Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 29, 135 - 152, 31.12.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar2021.29.007

Öz

İzmir- Bornova sınırları içindeki Karacaoğlan Mahallesi’nde, Manda Çayı’nın güneyinde yer alan Yeşilova Höyük alüvyonlu bir tepe üzerine kurulmuş bir höyük yerleşimidir. En erken iskân izlerinin Neolitik Çağ’a uzandığı yerleşimde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları sonucunda yerleşimin önemli bir buluntu grubunu oluşturan, çok sayıda kemik endüstri ögesi ele geçmiştir. Söz konusu ögeler sınıflandırılarak tekno-tipolojik inceleme ve değerlendirmelere tâbi tutulmuş ve Yeşilova kemik endüstrisine ilişkin önemli bilimsel veriler elde edilmiştir. Endüstri ögeleri arasında Neolitik Çağ, Erken Tunç ve Geç Roma dönemlerine ait olan çeşitli bızlar, spatulalar, alet sapları, deliciler gibi günlük iş aletleri yanında mekik, kirkit, delikli iğne gibi dokuma aletleri ve ok, mızrak uçları, hançer gibi silahlar yer almaktadır.

Kaynakça

 • Arrighi, S., Bazzanella, M., Boschin, F., Wierer, U. (2015) “How to Make and Use a Bone Spatula. An experimental program based on the Mesolithic osseous assemblage of Galgenbühel/Dos de la Forca (Salurn/Salorno, BZ, İtaly)”, Quaternary International XXX, p.1-23.
 • Bulut, H., (2016a) “Batı Toros Mağaraları Kemik Bızlarına İlişkin Tekno-tipolojik ve Fonksiyonel Değerlendirmeler” Anadolu 41, s. 29-48.
 • Bulut, H., (2016b) “Karain Mağarası Örnekleri Işığında Bark Extractor (Ağaç Kabuğu Soyucu): Yeni Bir Öneri” Adalya XIX, s.1-16.
 • Bulut, H. (2018a), Prehistorik Dönemlerde Anadolu’da Kemik Alet Endüstrisi: Bölgesel Sentezler ve Karşılaştırmalı Değerlendirmeler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Bulut, H. (2018b) “Kemik Aletlerden Taşa Bakış: Teori ve Metot Analizi”, Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler, Ed. A. Baysal, Ege Yayınları, İstanbul 2018, s.148-169.
 • Derin, Z. (2007) “Yeşilova Höyüğü”, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, (Ed. M. Özdoğan, N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 377-384.
 • Derin, Z. (2008) “Yeşilova Höyüğü, Çamurun Altındaki Geçmiş (İzmir'in İçindeki En Eski Yerleşim Yeri)” Aktüel Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 6, s. 50-61.
 • Derin, Z.; Ay., F.; Caymaz, T (2009) “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi-Yeşilova Höyüğü 2005-2006 yılı Çalışmaları” Arkeoloji Dergisi XIII (2009/1), s. 7-58.
 • Derin, Z. (2011) “İzmir’in Tarih Öncesi Yerleşim Alanı: Yeşilova Höyüğü” İzmir Kültür ve Turizm Dergisi 13, s. 112-120.
 • Derin, Z. (2013) “Yeşilova Höyüğü’nde Jeo-Arkeolojik Çalışmalar ve Arkeolojik Sonuçları” İlhan Kayan’a Armağan (Ed. E. Öner), Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 181, s.577-586.
 • Derin, Z. (2019)” 8500 yıldır İzmir’in Değişmeyen Tercihi: Çipura-Midye”, Bornova (20) 2019, s.28-33.
 • Derin, Z. (2020a) “İzmir-Yeşilova Höyüğü”, İzmir Araştırmaları Dergisi 12 (2020), s.1-10.
 • Derin, Z. (2020b) “ İzmir- Yeşilova Höyüğü 2016-2018 Yılı Çalışmaları”, KST. 41.4, 2020, s.525-548.
 • Derin, Z. (2020c) “Yeşilova Höyüğü Bulguları Işığında Ege Bölgesi’nde Neolitik Dönemin Sonu ve Nedenleri”, TAS 4, Çöküş ve Dönüşüm Süreçleri (Ed. E. Abay- F. Dedeoğlu), Ege Yayınları İstanbul, s.49-62.
 • Piel-Desruısseaux J.L. (1986) Outıls Préhıstorıques Forme, Fabrication, Utilisation.
 • Semenov, S.A. (1964) Prehistoric Technology an Experimental Study of the oldest Tools and Artefacts from traces of Manufacture and Wear, (English Translation by M.W. Thompson), London.

TECHNO-TYPOLOGY ON YEŞİLOVA HÖYÜK BONE INDUSTRY

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 29, 135 - 152, 31.12.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar2021.29.007

Öz

Yeşilova Höyük, in the south of Manda Stream, is a mound settlement located on an alluvial hill in the Karacaoğlan District within the borders of İzmir-Bornova. As a result of the scientific excavations carried out in the region, where the earliest traces of settlement date back to the Neolithic Age, a large number of bone industry items, constituting an important group of finds of it, were found. Aforementioned findings were classified and subjected to techno-typological examinations and evaluations, and important scientific data on the Yeşilova bone industry were obtained. Among the industrial items, there are tools for daily work such as awls, spatulas, tool handles, drills from the Neolithic Age, Early Bronze and Late Roman periods, as well as weaving tools such as shuttles, carpet combs, perforated needles, and weapons such as arrows, spearheads and daggers.

