Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı

Yıl 1995, Cilt: 59 Sayı: 225, 285 - 294, 20.08.1995

Öz

Eser, 1994 yılında Çorum iline bağlı Alaca ilçesi sınırları içinde, Hititlerin başkenti Boğazköy (Hattuša)’ün 34 km. kuzeydoğusunda yer alan Alaca Höyük'de, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Çorum Müzesi Müdürlüğü'nün başkanlığında yapılan "Çevre Düzenlemesi ve Temizliği" çalışmalarında açığa çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • ALKIM, U.B. 1974, Yesemek Taşocağı ve Heykel Atelyesinde yapılan Kazı ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları V-32, Ankara.
 • ALP, S. 1982, "Hititlerin Dinsel törenlerinde Kullanılan Temizlik Maddesi Tuhhuessar Üzerinde bir İnceleme", Belleten XLVI/182: 247-259.
 • ARIK, R.O. 1937, Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan Alaca Höyük Hafriyatı, 1935'teki Çalışmalara ve Keşiflere ait İlk Rapor, Türk Tarih Kurumu Yayınları V-1. Ankara.
 • BALCIOĞLU, B. 1985, "Hitit Çivi Yazılı Belgelerinde Geçen "Mu-ti Meiani-Hakkında Bazı İzlenimler", Belleten XLIX/193: 41-52.
 • BALTACIOĞLU, H., 1995, Alaca Höyük Sfenksli Kapı Heykeltraşlık Eserleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (baskıda).
 • BITTEL, K.-R. Naumann, 1952, Boğazköy - Hattusa I. Ergebnisse der Ausgrabungen des Deutschen Archaologicshen Instituts und der Deutschen Orient Gesellschaft in den Jahren 1931-1939, Architektur. Topographie. Landskunde und Siedlunggeschichte, Stuttgart.
 • BUDGE, E.A.W. 1978, Herb-Doctors and Physicians in the Ancient World. The Divine Origine of the Craft of the Herbalist, Chicago.
 • DARGA, M. 1969, "Hitit Metinlerinde Geçen NA4 ZI.KIN=NA4 huuasi Kelimesinin Anlamı Hakkında bir Araştırma", Belleten XXXIII/132: 493-504.
 • , 1992, Hitit Sanatı. Akbank Kültür ve Sanat Kitapları 56, İstanbul.
 • DİNÇOL, A.M. 1985, "Ashella Rituali (CTH 394) ve Hititlerde Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Majik İşlemlere Toplu bir Bakış", Belleten XLIX/193: 1-40.
 • EMRE, K. 1993, "The Hittite Dam of Karakuyu", Essays on Anatolian Archaeology (edited by H.I.H. Prince Takahito Mikasa), Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan VII: 1-42.
 • FRIEDRICH, J. 1952, Hethitisches Wörterbuch. Kurzgefasste Kritische Sammlung der Deutungen hethitischer Wörter, Heidelberg.
 • , 1957, Hethitisches Wörterbuch Kurzgefasste Kritische Sammlung der Deutungen Hethitischer Wörter, I. Erganzungsheft, Heidelberg.
 • GARSTANG, J. 1929, Hittite Empire, London.
 • GIORGADZE, G.G. 1988, "On the Word for 'Silver' with Reference to Hittite Cuneiform Texts", Altorientalische Forschungen 15: 69-75.
 • GURNEY, O.R. 1977, Some Aspects of Hittite Religion, Oxford.
 • GUTERBOCK, H.G. 1969/1970, "Das Stierbecken von Dokuz", Istanbuler Mitteilungen 19/20: 93-95.
 • KELLERMAN, G. 1978, "The King and the Sun-God in the Old Hittite Period", Tel Aviv 5: 199-208.
 • KOŞAY, H.Z.- M. Akok 1966, Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan Alaca Höyük Kazısı. 1940-1948'deki Çalışmalara ve Keşiflere ait ilk Rapor, Türk Tarih Kurumu Yayınları V-6, Ankara.
 • LENNEP, H.J. van 1870, Travels in Little-Known Parts of Asia Minor, London.
 • MACRIDY BEY, Th. 1908, La Porte des Sphinx a Euyuk, Fouilles du Musee Imperial Ottoman, Mitteilungen der Vorderasiatischen Aegyptischen Gesellschaft 13, Berlin.
 • MELLINK, M.J. 1970, "Observation on the Sculptures of Alaca Höyük", Anadolu XIV: 15-27.
 • NEVE, P. 1969/1970, "Eine hethitische Quellgrotte in Boğazköy", Istanbuler Mitteilungen 19/20: 97-107.
 • , 1971, Regenkult-Anlagen in Boğazköy - Hattusa, Istanbuler Mitteilungen Beiheft 5, Tubingen.
 • , 1982, `Die Ausgrabungen in Boğazköy-Hattusa 1981", Arhaologischer Anzeiger: 383-392.
