Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası Haber Kanalı TRT World’ün Kovid-19 Küresel Pandemi Krizi Döneminde Sosyal Medya Kullanımı

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 11, 132 - 155, 30.01.2021
https://doi.org/10.37679/trta.827453

Öz

Kovid-19 salgın sürecinde insanlar haber kaynağı olarak sosyal medyayı daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Türkiye’nin İngilizce yayın yapan kanalı TRT World'ün pandemi döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bir kamu yayıncısı olarak TRT World İngilizce uluslararası haber üreten bir televizyon kanalıdır. Bu çalışmanın amacı TRT World'ün pandemi sürecinde Twitter'dan ürettiği içeriğin kriz haberciliği açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda TRT World resmî Twitter hesabında, pandemi ile ilgili haber içerikleri analiz edilmiştir. Kriz dönemleri sorumlu kamu yayıncılığının önemini artıran bir unsurdur. Yeni Türkiye’nin Küresel Sesi TRT World'ün (Devran, 2015:281) Kovid-19 krizi döneminde sosyal medya içeriklerinin çözümlemesinin bilimsel alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu analizler duygu ve içerik analizi yöntemleriyle yapılmıştır. Yapılan analizlerde TRT World'ün küresel ve sorumlu habercilik anlayışı ile haber ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. Kovid-19 salgınından yoğun etkilenen bölgelere ilişkin gerçek hızlı ve nesnel verileri, kriz dönemi sorumlu habercilik anlayışı ile işlediği tespit edilmiştir. TRT World'ün insanları bilgilendirmeye yönelik olarak düzenli bir biçimde haberlerini sosyal medyadan sunduğu görülmüştür. Belirtilen veriler sonucunda TRT World pandemi sürecinde kriz haberciğini sosyal medya üzerinden başarılı bir şekilde uygulamıştır.

Kaynakça

 • AKGÜNER, Tayfun. (1996), "Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT" Yeni Türkiye Dergisi, Kasım-Aralık, Yıl 2, Sayı 12.
 • BAL, E. (2018). “Kamuoyu Oluşumunda Güçlü Bir Unsur Olarak Dış Yayıncılık ve Dış Yayıncılıkta İçeriğin Önemi”. Humanities Sciences , 13 (3) , 74-83.
 • ÇAPLI Bülent, Oğuzhan Taş; Kriz haberciliği, Televizyon haberciliğinde etik, https://www.academia. edu/3823922/Kriz_Haberciliği?source=swp_share
 • DEVRAN, Yusuf. (2015). Yeni Türkiye'nin Küresel Sesi TRT World: Fırsatlar ve Güçlükler. E-journal of Intermedia. 2. 281-294.
 • GİDDENS, Anthony(2000) "Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori" Metis Yayınları 6. Baskı.
 • HOLTZ S (1999) Public Relations on the NET, American Management Association, USA.
 • KARLI, İhsan; Dondurucu Zeynep Benan (2020). "Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Fox News ve CNN’in COVID-19 Salgınında Twitter Kullanımı". İnsan&İnsan, Yıl:7, Sayı:26, Güz 2020, 163-186
 • KOÇAK, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3).
 • Kul:(2020). Dijital okuryazarlık ve diğer değişkenlerle internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4(1), 28-41.
 • MEYERS, Christopher (1993). “Justifying Journalistic Harms: Right to Know vs. Interest in Knowing.” Journal of Mass Media Ethics 8(3): 133-146.
 • ONAN, A . (2017). Twitter Mesajları Üzerinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerine Dayalı Duygu Analizi . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3 (2), 1-14.
 • RİTZER, G. (2011). Küresel dünya (M. Pekdemir, Çev.): Ayrıntı Yayınları.
 • SAFALI Y, Avaroğlu E., Ergen B.(2018). "Twitter Verilerinden Kullanıcıların Siyasi Eğilimlerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Kestirimi," 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/IDAP.2018.8620747.
 • SCHMIDT, Eric, Jared Cohen(2015). “Yeni Dijital Çağ: İnsanların, Ulusların ve İş Dünyasının Geleceğini Yeni Baştan Şekillendirmek”, Çeviren: Ümit Şensoy, Optimist Yayınları
 • TÜYSÜZ, Suat, Başıbüyük, Adem Binali(2018). "Küreselleşme Nereye?" TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu sonuç bildirgesi sf: 1220-1224 3-6 Ekim 2018 Ankara
 • YANARDAĞ, U . (2020). Sosyal Çalışmacıların Yazılı Basında Temsili Üzerine Bir Nitel Araştırma . Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 1-8 .
 • https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/COVID-19 -key-questions-all-marketers-should-be-asking/ 2020 Nielsen Medya Tüketim Raporu
 • https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/trust-uk-government-and-news-media-COVID-19 -information-down-concerns-over-misinformation - 2020 Reuters İngiltere Koronavirüs Medya ve Enformasyon Raporu
 • https://socialblade.com/Twitter/user/trtworld
 • https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
 • https://voyant-tools.org/?corpus=470ce122eeded1419cb05f8241880ce5
 • https://dash.tweetbinder.com/report/c85750c0
 • https://www.twitonomy.com/search.php?q=%40trtworld
 • twitonomy.com/profile.php?sn=trtworld
 • brandwatch.com
 • adbaanalytics.com
 • seoscout.com
 • keyhole.co