Kaynakça

 • Arrighi, S., Bazzanella, M., Boschin, F., Wierer, U. (2015) “How to Make and Use a Bone Spatula. An experimental program based on the Mesolithic osseous assemblage of Galgenbühel/Dos de la Forca (Salurn/Salorno, BZ, İtaly)”, Quaternary International XXX, p.1-23.
 • Bulut, H., (2016a) “Batı Toros Mağaraları Kemik Bızlarına İlişkin Tekno-tipolojik ve Fonksiyonel Değerlendirmeler” Anadolu 41, s. 29-48.
 • Bulut, H., (2016b) “Karain Mağarası Örnekleri Işığında Bark Extractor (Ağaç Kabuğu Soyucu): Yeni Bir Öneri” Adalya XIX, s.1-16.
 • Bulut, H. (2018a), Prehistorik Dönemlerde Anadolu’da Kemik Alet Endüstrisi: Bölgesel Sentezler ve Karşılaştırmalı Değerlendirmeler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Bulut, H. (2018b) “Kemik Aletlerden Taşa Bakış: Teori ve Metot Analizi”, Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler, Ed. A. Baysal, Ege Yayınları, İstanbul 2018, s.148-169.
 • Derin, Z. (2007) “Yeşilova Höyüğü”, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, (Ed. M. Özdoğan, N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 377-384.
 • Derin, Z. (2008) “Yeşilova Höyüğü, Çamurun Altındaki Geçmiş (İzmir'in İçindeki En Eski Yerleşim Yeri)” Aktüel Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 6, s. 50-61.
 • Derin, Z.; Ay., F.; Caymaz, T (2009) “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi-Yeşilova Höyüğü 2005-2006 yılı Çalışmaları” Arkeoloji Dergisi XIII (2009/1), s. 7-58.
 • Derin, Z. (2011) “İzmir’in Tarih Öncesi Yerleşim Alanı: Yeşilova Höyüğü” İzmir Kültür ve Turizm Dergisi 13, s. 112-120.
 • Derin, Z. (2013) “Yeşilova Höyüğü’nde Jeo-Arkeolojik Çalışmalar ve Arkeolojik Sonuçları” İlhan Kayan’a Armağan (Ed. E. Öner), Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 181, s.577-586.
 • Derin, Z. (2019)” 8500 yıldır İzmir’in Değişmeyen Tercihi: Çipura-Midye”, Bornova (20) 2019, s.28-33.
 • Derin, Z. (2020a) “İzmir-Yeşilova Höyüğü”, İzmir Araştırmaları Dergisi 12 (2020), s.1-10.
 • Derin, Z. (2020b) “ İzmir- Yeşilova Höyüğü 2016-2018 Yılı Çalışmaları”, KST. 41.4, 2020, s.525-548.
 • Derin, Z. (2020c) “Yeşilova Höyüğü Bulguları Işığında Ege Bölgesi’nde Neolitik Dönemin Sonu ve Nedenleri”, TAS 4, Çöküş ve Dönüşüm Süreçleri (Ed. E. Abay- F. Dedeoğlu), Ege Yayınları İstanbul, s.49-62.
 • Piel-Desruısseaux J.L. (1986) Outıls Préhıstorıques Forme, Fabrication, Utilisation.
 • Semenov, S.A. (1964) Prehistoric Technology an Experimental Study of the oldest Tools and Artefacts from traces of Manufacture and Wear, (English Translation by M.W. Thompson), London.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hande BULUT> (Sorumlu Yazar)
Düzce Üniversitesi
0000-0002-1110-8207
Türkiye


Zafer DERİN>
EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-0282-0593
Türkiye

Destekleyen Kurum DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - EGE ÜNİVERSİTESİ
Erken Görünüm Tarihi 29 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 25 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 14 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 29

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tubaar987117, journal = {TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi}, issn = {1301-8566}, eissn = {2667-5005}, address = {TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27 Çankaya 06690 ANKARA}, publisher = {Türkiye Bilimler Akademisi}, year = {2021}, volume = {0}, number = {29}, pages = {135 - 152}, doi = {10.22520/tubaar2021.29.007}, title = {İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ}, key = {cite}, author = {Bulut, Hande and Derin, Zafer} }
APA Bulut, H. & Derin, Z. (2021). İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi , 0 (29) , 135-152 . DOI: 10.22520/tubaar2021.29.007
MLA Bulut, H. , Derin, Z. "İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ" . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0 (2021 ): 135-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar/issue/67902/987117>
Chicago Bulut, H. , Derin, Z. "İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0 (2021 ): 135-152
RIS TY - JOUR T1 - İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ AU - HandeBulut, ZaferDerin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.22520/tubaar2021.29.007 DO - 10.22520/tubaar2021.29.007 T2 - TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 152 VL - 0 IS - 29 SN - 1301-8566-2667-5005 M3 - doi: 10.22520/tubaar2021.29.007 UR - https://doi.org/10.22520/tubaar2021.29.007 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ %A Hande Bulut , Zafer Derin %T İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ %D 2021 %J TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi %P 1301-8566-2667-5005 %V 0 %N 29 %R doi: 10.22520/tubaar2021.29.007 %U 10.22520/tubaar2021.29.007
ISNAD Bulut, Hande , Derin, Zafer . "İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0 / 29 (Aralık 2021): 135-152 . https://doi.org/10.22520/tubaar2021.29.007
AMA Bulut H. , Derin Z. İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ. TÜBA-AR. 2021; 0(29): 135-152.
Vancouver Bulut H. , Derin Z. İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2021; 0(29): 135-152.
IEEE H. Bulut ve Z. Derin , "İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜK KEMİK ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TEKNO-TİPOLOJİ", TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, c. 0, sayı. 29, ss. 135-152, Ara. 2021, doi:10.22520/tubaar2021.29.007

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png