Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 4, 23 - 36, 02.11.2021

Öz

Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ve temalar Türkçe Dersi Öğretim Programı ile belirlenen niteliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. Buradan hareketle bu çalışmada, Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin türleri ve bu türlerin temalarla olan ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın malzemesini, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ders kitabı olarak kabul edilen ve Anıttepe Yayınevi ve MEB tarafından hazırlanan Türkçe ders kitaplarında bulunan toplam 160 metin oluşturmaktadır. Bu çalışmada ilgili ders kitaplarından elde edilen bulgular, tablolar halinde verilerek sınıf seviyesinin ilerlemesi ile ders kitaplarında yer alan metin türleri ve tema ilişkilerinin değişim ve ilerleyişi tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan tespitlerden yola çıkılarak, metin türlerinin sınıf seviyesinin ilerlemesi ile birlikte beklenen çeşitliliği her seviyede gösteremediği, temaların ise uygun metin türleri ile desteklendiği görülmüştür.

Kaynakça

  • Ceylan, Sabri, Duru, Kadir, Erkek, Gülten, Pastutmaz, Murat (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı 6, İstanbul: MEB Yay.
  • Çapraz Baran, Şule, Diren Elif (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı, Ankara: Anıttepe Yay.
  • Çeçen, Mehmet Akif ve Çiftçi, Ömer (2007). “İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi S. 173, s. 39-49.
  • Eselioğlu, Hilal, Set, Sıdıka, Yücel, Ayşe (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 8 Ders Kitabı, İstanbul: MEB Yay.
  • Kır, Tolga, Kırman, Emine, Yağız, Seda (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Ders Kitabı 7, İstanbul: MEB Yay.
  • MEB (2019), Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar), Ankara.
  • Özbay, Murat ve Çeçen, Mehmet Akif (2012). “Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. sınıflar) Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, C. 1, S. 1, s. 67-76.
  • Türkben, Tuncay (2018). “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 11, S. 3, s. 2152-2166.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah MEYDAN
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tudad1004391, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {4}, pages = {23 - 36}, title = {ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Meydan, Emrah} }
APA Meydan, E. (2021). ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 4 (4) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/65661/1004391
MLA Meydan, E. "ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 23-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/65661/1004391>
Chicago Meydan, E. "ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 23-36
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - EmrahMeydan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 36 VL - 4 IS - 4 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Emrah Meydan %T ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2021 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Meydan, Emrah . "ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 4 / 4 (Kasım 2021): 23-36 .
AMA Meydan E. ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. TÜDAD. 2021; 4(4): 23-36.
Vancouver Meydan E. ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(4): 23-36.
IEEE E. Meydan , "ORTAOKUL (5, 6, 7, 8) TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 23-36, Kas. 2021