Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

“Büyük Verinin Gücü Adına”: Siyasi Kampanyalarda Etkili Veri Kullanımı

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 11, 32 - 49, 30.01.2021
https://doi.org/10.37679/trta.802534

Öz

İki binli yılların başlamasıyla Web 2.0 uygulamalarının yaygınlaşması, akıllı telefonların üretimi, yeni iletişim teknolojileri, arama motorları gibi veri depolama ve kullanımı araçlarının artması ile birlikte veri bolluğu ve çeşitliliği ortaya çıkmıştır. “Büyük Veri” olarak adlandırılan bu geniş ölçekli devasa bilgi hazinesi; sosyal, kültürel ve siyasal anlamda değişimlerin de oluşmasına ve geleneksel anlayışların yeni biçimler kazanmasına neden olmuştur. Siyasal iletişim anlayışı çerçevesinde verileşme ile birlikte “veri odaklı” siyasi kampanya kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Veri odaklı kampanyacılık, çeşitli veri kümelerinin toplanılması, analiz edilmesi ve tahminsel modellerin oluşturulmasıyla yürütülen sistematik bir süreçtir. Bu anlamda ABD’deki seçimlerde ilk uygulamaları görülse de diğer ülkelerde de yayılmaktadır. Türkiye bağlamında da yeni bir anlayış olan veri odaklı siyasal kampanyacılığın temelini etkili veri kullanımı oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma ile büyük veri ile birlikte yeni biçim kazanan siyasal kampanya süreci hem kuramsal hem de çeşitli örnekler üzerinden ele alınmaktadır. Bu anlamda veri odaklı kampanyacılık anlayışı detaylı literatür taraması ile farklı perspektifler üzerinden tartışılmaktadır. Daha sonra farklı ülkelerde gerçekleştirilen veri odaklı kampanyalardan örnekler verilerek verinin ne şekilde ve hangi amaçlarla kulanıldığı gösterilmektedir. Son olarak, çalışmada kavram haritası tekniğinden yararlanılarak siyasal kampanyalarda etkili veri kullanımına ilişkin bir yol haritası önerilmektedir.

