BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt: 21 Sayı: 2, 331 - 354, 06.08.2017

Öz

Bu çalışma 3-6 yaş çocukların değerlere ilişkin algılarını ve bunları ifade etme biçimlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Olgu bilim deseniyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değerler eğitimi projesine dahil olan iki anaokulundaki 196 çocuk oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; metaforlardan, resim faaliyetlerinden ve bireysel görüşmelerden yararlanılarak çoklu veri kaynağı oluşturulmuştur. Verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz ve doküman incelemesi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda çocukların değerler eğitimi kapsamında verilen kavramlara yönelik uygun metaforlar geliştirdikleri, resimlerindeki imgelerin ve resimlerini ifade etme biçimlerinin bu metaforlara uygun olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Yıl 2017, Cilt: 21 Sayı: 2, 331 - 354, 06.08.2017

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sümeyya Tatlı Bu kişi benim

Fatma Abide Güngör Aytar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2017
Gönderilme Tarihi 11 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 21 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tatlı, S., & Güngör Aytar, F. A. (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(2), 331-354.
AMA Tatlı S, Güngör Aytar FA. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Ağustos 2017;21(2):331-354.
Chicago Tatlı, Sümeyya, ve Fatma Abide Güngör Aytar. “OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21, sy. 2 (Ağustos 2017): 331-54.
EndNote Tatlı S, Güngör Aytar FA (01 Ağustos 2017) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 2 331–354.
IEEE S. Tatlı ve F. A. Güngör Aytar, “OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 21, sy. 2, ss. 331–354, 2017.
ISNAD Tatlı, Sümeyya - Güngör Aytar, Fatma Abide. “OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21/2 (Ağustos 2017), 331-354.
JAMA Tatlı S, Güngör Aytar FA. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;21:331–354.
MLA Tatlı, Sümeyya ve Fatma Abide Güngör Aytar. “OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 21, sy. 2, 2017, ss. 331-54.
Vancouver Tatlı S, Güngör Aytar FA. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI VE BUNLARI İFADE ETME BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;21(2):331-54.