ISSN: 2147-3374
e-ISSN: 2602-280X
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi

2000 yılından beri yayın hayatını kesintisiz olarak sürdüren Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi'nin sosyal hizmet ve sosyal hizmet disiplini ile bağlantılı olan diğer sosyal bilim alanlarındaki çalışmalara yer veren hakemli akademik yayınıdır.

Toplum ve Sosyal Hizmet aşağıdaki veri tabanlarında taranmaktadır:

EBSCO

Index Copernicus (2019 Value: 69.01)(2020 Value: 69.18)

ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin Atıf Sayısı: 463)

Türkiye Atıf Dizini

SOBİAD (2019 Etki Faktörü: 0,457) (2020 Etki Faktörü: 0,564)

Dergi ile ilgili iletişim: toplumvesosyalhizmet@gmail.com & tsh@hacettepe.edu.tr

Dergimizin Twitter hesabına erişmek için: www.twitter.com/tshdergi

2024 - Cilt: 35 Sayı: 1

Dergimizin Ocak 2024 sayısı yayınlanmıştır. 30.01.2024

Dergimizin Ocak 2024 sayısı yayınlanmıştır. 30.01.2024

Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayı Makale Çağrısı-Güncel 26.12.2023

Güncellendi-Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayı Makale Çağrısı 10.11.2023

Dergimizin Ekim 2023 sayısı yayınlanmıştır. 31.10.2023

Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayı Makale Çağrısı 04.08.2023

Dergimizin Temmuz 2023 sayısı yayınlanmıştır. 28.07.2023

Dergimizin Nisan 2023 sayısı yayınlanmıştır. 30.04.2023

Dergimizin Yayın İlkeleri güncellenmiştir. 23.03.2023

Dergimizin Yayın İlkeleri güncellenmiştir. 03.08.2022 

Dergimizin Yayın İlkeleri güncellenmiştir. 23.12.2021 

Covid-19 Özel Sayısı için tam metin son gönderim tarihi 04.10.2021 olarak güncellenmiştir.

Covid-19 Özel Sayı Makale Çağrısı 26.03.2021