Kaynakça

 • Anstead, N. (2017). Data-Driven Campaigning in the 2015 United Kingdom General Elections. The International Journal of Press/Politics, 22 (3), 294-313. DOI: 10.1177/1940161217706163
 • Aragona, B. ve De Rosa, R. (2019). Big data in policy making. Mathematical Population Studies, 26 (2), 107-113, DOI: 10.1080/08898480.2017.1418113
 • Balcı, Ş. ve Sarıtaş, H (2015). Facebook ve Siyasal Katılım: 2014 Yerel Seçimleri Araştırması. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 37, 511-535.
 • Baldwin-Philippi, J. (2017). The Myths of Data-Driven Campaigning. Political Communication, 34 (4), 627-633, DOI: 10.1080/10584609.2017.1372999
 • Baldwin-Philippi, J. (2019). Data Campaigning: Between Empirics and Assumptions. Internet Policy Review, 8 (4), 1-18, DOI: http://dx.doi.org/10.14763/2019.4.1437
 • Bennett, J. C. (2016). Voter Databases, Micro-Targeting and Data Protection Law: Can Political Parties Campaign in Europe as They do in North America? International Data Privacy Law, 6 (4), 261-275
 • Bimber, B. (2014). Digital Media in the Obama Campaigns of 2008 and 2012: Adaptation to the Personalized Political Communication Environment. Journal of Information Technology & Politics, 11 (2), 130-150, DOI: 10.1080/19331681.2014.895691
 • Breiter, A., & Hepp, A. (2018). The Complexity of Datafication: Putting Digital Traces in Context. İçinde A. Hepp, A. Breiter and U. Hasebrink (eds.), Communicative Figurations. Bremen: Palgrave Macmillan, 387-407
 • Dobber, T., Trilling, D., Helberger, N. ve de Vreese, C. (2017). Two Crates of Beer and 40 Pizzas: The Adoption of Innovative Political Behavioural Targeting Techniques. Internet Policy Review, 6(4), 1-26, DOI: 10.14763/2017.4.777
 • Dommett, K. (2019). Data-Driven Political Campaigns in Practice: Understanding and Regulating Diverse Data-Driven Campaigns. Internet Policy Review, 8 (4): 1-19.
 • Evren, B. F. (2015). Bir Siyasal İletişim Aracı olarak İnternet Sitesi Kullanımı: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi. Journal of Yasar University, 10 (39), 6655-6611
 • Gutierrez, M. (2018). Data Activism and Social Change. Madrid: Palgrave Macmillan
 • İkiz, Ö.Ö., Sobacı, Z, M., Yavuz, N. ve Karkin, N. (2014). Political Use of Twitter: Teh Case of Metropoitan Mayor Candidates in 2014 Local elections in Turkey, ICEGOV 2014, 27-30 Ekim 2014, Grumaraes, Portekiz.
 • İnanç, S. A., Bozdemir, Y. ve Doğan, E. (2020). Bir Siyasal İletişim Aracı olarak Sosyal Medyada 2019 Yerel Seçimlerindeki Muhtar Adaylarının Instagram Kullanımları. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 141-162.
 • Karunian, A. Y., Helka, H. ve Söderholm, A. (2019). Data Profiling and Elections: Has Data-Driven Political Campaign Gone Too Far? Udayana Journal of Law and Culture, 3 (1), 95-122. DOI: https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i01.p05.
 • Kitchin, R. (2014). Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shift. Big Data & Society, 1-12. DOI: 10.1177/2053951714528481
 • Kiukkonen, N., Blom, J., Dousse, D., Gatica-Perez, D. ve Laurila, J. (2010). Towards Rich Mobile Phone Datasets: Lousanne Data Collection Campaign, Erişim Adresi: https://www.idiap.ch/~gatica/publications/KiukkonenBlomDousseGaticaLaurila-icps10.pdf (erişim tarihi: 20.09.2020)
 • Kreiss, D. (2016). Prototype Politics: Technology-İntensive Campaigning and The Data of Democracy. New York: Oxford University Press.
 • Kruschinski, S. ve Haller, A. (2017). Restrictions on Data-Driven Political Micro-Targeting in Germany, Internet Policy Review, 6 (4), 1-23, DOI: http://dx.doi. org/10.14763/2017.4.780
 • Lewis, S. C., ve Westlund, O. (2015). Big data and journalism. Digital Journalism, 3(3), 447466. DOI: https://doi.org/10.1 080/21670811.2014.976418
 • Magin, M., Podschuweit, N., Haßler, J., ve Rußmann, U. (2017). Campaigning in the Fourth Age of Political Communication. A Multi-Method Study on the Use of Facebook by German and Austrian Parties in the 2013 National Election Campaigns. Information, Communication & Society, 20 (11), 1698-1719. DOI: doi:10.1080/136 9118X.2016.1254269
 • Moffat-Hannah, K. (2019). Algorithmic Risk Governance: Big Data Analytics, Race and Information Activism in Criminal Justice Debates. Theoretical Criminology, 23 (4), 453-470. tps://doi.org/10.1177/1362480618763582
 • Nickerson, W. D. ve Rogers, T. (2014). Political Campaigns and Big Data. Journal of Economic Perspectives, 28 (2), 51-74.
 • Noh, K. S. (2013). A Exploratory Study on Big Data BAsed Election Campaigning Strategy Model in South Korea. The Journal of Digital Policy and Management, 11 (12), 113-120.
 • Northcott, R. (2020). Big Data and Prediction: Four Case Studies. Studies in History and Philosophy of Science, 81, 96-104.
 • Rubinstein, S. I. (2014). Voter Privacy in the Age of Big Data. Wisconsin Law Review, 8, 861-936.
 • Sağıroğlu, S., ve Sinanc, D. (2013). Big data: A review. 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, San Diego, USA, 42-47.
 • Tufekci, Z. (2014). Engineering the public: Big data, surveillance and computational politics. First Monday, 19(7). Erişim Adresi: http://firstmonday.org/ojs/index. php/fm/article/view/4901 (Erişim tarihi: 15.09.2020)
 • Wiesenberg, M., Zerfass, A ve Moreno, A. (2017) Big Data and Automation in Strategic Communication, International Journal of Strategic Communication, 11 (2), 95-114, DOI: 10.1080/1553118X.2017.1285770
 • Zararsız, F. Ö. Ve Sönmez, B. (2018). 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Kampanya Sürecinde Twitter Kullanımı. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, 46, 207-221.
 • Zeybek, B. (2020). Siyasal Kampanyaların Geleceğinde Veri-Temelli Yönelimler. Akdeniz İletişim Dergisi, 33, 54-72

