Yıl 2019, Cilt , Sayı 45, Sayfalar 93 - 111 2019-06-01

REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Özgül ÖZBEK GİRAY [1]


Refi Cevat Ulunay gazeteci kimliğiyle tanınan edebiyatçı kimliği geri planda kalmış bir yazardır. Basın hayatına altmış yıl kalemiyle hizmet eden Ulunay’ın gazete ve mecmualarda dil ve edebiyat üzerine yazdığı yazılar geniş bir yer tutar. Yazar dil ve edebiyat üzerine yazdığı müstakil yazılarının yanı sıra gazete ve mecmualarda yazdığı yazılarda hangi meseleye değinirse değinsin edebiyata kıyısından köşesinden yer verir. Bu yazıları kalem oynattığı pek çok mevzu gibi tenkitçi bir yaklaşımla ele alır. Amacının Türk dili ve edebiyatının gelişimini engelleyen unsurları ortadan kaldırmak için yetkililere sesini duyurmak olduğunu sıklıkla dile getiren Ulunay, bu amaç doğrultusunda dil ve edebiyat meseleleriyle ilgili görüşlerini bildirip, teklifler sunar. Bu yazılar günümüzde dahi üzerinde durulup düşünülmesi gereken pek çok ayrıntıyı ihtiva eder. Bu çalışmada Refi Cevat Ulunay’ın gazete ve mecmualardan toplanan makalelerinden hareketle dil ve edebiyat hakkındaki görüş ve önerileri üzerinde durulacaktır.

Refi Cevat Ulunay, Basın hayatı, Türk dili, Türk edebiyatı, gazete, mecmua
 • KILIÇ, H. Hüsnü (1999), “Refi Cevat Ulunay Sürgün Hatıraları: Menfâlar Menfîler” Arma Yay., İstanbul.
 • Naci Sadullah, (27 Şubat 1941), “Günün Meselesi-Yeni Edebiyatın Fiilî Cevabı!”, Tan, s. 2.
 • Naci Sadullah, (4 Mart 1941), “Günün Meselesi-Yeni ve Eski Edebiyat Davası”, Tan, s. 2.
 • TAKVİMCİ, (21 Sonkanun 1941), “TBY-Edebiyat ve Hakikat”, Tan, s. 3.
 • TAKVİMCİ, (27 Sonkanun 1941), “TBY-Yeni Edebiyat Bahsi”, Tan, s. 3.
 • TAKVİMCİ, (2 Şubat 1941), “TBY-“Bn. Suat Derviş”e”, Tan, s. 3.
 • TAKVİMCİ, (14 Şubat 1941), “TBY-Telif, Tercüme, Nakil”, Tan, s. 3.
 • TAKVİMCİ, (7 Şubat 1941), “TBY-Aşırma Meselesi”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (11 Kasım 1966), “Takvimden Bir Yaprak-Mesleğe Dair”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (3 Şubat 1957), “TBY- Geçmiş Zaman Olur ki…”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (24 Şubat 1941), “TBY-Türk Dili, Vecize Dili”, Tan, s. 2.
 • ULUNAY, (29 Mart 1943), “TBY-Lisanda Millî Ahenk”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (13 Sonkanun 1941), “TBY-D ve T Meselesi”, Tan, S.1944, s. 3.
 • ULUNAY, (3 İlkteşrin 1940), “TBY-Yağmurdan Kaçarken”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (22 Nisan 1942), “TBY-Yeni Nesil Eski Harf”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (13 Ağustos 1956), “TBY-Profesörün Hakkı Var”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (24 Mayıs 1956), “TBY-Cehalet Ahtapotu”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (11 Mart 1958), “TBY-Mesul Bizleriz”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (18 Kasım 1958), “TBY-Acı Düşünceler”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (9 Şubat 1968), “TBY-Eski Harfler”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (25 Haziran 1942), “TBY-Nasıl Konuşuyorduk? Nasıl Konuşmalıyız?”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (2 İlkkânun 1941), “TBY-Dilimizi Benimsemeye Doğru”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (2 Şubat 1942), “TBY-Yine Dil Bahsi”, Tan, s. 4.
