Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA

Yıl 2021, Sayı 28, 39 - 56, 14.09.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.002

Öz

Kaynakça

 • AZERİ, H. 2015. “Aşağı Pınar Höyüğü Kalkolitik Dönem Kemik Buluntularının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • BULUT, H. 2014. “Batı Toros Mağaraları Kemik Aletleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • BULUT, H. 2018. “Prehistorik Dönemlerde Anadolu’da Kemik Alet Endüstrisi: Bölgesel Sentezler ve Karşılaştırmalı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • CHRISTODOU, R. / A. LEGRAND, 2005. “Hide working and bone tools: Experientation Design and Apllications.”, From Hooves to Horns, from Mollusc to Mamoth. Manufacture and Use of Bone Artifacts from Prehistoric Times to the Present, H. Luik, A.M. Choyke, C. Batey, L. Lougas, eds., Muinasajaj teadus 15, 385-396.
 • DEKKER, K. 2014. “What Tools Can Tell. The Bone Tools of Barçın Höyük”, Unpublished MA thesis, Free University of Amsterdam.
 • ELSTER, E.S. 2003. “Bone tools and other artifacts”, Prehistoric Sitagroi: Excavations in Northeat Greece, 1968-1970, Volume 2: The Final Report, E.S. Elster and C. Renfrew, eds., Los Anageles: University of California (Cotsen Institute of Archaeology, Monumenta Archaeologica 20), 52-79.
 • ERDALKIRAN, B. 2017. “Barçın Höyük 2015 yılı kemik aletlerinin ön raporu”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı 32: 235-249.
 • GÜNEL, S. 2011. “Çine-Tepecik kazıları ışığında bölgenin tarihöncesi kültürleri üzerine bir inceleme”, Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri: Önder Bilgiye Armağan Yazılar, A. Öztan ve Ş. Dönmez, eds, Ankara, 217-232.
 • PAUL, J.W. / B. ERDOĞU, 2017. “An examination of the worked bone and antler assemblage at Uğurlu (Gökçeada, Turkey).”, Documenta Praehistorica, 44: 368-385. RUSSEL, N. 1990. “The bone tools.”, Selevac. A Neolithic Village in Yugoslavia, R. Tringham and D. Krstıć, eds., Los Angeles, Monumenta Archaeological 15, 521-548.
 • SİVİL, C. 2017. “Ulucak Höyük Neolitik Dönem Kemik Aletleri’nin Tabakalar ve Mekânlar Arası Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZDEMİR, A. 2017. “Prehistorik Gülpınar (Smintheion) Yerlesimi Mimarisi ve Mekansal Kullanımı.”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • PİŞKİN, E. / TAKAOĞLU, T. 2020. “Animal exploitation in the subsistence base of the Chalcolithic Gülpnar community.”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 27
 • TAKAOĞLU, T. / A. ÖZDEMİR, 2018. “The Middle Chalcolithic period in the Troad: A new look from Gülpınar”, Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), eds. S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic and T. Takaoğlu). Oxford, 479-490.
 • YAVŞAN, Ç. 2010. “Kalkolitik Gülpınar (Smintheion) Kazıları Buluntusu Deniz Kabukları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YAVŞAN, Ç. 2020. “Prehistorik Gülpınar (Smintheion) Kemik Aletleri: Üretim ve Kullanım Modelleri”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA

Yıl 2021, Sayı 28, 39 - 56, 14.09.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.002

Öz

This work focuses on the examination of bone tools recovered from the Chalcolithic phases at the northwestern Anatolian site of Gülpınar in terms of typology and function. A total of 263 bone tools were retrieved from phase II representing the early Chalcolithic 2 period and the succeeding phase III, belonging to the Middle Chalcolithic period at the site. These specimens help us to establish a typology and allow an assesament regarding the pattern of bone tool use at the site. Bone tools are viewed as objects of archaeological significance in elucidating aspects of household life and domestic production activity. Results of the analysis show that tools fashioned from discarded animal bones may have been used in domestic crafts such as mat and basket making, pot manufacturing, and hide processing.

