Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Şükrü ÇAVUŞ, scavus@ttk.gov.tr, Türk Tarih Kurumu
Uğur Cenk Deniz İmamoğlu, ucdimamoglu@ttk.gov.tr, Türk Tarih Kurumu


Yayın veya Danışma Kurulu

Doç. Dr. Selim ARGUN
Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN
Prof. Dr. Üçler BULDUK
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK
Prof. Dr. Birol ÇETİN
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Ekrem KALAN
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Nadir ÖZBEK
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Yusuf TEKİN
Prof. Dr. Arzu TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR
Hüseyin Murat YÜCEL