Cilt: 61 Sayı: 230, 20.04.1997

Yıl: 1997

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

2. Kapulukaya Solidus Definesi

Araştırma Makalesi

3. The Kapulukaya Solidus Hoard

Araştırma Makalesi

4. Yunan-Roma Dönemi Anadolu Sanatında Boynuzlu Figürler

Araştırma Makalesi

6. İbn El-Heysem'in Işık Üzerine Adlı Çalışması

Araştırma Makalesi

7. Harput'ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları

Araştırma Makalesi

9. Ahmet Cevdet Paşa'nın Önerdiği Yeni Bir Takvim

Kitap İncelemesi