“For the Sake of Big Data”: Effective Data Use in Political Campaigns

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 11, 32 - 49, 30.01.2021
https://doi.org/10.37679/trta.802534

Öz

By the 2000s proliferation of Web 2.0 applications, production of smart mobile phones, new communication technologies, search engines and such data store and use devices have led to emergence of data abundance and variety. Big Data has brought about social, cultural and political changes and new scientific forms through its sophisticated structure. One of them is “data-driven campaigning”, which has started to be discussed within political communication by the effect of verification process. Data-driven campaigning refers to the process that is conducted through the data collection, analysis and formation of predictive models which focuses on political attitudes and behaviors of citizens. The elections in 2012 and 2016 are the first examples of data-driven politicla campaigns. Since then the data use has become prevalent in other regions. Data and its effective use is essential for this sort of campaigns. The current study analyzes data-driven campaigning theoretically and by referring to different cases. In addition, the study aims to draw a road map for data-driven political campaigning.

Kaynakça

 • Anstead, N. (2017). Data-Driven Campaigning in the 2015 United Kingdom General Elections. The International Journal of Press/Politics, 22 (3), 294-313. DOI: 10.1177/1940161217706163
 • Aragona, B. ve De Rosa, R. (2019). Big data in policy making. Mathematical Population Studies, 26 (2), 107-113, DOI: 10.1080/08898480.2017.1418113
 • Balcı, Ş. ve Sarıtaş, H (2015). Facebook ve Siyasal Katılım: 2014 Yerel Seçimleri Araştırması. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 37, 511-535.
 • Baldwin-Philippi, J. (2017). The Myths of Data-Driven Campaigning. Political Communication, 34 (4), 627-633, DOI: 10.1080/10584609.2017.1372999
 • Baldwin-Philippi, J. (2019). Data Campaigning: Between Empirics and Assumptions. Internet Policy Review, 8 (4), 1-18, DOI: http://dx.doi.org/10.14763/2019.4.1437
 • Bennett, J. C. (2016). Voter Databases, Micro-Targeting and Data Protection Law: Can Political Parties Campaign in Europe as They do in North America? International Data Privacy Law, 6 (4), 261-275
 • Bimber, B. (2014). Digital Media in the Obama Campaigns of 2008 and 2012: Adaptation to the Personalized Political Communication Environment. Journal of Information Technology & Politics, 11 (2), 130-150, DOI: 10.1080/19331681.2014.895691
 • Breiter, A., & Hepp, A. (2018). The Complexity of Datafication: Putting Digital Traces in Context. İçinde A. Hepp, A. Breiter and U. Hasebrink (eds.), Communicative Figurations. Bremen: Palgrave Macmillan, 387-407
 • Dobber, T., Trilling, D., Helberger, N. ve de Vreese, C. (2017). Two Crates of Beer and 40 Pizzas: The Adoption of Innovative Political Behavioural Targeting Techniques. Internet Policy Review, 6(4), 1-26, DOI: 10.14763/2017.4.777
 • Dommett, K. (2019). Data-Driven Political Campaigns in Practice: Understanding and Regulating Diverse Data-Driven Campaigns. Internet Policy Review, 8 (4): 1-19.
 • Evren, B. F. (2015). Bir Siyasal İletişim Aracı olarak İnternet Sitesi Kullanımı: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi. Journal of Yasar University, 10 (39), 6655-6611
 • Gutierrez, M. (2018). Data Activism and Social Change. Madrid: Palgrave Macmillan
 • İkiz, Ö.Ö., Sobacı, Z, M., Yavuz, N. ve Karkin, N. (2014). Political Use of Twitter: Teh Case of Metropoitan Mayor Candidates in 2014 Local elections in Turkey, ICEGOV 2014, 27-30 Ekim 2014, Grumaraes, Portekiz.
 • İnanç, S. A., Bozdemir, Y. ve Doğan, E. (2020). Bir Siyasal İletişim Aracı olarak Sosyal Medyada 2019 Yerel Seçimlerindeki Muhtar Adaylarının Instagram Kullanımları. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 141-162.
