Dergi Kurulları

Editör Kurulu

 • Şükrü ÇAVUŞ, Türk Tarih Kurumu, scavus@ttk.gov.tr
 • Uğur Cenk Deniz İmamoğlu, Türk Tarih Kurumu, ucdimamoglu@ttk.gov.tr

Yayın Kurulu

 • Doç. Dr. Selim ARGUN
 • Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BOŞDURMAZ
 • Prof. Dr. Bahattin ÇELİK
 • Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
 • Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
 • Prof. Dr. Feridun EMECEN
 • Prof. Dr. Erkan GÖKSU
 • Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ
 • Prof. Dr. Yunus KOÇ
 • Prof. Dr. Hatice ORUÇ
 • Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
 • Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN
 • Prof. Dr. M. Hamdi SAYAR
 • Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
 • Prof. Dr. Arzu TERZİ
 • Doç. Dr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR
 • Hüseyin Murat YÜCEL