 • ULUNAY, (8 Eylül 1942), “TBY-Dil Hakkında Bir Meslektaşın Fikri”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (14 Sonkanun 1942), “TBY-Dil Yarenliği”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (14 İlkkânun 1941), “TBY-O Kadar Kolay Değil”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (9 Birinciteşrin 1943), “TBY-Bir Tabir Münasebetiyle”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (18 Temmuz 1949), “TBY-Terennüm, Irlamak, Zırlamak”, Yeni Sabah, s. 1.
 • ULUNAY, (3 Temmuz 1943), “TBY-Lisan Latiyfeleri”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (26 Eylül 1943), “TBY-Dil Bayramı Münasebetiyle”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (29 Eylül 1950), “TBY- Bayramlardan Dil Bayramı”, Yeni Sabah, s. 1, 7.
 • ULUNAY, (16 Kasım 1960), “TBY-Bozulan Türkçe”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (1 Nisan 1966), “TBY-Kurban Bayramı”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (7 Eylül 1968), “TBY-Yine Lisan Bahsi”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (17 Mart 1968), “TBY-Türkçe’nin Hakkı”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (3 Haziran 1953), “TBY-Türk Dil Kurumu’nun Bir Mektubu”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (3 Haziran 1953), “TBY-Türk Dil Kurumu’nun Bir Mektubu”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (19 Nisan 1948), “TBY-Bir Gazâ Ettin ki…”, Yeni Sabah, s.1, 2.
 • ULUNAY, (24 Ekim 1951), “TBY-Şu Dertten Kurtulamadık”, Yeni Sabah, s.1, 5.
 • ULUNAY, (26 Ocak 1951), “TBY-Değişmesi Elzem Tabirler”, Yeni Sabah, s.1,5.
 • ULUNAY, (11 Temmuz 1952), “TBY-Dil ve Dilbazlar”, Hizmet, s.1, 5.
 • ULUNAY, (1 Mayıs 1958), “TBY-Lisanda Tekâmül”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (25 Aralık 1951), “TBY-Uyruk”, Yeni Sabah, s.1, 3.
 • ULUNAY, (21 Şubat 1957), “TBY-Katledilen Türkçe”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (12 Nisan 1952), “TBY-Ölmüş Yazı Dili”, Yeni Sabah, s.1, 5.
 • ULUNAY, (25 Aralık 1951), “TBY-Uyruk”, Yeni Sabah, s. 1, 3.
 • ULUNAY, (8 Mart 1942), “TBY-Garson Kelimesi”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (17 Şubat 1943), “TBY- Lisanda Kaide Eksikliği”, Tan, s. 2.
 • ULUNAY, (13 Kasım 1947), “TBY-İmlâ Anarşisi”, Yeni Sabah, s.1, 2.
 • ULUNAY, (17 Şubat 1942), “TBY- Za’f-ı Telif Yanlışlıkları”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, Refi Cevat (18 Mart 1949), “Za’f-ı Telif”, Mizah, s.141.
 • ULUNAY, (14 Mayıs 1942), “TBY-Yanlışlıklar Komedisi”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (29 Eylül 1943), “TBY-Bir İnşa Örneği”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (23 Ocak 1954), “TBY- Vah! Güzel Türkçem Vah!”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (13 Sonkanun 1941), “TBY-D ve T Meselesi”, Tan, s. 1.
 • ULUNAY, (7 Mart 1943), “TBY-Yine Millî Hançere”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (21 Nisan 1944), “TBY-İki Çeşit Dil Olur mu?”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (9 Ekim 1962 ), “TBY-“Lugat”siz Lisan”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (13 Nisan 1941), “TBY-Bize Bir “Lügat” Lazım”, Tan, s. 4.
 • ULUNAY, (10 Mart 1953), “TBY-Bir Lugat Kitabı İhtiyacı”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (20 Ekim 1954), “TBY-Bir “Mesen” Yok mu?”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (20 Eylül 1945), “Lisanı Kurtarmak İçin Türk Akademisine İhtiyacımız Var”, Yeni Sabah, s. 4.
 • ULUNAY, (25 Ocak 1949), “TBY-Dil Akademisi”, Yeni Sabah, s.1, 2.
