Yıl 2019, Cilt , Sayı 46, Sayfalar 135 - 148 2019-12-16

EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?

Adem POLAT [1]


Romanın tarihi gelişimi içinde bir metin olarak Don Quijote, anlamlı bir başlangıcı temsil eder. Aydınlanmaya taşınan kadim çağların tüm retorik alışkanlıkları gibi roman sanatı bakımından  Don Quijote de bu kadim çağlardan kalma bir metindir. Fakat Aydınlanmayla beraber pratik sanat endişelerinin örgütlendiği modern çağ, Don Quijote’yi roman teorisi açısından klasik boyutta kaldığı yer ve zaman dilimindeki teknik özellikleriyle kabullenmez. Modernizm, bütün tüketim ve arzulama biçimleriyle romanı da değiştirir. Bu makale romanın bu teorik değişim öyküsünde Don Quijote’yi merkeze alarak modern sonrası çağ için edebiyat düşüncesi bağlamında kuramsal bir analiz hedeflemektedir.

Roman, Don Quijote, modernizm, postmodernizm, kurgu
  • BAUMAN, Zygmunt. (2014), Parçalanmış Hayat, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yay., 2. Bs., İstanbul.____________________ (2017), .Modernlik ve Müphemlik, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yay., 3. Bs. İstanbul.BENJAMİN, Walter. (2017), Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal), Yapı Kredi Yay., 13. Bs. İstanbul.BEST, Steven- KELLNER, Douglas. (2016), Postmodern Teori, (Çev. Mehmet Küçük), Ayrıntı Yay., İstanbul.BORGES, Jorge Luis. (2015), Öteki Soruşturmalar, (Çev. Peral Bayaz Charum, Türker Armaner), İletişim Yay., İstanbul.DERRİDA, Jacques. (2006), “İsim Hariç (Post-Scriptum)” (Çev. Didem Eryar), Cogito 2006, s. 161-173.ECO, Umberto (2016), Yorum ve Aşırı Yorum, (Çev. Kemal Atakay), Ayrıntı Yay., İstanbul.FORSTER, E. M. (2014), Roman Sanatı, (Çev. Ünal Aytür), Milenyum Yay., 3. Bs. İstanbul.FOUCAULT, Michel. (2017), Keimeler ve Şeyler, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, 6. Bs., Ankara.GARAUDY, Roger. (2013), Yaşanmış Şiir Don Kişot, (Çev. Cemal Aydın), 2. Bs. İstanbul.GOLDMANN, Lucien. (2005), Roman Sosyolojisi, (Çev. Ayberk Erkay), Birleşik Kitabevi, Ankara.HAVELOCK, Eric Alfred. (2015), Platon/ Şaire Karşı, (Çev. Adem Beyaz), Pinhan Yay., İstanbul.HOLLİNGER, Robert. (2005), Postmodernizm ve Sosyal Bilimler/Tematik Bir Yaklaşım, (Çev. Ahmet Cevizci), Paradigma Yay., İstanbul.KAHRAMAN, Hasan Bülent. (2004), Kültür Tarihi Affetmez, Agora Kitaplığı, 2. Bs., İstanbul.KOÇAKOĞLU, Bedia.( 2012), Anlamsızlığın Anlamı Postmodernizm, Hece Yay., Ankara. KUNDERA, Milan. (2016), Roman Sanatı, (Çev. Aysel Bora), Can Yay., 6. Bs., İstanbul.LUKACS, Georg. (2017), Roman Kuramı, (Çev. Cem Soydemir), Metis Yay., 5. Bs., İstanbul.NOVALİS. (2014), Fragmanlar, (Çev. Gürsel Aytaç), Doğu Batı Yay., Ank., POPPER, Karl Raimund. (2010), Hayat Problem Çözmektir, (Çev. Ali Nalbant), YKY. 3. Bs. İstanbul.CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (2016). La Mancha’lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote I, (Çev. Roza Hakmen) Yapı Kredi Yay., 24. Bs., İstanbul. SİM, Stuart (2006), Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, (Çev. Mukadder Erkan, Ali Utku), Babil Yay., Ankara. TEKİN, Mehmet. (2001), Roman Sanatı, Ötüken Neşriyat, 14. Bs., İstanbul.TOURAİNE, Alain. (2014), Modernliğin Eleştirisi, (Çev. Hülya Uğur Tanrıöver), Yapı Kredi Yay., 9. Bs., İstanbul.VİCO, Giambattista (2007), Yeni Bilim, (Çev. Sema Önal), Doğu Batı Yay., İstanbul.WATT, Ian. (2007), Romanın Yükselişi, (Çev. Ferit Burak Aydar), Metis Yay., İstanbul.
  • BENJAMİN, Walter. (2017), Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal), Yapı Kredi Yay., 13. Bs. İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0710-0421
Yazar: Adem POLAT
Kurum: ATATURK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 16 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tubar594887, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2019}, volume = {}, pages = {135 - 148}, doi = {}, title = {EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?}, key = {cite}, author = {Polat, Adem} }
APA Polat, A . (2019). EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ? . Türklük Bilimi Araştırmaları , (46) , 135-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/50665/594887
MLA Polat, A . "EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 135-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/50665/594887>
Chicago Polat, A . "EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?". Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 135-148
RIS TY - JOUR T1 - EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ? AU - Adem Polat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 148 VL - IS - 46 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ? %A Adem Polat %T EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ? %D 2019 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 46 %R %U
ISNAD Polat, Adem . "EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?". Türklük Bilimi Araştırmaları / 46 (Aralık 2019): 135-148 .
AMA Polat A . EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?. TÜBAR. 2019; (46): 135-148.
Vancouver Polat A . EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2019; (46): 135-148.
IEEE A. Polat , "EPİGRAMLAR VE PASAJLAR SİLİNİRKEN DON QUİJOTE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİ BİR ÇAĞ MI, ROMANIN ÖLÜMÜ MÜ?", Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı. 46, ss. 135-148, Ara. 2019