 • Karunian, A. Y., Helka, H. ve Söderholm, A. (2019). Data Profiling and Elections: Has Data-Driven Political Campaign Gone Too Far? Udayana Journal of Law and Culture, 3 (1), 95-122. DOI: https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i01.p05.
 • Kitchin, R. (2014). Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shift. Big Data & Society, 1-12. DOI: 10.1177/2053951714528481
 • Kiukkonen, N., Blom, J., Dousse, D., Gatica-Perez, D. ve Laurila, J. (2010). Towards Rich Mobile Phone Datasets: Lousanne Data Collection Campaign, Erişim Adresi: https://www.idiap.ch/~gatica/publications/KiukkonenBlomDousseGaticaLaurila-icps10.pdf (erişim tarihi: 20.09.2020)
 • Kreiss, D. (2016). Prototype Politics: Technology-İntensive Campaigning and The Data of Democracy. New York: Oxford University Press.
 • Kruschinski, S. ve Haller, A. (2017). Restrictions on Data-Driven Political Micro-Targeting in Germany, Internet Policy Review, 6 (4), 1-23, DOI: http://dx.doi. org/10.14763/2017.4.780
 • Lewis, S. C., ve Westlund, O. (2015). Big data and journalism. Digital Journalism, 3(3), 447466. DOI: https://doi.org/10.1 080/21670811.2014.976418
 • Magin, M., Podschuweit, N., Haßler, J., ve Rußmann, U. (2017). Campaigning in the Fourth Age of Political Communication. A Multi-Method Study on the Use of Facebook by German and Austrian Parties in the 2013 National Election Campaigns. Information, Communication & Society, 20 (11), 1698-1719. DOI: doi:10.1080/136 9118X.2016.1254269
 • Moffat-Hannah, K. (2019). Algorithmic Risk Governance: Big Data Analytics, Race and Information Activism in Criminal Justice Debates. Theoretical Criminology, 23 (4), 453-470. tps://doi.org/10.1177/1362480618763582
 • Nickerson, W. D. ve Rogers, T. (2014). Political Campaigns and Big Data. Journal of Economic Perspectives, 28 (2), 51-74.
 • Noh, K. S. (2013). A Exploratory Study on Big Data BAsed Election Campaigning Strategy Model in South Korea. The Journal of Digital Policy and Management, 11 (12), 113-120.
 • Northcott, R. (2020). Big Data and Prediction: Four Case Studies. Studies in History and Philosophy of Science, 81, 96-104.
 • Rubinstein, S. I. (2014). Voter Privacy in the Age of Big Data. Wisconsin Law Review, 8, 861-936.
 • Sağıroğlu, S., ve Sinanc, D. (2013). Big data: A review. 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, San Diego, USA, 42-47.
 • Tufekci, Z. (2014). Engineering the public: Big data, surveillance and computational politics. First Monday, 19(7). Erişim Adresi: http://firstmonday.org/ojs/index. php/fm/article/view/4901 (Erişim tarihi: 15.09.2020)
 • Wiesenberg, M., Zerfass, A ve Moreno, A. (2017) Big Data and Automation in Strategic Communication, International Journal of Strategic Communication, 11 (2), 95-114, DOI: 10.1080/1553118X.2017.1285770
 • Zararsız, F. Ö. Ve Sönmez, B. (2018). 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Kampanya Sürecinde Twitter Kullanımı. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, 46, 207-221.
 • Zeybek, B. (2020). Siyasal Kampanyaların Geleceğinde Veri-Temelli Yönelimler. Akdeniz İletişim Dergisi, 33, 54-72

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Ilgar SEYIDOV (Sorumlu Yazar)
ATILIM UNIVERSITY
0000-0001-8420-1413
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür yok
Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 30 Eylül 2020
Kabul Tarihi 6 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Seyıdov, I. (2021). “Büyük Verinin Gücü Adına”: Siyasi Kampanyalarda Etkili Veri Kullanımı . TRT Akademi , 6 (11) , 32-49 . DOI: 10.37679/trta.802534

                                                                      16115   16111        16112