BibTex RIS Kaynak Göster

Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya'da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları

Yıl 1998, Sayı: 1, 63 - 93, 01.01.1998

Öz

Kıtaları bi r birine bağlayan önemli bi r konumda bulunmasına karşılık, Traky a yakın zamanlar a kadar arkeolojik bakımdan çok ihmal edilmiş olan bi r bölgedir. Anadolu, Balkanlar , Karadeni z ve Eg e gibi, coğrafi özellikleri bakımından olduğu kadar, kültürel gelişim süreçleri bakımından da birbirinden çok farklı dört bölgenin birleşim yerinde bulunması, Trak ­ ya'nın kıtalararası bi r göç yolu olarak görülmesine neden olmuş, bu da bölgenin kültürel oluşum sürecine katkısının gözardı edilmesine yo l açmıştır.

Kaynakça

 • BAILEY,D.W.-J . FANAYATO V (yayl.) 1995, Prehistori c Bulgaria , Monograph s i n Worl d Archaeolog y 22, Prehistor y Press , Madi ­ s o n Wiskonsin .
 • ESİN, U . 1981 , İlk Üretimciliğ e Geçi ş Evresind e Anadol u v e Güneydoğ u Avru ­ p a . Kültürle r Sorun u 41, İstanbul, Edebiya t Fakültes i Yayınlar ı 2681 .
 • KARUL,N . 1995, Hoc a Çeşm e E n Al t Evresini n Tarihlem e Sorunlar ı (4. v e 3. Ev ­ r e Çana k Çömleğini n Değerlendirmesini n Tarihlem e Sorunu ­ n u n Çözümün e Katkısı. Yayınlanmamı ş Yükse k Lisan s Tezi , Istanüul Üniversitesi, Edebiya t Fakültesi, Prehistory a Anabi - l i m Dalı.
 • LICHTER , C. 1993, Untersuchunge n z u de n Baute n de s südosteuropäische n Neolithikum s un d Chalkolithikums , International e Archäolo ­ g i e 18.
 • MELLAART , J . 1970, Excavation s at Hacılar . ITI . Edinburgh , Th e Universit y Press , Britis h Institut e of Archaeolog y at Ankar a Series .
 • NIKOLOVA , L . ( yayl. ) 1995, Earl y Bronz e Ag e Settlemen t Pattern s i n th e Balkans , Sofia , Agath o Publishers .
 • RACZKY,P . (yayl.) 1987, T h e Lat e Neolithi c of th e Tisz a Region , Budapest.
 • RENFREW , C. 1973, Befor e Civilization , Th e Radiocarbo n Revolutio n an d Prehisto ­ r i c Europe , Pengui n Books .
 • RENFREW , C. 1990, Archaeolog y an d Language . Th e Puzzl e of Indo-Europea , Ori ­ gins , Cambridge , Universit y Press .
 • ROODENBERG , J. , 1995, T h e Ihpma r Excavation s I . Fiv e Season s of Fieldwor k i n N W Anatolia . 1987-91, Leiden , Nederland s Instituu t v/ h Nabij e Oosten .
 • TODOROVA , H . 1978, T h e Eneolithi c i n Bulgaria . Oxford . Britis h Archaeologica l Re ­ port s Internationa l Serie s 49.
 • TRINGHAM , R . 1971 , Hunters , Fisher s an d Farmer s of Easter n Europe . London , Hutchinson .
 • YAKAR , J . 1991 , Prehistoric , Anatolia . Th e Neolithi c Transformatio n an d the Earl y Chalcolithi c Period , Te l Aviv .
 • YAKAR , J . 1994, Prehistori c Anatolia . Th e Neolithi c Transformatio n an d the Earl y Chalcolithi c Period , Supplemen t No.l , Te l Aviv .

Recent Excavations in Eastern Thrace and Contact Between the Prehistoric Cultures of Anatolia and the Balkans

Yıl 1998, Sayı: 1, 63 - 93, 01.01.1998

Öz

Eastern Thrace is located at the meeting point of four distinct cultural and geographical zones, the Balkan, Aegean, and Pontic regions and Anatolia. In spite of its significant location, it is archaeologically one of the least documented areas. This lack of information inevitably has led to the formulation of debatable assumptions. Nevertheless, recent work in the region has provided the initial facts on the prehistoric sequence of the region. Initial work in the region, the excavations at Yarimburgaz, Toptepe and Pendik, as well as surface finds, have been the first steps in establishing the chronological sequence in the region. This has been later reconfirmed through the extensive excavations at Orhangazi-Ihpmar.

