Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 888 - 905 2020-07-31

Bir Kültürel Miras Olarak Filmlerin Restorasyonu

Savaş FERHAT [1]


Filmler; sanat, eğlence, belgesel, eğitim, tanıtım ve reklam amaçlı konuları içerse de kültürel bir ürün, dolayısıyla kültürel miras olarak kabul edilebilir. Filmler çekildiği ya da içeriğindeki döneme ait pek çok bilgiyi de barındırır. Siyaset, yaşam tarzı, kültürel etkinlikler, tüketim biçimleri ve sanat akımları gibi insanı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen birçok unsur, filmlerde görsel ve işitsel olduğu gibi dramatik anlatımlar ve seslendirmelerle de sunulur. Başka bir deyişle filmler birden çok konuda bilgi içermesi ve bunları bir arada sunması gibi bir ayrıcalığa sahiptir...
Film, film restorasyonu, Kültürel çalışmalar
  • ALTUNÇ, Beyza, Sinematografik Mirasın Korunması ve Film Restorasyonu, Yüksek Lisans Tezi,
  • T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı, Aralık 2016.
  • EREN, Arş. Gör. Esra BERK Sinema-TV Merkezinde, Sinemada Kültürel Mirasın Korunması ve Dijital Restorasyon Uygulamaları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi Kütüphanesi.
  • GÜLLÜ, M. Kemal, Arşiv Filmlerinde Kir, Sıyrık ve Gürültü Bozukluklarının Onarımı, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
  • MELİS, Turhan, Sinemada Kültürel Mirasın Korunması ve Devletlerin Tutumu, Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, İstanbul.
  • www.broadcasterinfo.net Mart 2013 Sayı 105 https://yadi.sk/i/uKZshZl33L5yLG FERHAT, Savaş, “Filmlerin Kokusu Çıktı”
  • www.broadcasterinfo.net Mayıs 2013 Sayı 107 https://yadi.sk/i/u0lfWU6N3L5yLQ FERHAT, Savaş “Metropolis’i Kurtarmak”
  • www.broadcasterinfo.net Kasım 2013 Sayı 112 https://yadi.sk/i/5yhgcZzt3L5yLf FERHAT, Savaş, “Cilalayalım Parlatalım Beyler”
  • www.broadcasterinfo.net Aralık 2013 Sayı 113 https://yadi.sk/i/9eO8YnAb3L5yLr FERHAT, Savaş, “Kulaklarımızın Pasını Silelim”
  • www.broadcasterinfo.net Haziran 2019 Sayı 174 https://yadi.sk/i/k_3FLF9qg4L9vg FERHAT, Savaş, Bir Restorasyon Mucizesi ve Yeni Bir Belgesel Anlatı Dili Olarak “They Shall Not Grow Old”
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Analiz / Değerlendirme
Yazarlar

Yazar: Savaş FERHAT
Kurum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 15 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

APA Ferhat, S . (2020). Bir Kültürel Miras Olarak Filmlerin Restorasyonu . TRT Akademi , 5 (10) , 888-905 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/787280