PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 7, Sayı 3, 1 - 10, 30.06.2015

Öz

Lasers that are used diagnosis and treatment have applications in every medical branch. New applications of laser and laser technologies in the various fields are announced almost every day. In recent years, use of lasers both human and veterinary medicine has increased. There are many types of lasers such as dye, gas, solid state, semiconductor, chemical and metal vapor lasers. Laser diversity has been provided to take place both surgical applications and supportive treatments. The early lasers in veterinary medicine were used primarily to coagulate tumors and treat ulcers and these were followed by cautery applications, dermatologic applications, supportive treatments, ophthalmologic applications and endoscopic applications. In this review, it is intended to provide information laser types and applications in veterinary that are pervaded in Turkey

Kaynakça

 • C. Karen, “Laser Available at VMTH”, Illinois Veterinary Bulletin, 6, 2, 1998
 • I. R. James, “The economics of surgical laser technology in veterinary practice”, Vet Clin Small Anim 32, 549–567, 2002
 • Duclos D, “Lasers in veterinary dermotology”, Vet Clin Small Anim 36 , 15–37, 2006
 • Kenneth B. E, “Use of Lasers in Veterinary Medicine”, LIA , 2013 http://www.lia.org/blog/2013/02/use-of-lasers-in-veterinary-medicine/ (Son erişim: 08.01.2014)
 • Larry P, “Laser Surgery and Our Pets”http://www.drlarrypetvet.com/health_laser. html (Son erişim: 08.01.2014)
 • Kenneth B. E, “Lasers in veterinary medicine—where have we been, and where are we going?”, Vet Clin Small Anim 32, 495–515, 2002 9 10

FARKLI TİPTE LAZERLERİN VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANIMI

Yıl 2014, Cilt 7, Sayı 3, 1 - 10, 30.06.2015

Öz

Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan lazerler, bugün tıbbın her alanında kendine yer edinmiştir. Her geçen gün lazer teknoloji ve uygulamalarında yeni gelişmeler olmaktadır. Son yıllarda lazerlerin kullanımı veteriner hekimlikte de yaygınlaşmaya başlamıştır.

Lazerin boya, gaz, katı, yarı iletken, kimyasal ve metal buharlı gibi türleri mevcuttur. Lazer türlerinin çeşitliliği, veterinerlikte de hem cerrahi uygulamalarda hem de destekleyici tedavilerde yer almasını sağlamıştır. Lazerler veteriner hekimlikte ilk olarak ülser tedavisinde ve tümörlerin yok edilmesinde kullanılmıştır. Sonrasında koter olarak da kullanılan lazerlerin, dermotolojik uygulamalarda, destekleyici tedavilerde, bazı göz hastalıkları uygulamalarında ve endoskopi uygulamalarında kullanımı izlenmiştir. Bu derlemede, ülkemizde de yaygınlaşan, veterinerlikte kullanılan lazerlerin çeşitleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • C. Karen, “Laser Available at VMTH”, Illinois Veterinary Bulletin, 6, 2, 1998
 • I. R. James, “The economics of surgical laser technology in veterinary practice”, Vet Clin Small Anim 32, 549–567, 2002
 • Duclos D, “Lasers in veterinary dermotology”, Vet Clin Small Anim 36 , 15–37, 2006
 • Kenneth B. E, “Use of Lasers in Veterinary Medicine”, LIA , 2013 http://www.lia.org/blog/2013/02/use-of-lasers-in-veterinary-medicine/ (Son erişim: 08.01.2014)
 • Larry P, “Laser Surgery and Our Pets”http://www.drlarrypetvet.com/health_laser. html (Son erişim: 08.01.2014)
 • Kenneth B. E, “Lasers in veterinary medicine—where have we been, and where are we going?”, Vet Clin Small Anim 32, 495–515, 2002 9 10

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sağlık Bilimleri
Yazarlar

Bircan DİNÇ


M.erman OR

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Dinç, B. & Or, M. (2015). FARKLI TİPTE LAZERLERİN VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANIMI . TÜBAV Bilim Dergisi , 7 (3) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21536/230997
ISSN: 1308 - 4941