PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Lise Matematik Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Mevcut Yargılar, Yeni Fikirler

Yıl 2008, Cilt 1, Sayı 2, 06.10.2010

Öz

Matematik öğretimi sürekli bir iyileşmenin işaretlerini gösterseydi ve öğrenciler matematiği iyi öğreniyor olsalardı, öğretmen yetiştirme programlarının etkililiği ile ilgilenmek pek hayati ve acil olmayabilirdi. Ancak, geçmişte olduğu gibi dünyada bugün de matematik öğretiminin hala aynı metotları uygulanmaktadır (Fey, 1979; Stigler & Hiebert, 1999; Welch, 1978). Dünyanın hemen hemen her ülkesinde ögrenciler ne yazık ki matematiği beklenen düzeyde öğrenmemeye devam etmektedirler (Gonzalet, 2000; Silver & Kenney, 2000). Özellikle matematiği derinlemesine anlamaları ve etkili kullanmaları için gerekli olan yeterliliklerde çok zayıf oldukları yapılan araştırmaların hemen hemen hepsinde ortaya çıkmaktadır. Bu makale, literatür ışığında aşağıdaki iki soruyu tartışmakta ve makul bir cevap aramaya çalışmaktadır. a) Ögretmen adayları mesleklerini uygularken gereksinim duyacakları matematiğin içeriği ve önemi nedir? b) Gereksinim duyacakları bu matematiği nerede ve nasıl edinmelidirler?

Lise Matematik Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Mevcut Yargılar, Yeni Fikirler

Yıl 2008, Cilt 1, Sayı 2, 06.10.2010

Öz

Matematik öğretimi sürekli bir iyileşmenin işaretlerini gösterseydi ve öğrenciler matematiği iyi öğreniyor olsalardı, öğretmen yetiştirme programlarının etkililiği ile ilgilenmek pek hayati ve acil olmayabilirdi. Ancak, geçmişte olduğu gibi dünyada bugün de matematik öğretiminin hala aynı metotları uygulanmaktadır (Fey, 1979; Stigler & Hiebert, 1999; Welch, 1978). Dünyanın hemen hemen her ülkesinde ögrenciler ne yazık ki matematiği beklenen düzeyde öğrenmemeye devam etmektedirler (Gonzalet, 2000; Silver & Kenney, 2000). Özellikle matematiği derinlemesine anlamaları ve etkili kullanmaları için gerekli olan yeterliliklerde çok zayıf oldukları yapılan araştırmaların hemen hemen hepsinde ortaya çıkmaktadır. Bu makale, literatür ışığında aşağıdaki iki soruyu tartışmakta ve makul bir cevap aramaya çalışmaktadır. a) Ögretmen adayları mesleklerini uygularken gereksinim duyacakları matematiğin içeriği ve önemi nedir? b) Gereksinim duyacakları bu matematiği nerede ve nasıl edinmelidirler?

Ayrıntılar

Bölüm SOS
Yazarlar

Ziya ARGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Ekim 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Argün, Z. (2010). Lise Matematik Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Mevcut Yargılar, Yeni Fikirler . TÜBAV Bilim Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21513/614967
ISSN: 1308 - 4941