Dergi Kurulları

Sahibi

Prof. Dr. Mustafa TOSUN Hacettepe Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ali DİKMEN HACETTEPE UNIVERSITY, HACETTEPE VOCATIONAL SCHOOL 0000-0003-2274-3035

Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Reyhan ATASU TOPCUOGLU Hacettepe Üniversitesi

Yayın Kurulu

* Sıralama soyada göre alfabetik olarak yapılmıştır. 

Prof. Dr. Hakan ACAR Liverpool Hope University School of Social Sciences Department of Social Work
Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0002-4828-7501
Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR ondokuz mayıs üniversitesi
Prof. Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 0000-0002-0033-564X
Dr. Öğr. Üyesi Melek İPEK İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2955-5048
Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 0000-0002-6455-0293
Dr. Uğur ÖZDEMİR HACETTEPE UNIVERSITY
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gonca POLAT Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Prof. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Nese ŞAHİN TAŞAĞIN Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 0000-0002-3116-8805
Doç. Dr. Melike TEKİNDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 0000-0002-3453-3273
Dr. Gökhan TOPÇU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 0000-0001-5205-0606
Doç. Dr. Filiz YILDIRIM Ankara Üniversitesi

Yayın Sekreteri

* Sıralama soyada göre alfabetik olarak yapılmıştır. 

Arş. Gör. Gizem AKOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 0000-0003-3726-9938
Arş. Gör. Merve Nur BOZKURT KARALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Ali DİKMEN HACETTEPE UNIVERSITY, HACETTEPE VOCATIONAL SCHOOL 0000-0003-2274-3035
Arş. Gör. Gizem ÖZKAN BOYRAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 0000-0002-6759-7345

Yabancı Dil Editörü