Kaynakça

 • AZERİ, H. 2015. “Aşağı Pınar Höyüğü Kalkolitik Dönem Kemik Buluntularının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • BULUT, H. 2014. “Batı Toros Mağaraları Kemik Aletleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • BULUT, H. 2018. “Prehistorik Dönemlerde Anadolu’da Kemik Alet Endüstrisi: Bölgesel Sentezler ve Karşılaştırmalı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • CHRISTODOU, R. / A. LEGRAND, 2005. “Hide working and bone tools: Experientation Design and Apllications.”, From Hooves to Horns, from Mollusc to Mamoth. Manufacture and Use of Bone Artifacts from Prehistoric Times to the Present, H. Luik, A.M. Choyke, C. Batey, L. Lougas, eds., Muinasajaj teadus 15, 385-396.
 • DEKKER, K. 2014. “What Tools Can Tell. The Bone Tools of Barçın Höyük”, Unpublished MA thesis, Free University of Amsterdam.
 • ELSTER, E.S. 2003. “Bone tools and other artifacts”, Prehistoric Sitagroi: Excavations in Northeat Greece, 1968-1970, Volume 2: The Final Report, E.S. Elster and C. Renfrew, eds., Los Anageles: University of California (Cotsen Institute of Archaeology, Monumenta Archaeologica 20), 52-79.
 • ERDALKIRAN, B. 2017. “Barçın Höyük 2015 yılı kemik aletlerinin ön raporu”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı 32: 235-249.
 • GÜNEL, S. 2011. “Çine-Tepecik kazıları ışığında bölgenin tarihöncesi kültürleri üzerine bir inceleme”, Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri: Önder Bilgiye Armağan Yazılar, A. Öztan ve Ş. Dönmez, eds, Ankara, 217-232.
 • PAUL, J.W. / B. ERDOĞU, 2017. “An examination of the worked bone and antler assemblage at Uğurlu (Gökçeada, Turkey).”, Documenta Praehistorica, 44: 368-385. RUSSEL, N. 1990. “The bone tools.”, Selevac. A Neolithic Village in Yugoslavia, R. Tringham and D. Krstıć, eds., Los Angeles, Monumenta Archaeological 15, 521-548.
 • SİVİL, C. 2017. “Ulucak Höyük Neolitik Dönem Kemik Aletleri’nin Tabakalar ve Mekânlar Arası Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZDEMİR, A. 2017. “Prehistorik Gülpınar (Smintheion) Yerlesimi Mimarisi ve Mekansal Kullanımı.”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • PİŞKİN, E. / TAKAOĞLU, T. 2020. “Animal exploitation in the subsistence base of the Chalcolithic Gülpnar community.”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 27
 • TAKAOĞLU, T. / A. ÖZDEMİR, 2018. “The Middle Chalcolithic period in the Troad: A new look from Gülpınar”, Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), eds. S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic and T. Takaoğlu). Oxford, 479-490.
 • YAVŞAN, Ç. 2010. “Kalkolitik Gülpınar (Smintheion) Kazıları Buluntusu Deniz Kabukları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YAVŞAN, Ç. 2020. “Prehistorik Gülpınar (Smintheion) Kemik Aletleri: Üretim ve Kullanım Modelleri”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Arkeoloji
Bölüm Articles
Yazarlar

Çilem YAVŞAN> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1907-570X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 15 Ocak 2021
Kabul Tarihi 20 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 28

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tubaar880517, journal = {TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi}, issn = {1301-8566}, eissn = {2667-5005}, address = {TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27 Çankaya 06690 ANKARA}, publisher = {Türkiye Bilimler Akademisi}, year = {2021}, number = {28}, pages = {39 - 56}, doi = {10.22520/tubaar.2021.28.002}, title = {A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA}, key = {cite}, author = {Yavşan, Çilem} }
APA Yavşan, Ç. (2021). A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi , (28) , 39-56 . DOI: 10.22520/tubaar.2021.28.002
MLA Yavşan, Ç. "A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA" . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (2021 ): 39-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar/issue/64893/880517>
Chicago Yavşan, Ç. "A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (2021 ): 39-56
RIS TY - JOUR T1 - A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA AU - ÇilemYavşan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.22520/tubaar.2021.28.002 DO - 10.22520/tubaar.2021.28.002 T2 - TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 56 VL - IS - 28 SN - 1301-8566-2667-5005 M3 - doi: 10.22520/tubaar.2021.28.002 UR - https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.002 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA %A Çilem Yavşan %T A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA %D 2021 %J TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi %P 1301-8566-2667-5005 %V %N 28 %R doi: 10.22520/tubaar.2021.28.002 %U 10.22520/tubaar.2021.28.002
ISNAD Yavşan, Çilem . "A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi / 28 (Eylül 2021): 39-56 . https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.002
AMA Yavşan Ç. A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA. TÜBA-AR. 2021; (28): 39-56.
Vancouver Yavşan Ç. A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2021; (28): 39-56.
IEEE Ç. Yavşan , "A TYPOLOGICAL AND FUNCTONAL ANALYSIS OF BONE TOOLS FROM CHALCOLITHIC GULPINAR IN NW ANATOLIA", TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sayı. 28, ss. 39-56, Eyl. 2021, doi:10.22520/tubaar.2021.28.002

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png