Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Harput'ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları

Yıl 1997, Cilt: 61 Sayı: 230, 67 - 92, 20.04.1997

Öz

Türkler, binlerce yıllık tarihleri boyunca, anayurtları olan Orta Asya’dan, çeşitli sebeplerle, müteaddit defalar göç etmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu göçler içerisinde şumûlü, etkileri ve sonuçlarının büyüklüğü bakımından, XI. yüzyıl başlarında vukû bulan Oğuz göçünün çok önemli bir yeri vardır. Orta-Asya’da nüfus kesafeti, yurt darlığı, otlak sıkıntısı ve Karahıtay baskısı gibi sebeplerle birbirlerini sıkıştırarak yerlerinden oynayan Türk boyları bir kere daha göçe ve yeni bir yurt aramaya mecbur oldular. Bu arayışlar içerisinde kayda değer ilk teşebbüs, Çağrı Bey’in 1015 yılında, henüz Karahanlılar idaresindeki Maveraünnehir’de yaşarlarken, içinde bulundukları şartların ağırlığı nedeniyle, kendileri için tehlikelerle dolu düşman Gazne ülkesini (Horasan) aşarak, Doğu-Anadolu bölgesine yaptığı keşif akınıdır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülay Öğün Bezer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997 Cilt: 61 Sayı: 230

Kaynak Göster

APA Bezer, G. Ö. (1997). Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları. BELLETEN, 61(230), 67-92.
AMA Bezer GÖ. Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları. TTK BELLETEN. Nisan 1997;61(230):67-92.
Chicago Bezer, Gülay Öğün. “Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları”. BELLETEN 61, sy. 230 (Nisan 1997): 67-92.
EndNote Bezer GÖ (01 Nisan 1997) Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları. BELLETEN 61 230 67–92.
IEEE G. Ö. Bezer, “Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları”, TTK BELLETEN, c. 61, sy. 230, ss. 67–92, 1997.
ISNAD Bezer, Gülay Öğün. “Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları”. BELLETEN 61/230 (Nisan 1997), 67-92.
JAMA Bezer GÖ. Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları. TTK BELLETEN. 1997;61:67–92.
MLA Bezer, Gülay Öğün. “Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları”. BELLETEN, c. 61, sy. 230, 1997, ss. 67-92.
Vancouver Bezer GÖ. Harput’ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları. TTK BELLETEN. 1997;61(230):67-92.