Kaynakça

 • BAILEY,D.W.-J . FANAYATO V (yayl.) 1995, Prehistori c Bulgaria , Monograph s i n Worl d Archaeolog y 22, Prehistor y Press , Madi ­ s o n Wiskonsin .
 • ESİN, U . 1981 , İlk Üretimciliğ e Geçi ş Evresind e Anadol u v e Güneydoğ u Avru ­ p a . Kültürle r Sorun u 41, İstanbul, Edebiya t Fakültes i Yayınlar ı 2681 .
 • KARUL,N . 1995, Hoc a Çeşm e E n Al t Evresini n Tarihlem e Sorunlar ı (4. v e 3. Ev ­ r e Çana k Çömleğini n Değerlendirmesini n Tarihlem e Sorunu ­ n u n Çözümün e Katkısı. Yayınlanmamı ş Yükse k Lisan s Tezi , Istanüul Üniversitesi, Edebiya t Fakültesi, Prehistory a Anabi - l i m Dalı.
 • LICHTER , C. 1993, Untersuchunge n z u de n Baute n de s südosteuropäische n Neolithikum s un d Chalkolithikums , International e Archäolo ­ g i e 18.
 • MELLAART , J . 1970, Excavation s at Hacılar . ITI . Edinburgh , Th e Universit y Press , Britis h Institut e of Archaeolog y at Ankar a Series .
 • NIKOLOVA , L . ( yayl. ) 1995, Earl y Bronz e Ag e Settlemen t Pattern s i n th e Balkans , Sofia , Agath o Publishers .
 • RACZKY,P . (yayl.) 1987, T h e Lat e Neolithi c of th e Tisz a Region , Budapest.
 • RENFREW , C. 1973, Befor e Civilization , Th e Radiocarbo n Revolutio n an d Prehisto ­ r i c Europe , Pengui n Books .
 • RENFREW , C. 1990, Archaeolog y an d Language . Th e Puzzl e of Indo-Europea , Ori ­ gins , Cambridge , Universit y Press .
 • ROODENBERG , J. , 1995, T h e Ihpma r Excavation s I . Fiv e Season s of Fieldwor k i n N W Anatolia . 1987-91, Leiden , Nederland s Instituu t v/ h Nabij e Oosten .
 • TODOROVA , H . 1978, T h e Eneolithi c i n Bulgaria . Oxford . Britis h Archaeologica l Re ­ port s Internationa l Serie s 49.
 • TRINGHAM , R . 1971 , Hunters , Fisher s an d Farmer s of Easter n Europe . London , Hutchinson .
 • YAKAR , J . 1991 , Prehistoric , Anatolia . Th e Neolithi c Transformatio n an d the Earl y Chalcolithi c Period , Te l Aviv .
 • YAKAR , J . 1994, Prehistori c Anatolia . Th e Neolithi c Transformatio n an d the Earl y Chalcolithi c Period , Supplemen t No.l , Te l Aviv .
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehmet Özdoğan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdoğan, M. (1998). Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi(1), 63-93.
AMA Özdoğan M. Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları. TÜBA-AR. Ocak 1998;(1):63-93.
Chicago Özdoğan, Mehmet. “Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu Ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri Ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları”. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sy. 1 (Ocak 1998): 63-93.
EndNote Özdoğan M (01 Ocak 1998) Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1 63–93.
IEEE M. Özdoğan, “Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları”, TÜBA-AR, sy. 1, ss. 63–93, Ocak 1998.
ISNAD Özdoğan, Mehmet. “Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu Ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri Ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları”. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1 (Ocak 1998), 63-93.
JAMA Özdoğan M. Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları. TÜBA-AR. 1998;:63–93.
MLA Özdoğan, Mehmet. “Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu Ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri Ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları”. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sy. 1, 1998, ss. 63-93.
Vancouver Özdoğan M. Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları. TÜBA-AR. 1998(1):63-9.

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png