International News Channel TRT World’s Social Media Usage During The COVID-19 Pandemic Crisis

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 11, 132 - 155, 30.01.2021
https://doi.org/10.37679/trta.827453

Öz

During the COVID-19 epidemic, people began to use social media more intensively as a news source. Social media shares made by Turkey's English-language channel TRT World during the pandemic crisis, constitute the main starting point of this article. As a public broadcaster, TRT world is a tv channel that produces international news in english. The main point of this article is to evaluate the content that TRT World shares on Twitter during the pandemic in terms of Crisis Reporting. In this context, News content related to the pandemic was analyzed on TRT World's official Twitter account. Times of crisis are a factor that increases the importance of responsible public broadcasting. Global voice of the new turkey's TRT World's (Devran, 2015:281) analysis of the social media during the pandemic crisis is expected to contribute to the scientific analysis of social media content. These analyses were performed using emotion and content analysis methods. In the analyses conducted, it was concluded that TRT World produces news with an global and balanced journalistic mentality. It is understood that it processes real, rapid and objective data about the regions heavily affected by the COVID-19 epidemic, with the understanding of responsible reporting during the crisis. It has been observed that TRT World regularly presents its news on social media in order to inform people. As a result of the data stated, TRT World successfully implemented Crisis Reporting through social media during the pandemic process.

Kaynakça

 • AKGÜNER, Tayfun. (1996), "Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT" Yeni Türkiye Dergisi, Kasım-Aralık, Yıl 2, Sayı 12.
 • BAL, E. (2018). “Kamuoyu Oluşumunda Güçlü Bir Unsur Olarak Dış Yayıncılık ve Dış Yayıncılıkta İçeriğin Önemi”. Humanities Sciences , 13 (3) , 74-83.
 • ÇAPLI Bülent, Oğuzhan Taş; Kriz haberciliği, Televizyon haberciliğinde etik, https://www.academia. edu/3823922/Kriz_Haberciliği?source=swp_share
 • DEVRAN, Yusuf. (2015). Yeni Türkiye'nin Küresel Sesi TRT World: Fırsatlar ve Güçlükler. E-journal of Intermedia. 2. 281-294.
 • GİDDENS, Anthony(2000) "Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori" Metis Yayınları 6. Baskı.
 • HOLTZ S (1999) Public Relations on the NET, American Management Association, USA.
 • KARLI, İhsan; Dondurucu Zeynep Benan (2020). "Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Fox News ve CNN’in COVID-19 Salgınında Twitter Kullanımı". İnsan&İnsan, Yıl:7, Sayı:26, Güz 2020, 163-186
 • KOÇAK, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3).
 • Kul:(2020). Dijital okuryazarlık ve diğer değişkenlerle internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4(1), 28-41.
 • MEYERS, Christopher (1993). “Justifying Journalistic Harms: Right to Know vs. Interest in Knowing.” Journal of Mass Media Ethics 8(3): 133-146.
 • ONAN, A . (2017). Twitter Mesajları Üzerinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerine Dayalı Duygu Analizi . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3 (2), 1-14.
 • RİTZER, G. (2011). Küresel dünya (M. Pekdemir, Çev.): Ayrıntı Yayınları.
 • SAFALI Y, Avaroğlu E., Ergen B.(2018). "Twitter Verilerinden Kullanıcıların Siyasi Eğilimlerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Kestirimi," 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/IDAP.2018.8620747.
 • SCHMIDT, Eric, Jared Cohen(2015). “Yeni Dijital Çağ: İnsanların, Ulusların ve İş Dünyasının Geleceğini Yeni Baştan Şekillendirmek”, Çeviren: Ümit Şensoy, Optimist Yayınları
 • TÜYSÜZ, Suat, Başıbüyük, Adem Binali(2018). "Küreselleşme Nereye?" TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu sonuç bildirgesi sf: 1220-1224 3-6 Ekim 2018 Ankara
 • YANARDAĞ, U . (2020). Sosyal Çalışmacıların Yazılı Basında Temsili Üzerine Bir Nitel Araştırma . Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 1-8 .
 • https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/COVID-19 -key-questions-all-marketers-should-be-asking/ 2020 Nielsen Medya Tüketim Raporu
 • https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/trust-uk-government-and-news-media-COVID-19 -information-down-concerns-over-misinformation - 2020 Reuters İngiltere Koronavirüs Medya ve Enformasyon Raporu
 • https://socialblade.com/Twitter/user/trtworld
 • https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
 • https://voyant-tools.org/?corpus=470ce122eeded1419cb05f8241880ce5
 • https://dash.tweetbinder.com/report/c85750c0
 • https://www.twitonomy.com/search.php?q=%40trtworld
 • twitonomy.com/profile.php?sn=trtworld
 • brandwatch.com
 • adbaanalytics.com
 • seoscout.com
 • keyhole.co

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Bahadır AVŞAR
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6805-537X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 17 Kasım 2020
Kabul Tarihi 18 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA Avşar, B. (2021). Uluslararası Haber Kanalı TRT World’ün Kovid-19 Küresel Pandemi Krizi Döneminde Sosyal Medya Kullanımı . TRT Akademi , 6 (11) , 132-155 . DOI: 10.37679/trta.827453

                                                                      16115   16111        16112