 • ULUNAY, (29 Ağustos 1957), “Takvimden Bir Yaprak-Lisan, İmla, Gramer”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (6 Temmuz 1961), “Takvimden Bir Yaprak-Zavallı Türkçe”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (3 Mayıs 1945), “Güzel Sanatlar Kitaplar-Garip Şairin “Garip”i”, Yeni Sabah, s. 2, 6.
 • ULUNAY, Refi Cevat (6 Haziran 1945), “Güzel Sanatlar Edebiyat-Yeni Edebiyat Denen Acaibat Müdâfaası”, Yeni Sabah, s. 2, 4.
 • ULUNAY, (11 Şubat 1943), “TBY-Realist Şiirler”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (11 Nisan 1951), “TBY-Edebiyatsız Devir”, Yeni Sabah, S. 5013, s. 1, 5.
 • ULUNAY, (9 Şubat 1943), “TBY-Bir Görüş Noktası”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (4 Temmuz 1942), “TBY-Tenkide Tahammül Gerek”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (10 Mayıs 1944), “TBY-Münekkit Aranıyor”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (17 Mart 1941), “TBY-Edebî Mecmua Yoksulluğu”, Tan, s. 3.
 • ULUNAY, (24 Nisan 1968), “TBY-Edebiyata Mersiye”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (21 Ağustos 1966), “TBY-Mevsime Hazırlık”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, Refi Cevat (19 Haziran 1946), “Tercümede Affolunmaz Lâubalilikler”, Yeni Sabah, s. 2.
 • ULUNAY, (9 Haziran 1961), “TBY-“Divân-ı Kebir”den Seçmeler, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (14 Aralık 1947), “TBY-Bir İlim Sansürü Lazım”, Yeni Sabah, s. 1, 2.
 • ULUNAY, (1 Mayıs 1944 ), “TBY-Çokluk ve Yokluk”, Tan, s. 2.
 • ULUNAY, (18 Haziran 1945), “TBY-Başıboş Kitapçılığa Karşı”, Yeni Sabah, s. 1, 2.
 • ULUNAY, (5 Kasım 1945), “TBY-Maarif Neşriyatı Hakkında”, Yeni Sabah, s. 1, 2.
 • ULUNAY, (31 Aralık 1947), “TBY-Eğitim Bütçesi Müzâkere Edilirken...”, Yeni Sabah, s. 1, 2.
 • ULUNAY, Refi Cevat (31 Ocak 1947), “Sanat Bahisleri-Bu Tercümelerin Hali Ne Olacak?”, Yeni Sabah, s. 2.
 • ULUNAY, (24 Ocak 1967), “TBY-Klasikler”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (27 Ağustos 1953), “TBY-Klasikler ve Tercemeler”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (14 Ekim 1953), “TBY-Yine Klasikler Meselesi”, Milliyet, s. 2.
 • ULUNAY, (3 Şubat 1952), “TBY-Dünya Edebiyatının Bizdeki Hâli”, Yeni Sabah, s. 1, 4.
 • ULUNAY, (23 Ocak 1960), “TBY-Aşirementûnî!”, Milliyet, s. 3.
 • ULUNAY, (30 İlkteşrin 1941), “TBY-Bir Malın Alıcısı Olmazsa…” Tan, s. 3.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgül ÖZBEK GİRAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Mart 2019
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tubar544241, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2019}, volume = {}, pages = {93 - 111}, doi = {}, title = {REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ}, key = {cite}, author = {Özbek Gi̇ray, Özgül} }
APA Özbek Gi̇ray, Ö . (2019). REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ . Türklük Bilimi Araştırmaları , (45) , 93-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/46370/544241
MLA Özbek Gi̇ray, Ö . "REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 93-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/46370/544241>
Chicago Özbek Gi̇ray, Ö . "REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 93-111
RIS TY - JOUR T1 - REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ AU - Özgül Özbek Gi̇ray Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 111 VL - IS - 45 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ %A Özgül Özbek Gi̇ray %T REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ %D 2019 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 45 %R %U
ISNAD Özbek Gi̇ray, Özgül . "REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 45 (Haziran 2019): 93-111 .
AMA Özbek Gi̇ray Ö . REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ. TÜBAR. 2019; (45): 93-111.
Vancouver Özbek Gi̇ray Ö . REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2019; (45): 93-111.