Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 5 - 9 2021-01-30

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, yaşamımızın her aşamasını dijital veri hâline getirmekte ve bireylerin biyolojik varlıkları istatistiksel verilere indirgenmektedir. Bu çağda varlıklarımızın meşruiyeti ve özgürlüğü, maalesef verilerimize hükmedenlerin bize verdiği değer kadardır. Veri tabanlı teknikler ve analizler, dijital vatandaş hâline gelen bireyin tüm yaşamına dokunmakta ve süreç rastlantılara göre değil, hükmedenlerin rasyonelliğine göre şekillenmektedir. Görüntüyü, sesi ve duyguları veriye dönüştüren yapay zekâlar geliştikçe hükmeden küçük bir grup çok az kaynakla, çeşitli algoritmalarla ve veri analizleriyle büyük nüfusları kolayca izlemekte, kontrol etmekte ve kendi çıkarları doğrultusunda özgürlük alanlarını kapatmaktadır. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde gözetim alanı bu kadar genişlememiş ve özgürlük alanı veriselleşmiş bedenlerden dolayı bu kadar daralmamıştı.
Büyük Veri, Algoritma, Robot Gazetecilik
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Editörden
Yazarlar

Yazar: Mehmet Sezai TÜRK
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 14 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2021

APA Türk, M . (2021). Büyük Veri ve Değişim . TRT Akademi , 6 (11) , 5-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/60117/870962