ISSN: 2147-3374
e-ISSN: 2602-280X
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2000 yılından beri yayın hayatını kesintisiz olarak sürdüren Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi'nin sosyal hizmet ve sosyal hizmet disiplini ile bağlantılı olan diğer sosyal bilim alanlarındaki çalışmalara yer veren hakemli akademik yayınıdır.

Toplum ve Sosyal Hizmet aşağıdaki veri tabanlarında taranmaktadır:

EBSCO

Index Copernicus (2019 Value: 69.01)(2020 Value: 69.18)

ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin Atıf Sayısı: 463)

Türkiye Atıf Dizini

SOBİAD (2019 Etki Faktörü: 0,457) (2020 Etki Faktörü: 0,564)

Dergi ile ilgili iletişim: toplumvesosyalhizmet@gmail.com & tsh@hacettepe.edu.tr

Dergimizin Twitter hesabına erişmek için: www.twitter.com/tshdergi

2023 - Cilt: 34 Sayı: 1

Duyurular

İklim Değişikliği ve Krizi ve Sosyal Hizmet Özel Sayısı Makale Çağrısı. 31.12.2022

Dergimizin Yayın İlkeleri güncellenmiştir. 03.08.2022 

Dergimizin derleme makale kotası dolmuş olup derleme makaleler geçici bir süreliğine değerlendirmeye alınmayacaktır. 30.06.2022
Yayın Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yasemin Özkan

Dergimizin Yayın İlkeleri güncellenmiştir. 23.12.2021 

Covid-19 Özel Sayısı için tam metin son gönderim tarihi 04.10.2021 olarak güncellenmiştir.

Covid-19 Özel Sayı Makale Çağrısı 26.03.2021