 • 1987, "Boğazköy - Hattusa 1985 Kazı Mevsiminin Sonuçları", VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I (Ankara 26-30 Mayıs 1986): 233-251.
 • , 1988, "Ein hethitisches Stierrelief aus Derbent bei Boğazköy", Documentum Asiae Minoris Antiquae. Festschrift für Heinrich Otten zum 75. Geburtstag (Herausgegeben von E. Neu-Chr. Rüster), Wiesbaden.
 • , 1991, "Die Ausgrabungen in Boğazköy-Hattusa 1990", Arhaologischer Anzeiger: 299-348.
 • , 1992A "Die Ausgrabungen in Boğazköy - Hattusa 1991", Archaologischer Anzeiger: 307-338.
 • , 1992B "Boğazköy-Hattusa Kazı Sonuçları", XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I (Çanakkale 27-31 Mayıs 1991): 361-384.
 • OPFERMANN, R. 1985, Das Löwenbecken in Hattusa, Versuch einer Deutung (Vortrag vor der DOG in Berlin 1985, als Privatdruck erschienen).
 • ORTHMANN, W. 1971, Untersuchungen zur Spathethitischen Kunst. (Saarbrucker Beitrage zur Altertumskunde Band 8), Bonn.
 • PERROT, G.-E. Guillaume- J. Delbet 1872, Exploration Archeologique de la Galatie et de la Bithynie, d'une Partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, Volume II, Paris.
 • PERROT, G.- C. Chipiez 1890, History of Art in Sardinia, Judae, Syria and Asia Minor (ed. I. Gonino) Volume II, London.
 • RUSTER, Chr. - E. Neu 1989, Hethitisches Zeichenlexikon Inventar und Interpretation der Keilschriftzeichen aus den Boğazköy - Texten, Wiesbaden.
 • SMITH, S. 1949, The Statue of Idrimi. Occasional Publications of the British Institute of Archaeology in Ankara No: 1, London.
 • SUNGUR, K.A. 1979, Kayalar ve Ayrışma, İstanbul.
 • SÜEL, A. 1985, Hitit Kaynaklarında Tapınak Görevlileri ile İlgili bir Direktif Metni, Ankara.
 • ÜNAL, A. 1980, "Hitit Tıbbının Ana Hatları", Belleten XLIV/175: 475-495.
 • , 1993 A, "Boğazköy Metinlerinin Işığı Altında Hititler Devri Anadolu'sunda Filolojik ve Arkeolojik Veriler Arasındaki İlişkilerden Örnekler", 1992 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara: 11-31.
 • , 1993 B "Ritual Purity Versus Physical Impurity in Hittite Anatolia", Essays on Anatolian Archaeology (ed. H.I.H. Takahito Mikasa), Bulletin of the Middle Eastern Culture Centre in Japan VII: 119-139.
 • WOOLLEY, L. 1955, Alalakh. An Account of the Excavations at Tell-Atchana in the Hatay, 1937-1949. Reports of the Research Commitee of the Society of Antiquaries of London No: XVIII, Oxford.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hatçe BALTACIOĞLU Bu kişi benim
Diğer
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995 Cilt: 59 Sayı: 225

Kaynak Göster

APA
BALTACIOĞLU, H. (1995). Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı. BELLETEN, 59(225), 285-294.
MLA
BALTACIOĞLU, Hatçe. “Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı”. BELLETEN, c. 59, sy. 225, 1995, ss. 285-94.
Chicago
BALTACIOĞLU, Hatçe. “Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı”. BELLETEN 59, sy. 225 (Ağustos 1995): 285-94.
EndNote
BALTACIOĞLU H (01 Ağustos 1995) Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı. BELLETEN 59 225 285–294.
ISNAD
BALTACIOĞLU, Hatçe. “Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı”. BELLETEN 59/225 (Ağustos 1995), 285-294.
AMA
BALTACIOĞLU H. Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı. TTK BELLETEN. Ağustos 1995;59(225):285-294.
Vancouver
BALTACIOĞLU H. Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı. TTK BELLETEN. 1995;59(225):285-94.
IEEE
H. BALTACIOĞLU, “Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı”, TTK BELLETEN, c. 59, sy. 225, ss. 285–294, 1995.
JAMA
BALTACIOĞLU H. Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı. TTK BELLETEN. 1995;59:285–294.