Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 4, 1 - 22, 02.11.2021

Öz

Bu çalışmada sosyo-kültürel belirleyiciler olarak tanımladığımız, aile yapısı, sosyal ilişkiler, toplumsal yapı, mekânın nitelikleri ve kullanımı, gündelik işlerdeki değişim olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar çerçevesinde yazlık evlerde aile içi ebeveyn ve çocuklar açısından konuyu değerlendirdiğimizde gerek ailenin yapısında, gerek aile içi ilişkilerde, gerekse diğer değişkenlerde bir farklılaşma, yoğunlaşma olduğu gözlemlenmektedir.
Bu çalışmada hem tarihsel, kültürel değişimi hem de pandeminin yarattığı etkenler dikkate alınarak Gümüşler Beldesindeki ikincil- yazlık konutların yazlıkçılarda ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki değişimin sosyo-kültürel belirleyicileri incelenmiştir. Çalışma nitel bir çalışma olup yüz yüze görüşme uygulanmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış sorular sorulmuştur.

Kaynakça

 • Arıkan, Seray, 1930-1980 Yılları Arasında İstanbul’da Yazlık Evler- Kadıköy Örneğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.
 • Burç, Ezgi, P.(2018). Evlilik ve Aile Üzerinden Gündelik Hayata Sosyo-Kültürel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.13, 135-141.
 • Cengizoğlu, Pelin, F., Özyılmaz, H.(2016). İkincil Konutların Birincil Konutlara Uyarlanması: Mersin Örneği, Planlama (TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını), 26(3), 219-233.
 • Ghulyan, H.(2017). Lefebvre’nin Mekân Kuramının Yapısal ve Kavramsal Çerçevesine Dair Bir Okuma, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 26(3), 1-29.
 • Kahraman, Demir, M. (2014). İnsan İhtiyaçları ve Mekansal Elverişlilik Kavramları Perspektifinde Yaşanılırlık Olgusu ve Mekansal Kalite, Planlama (TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını), 24(2):74-84.
 • Keskin, Battal, E., Kentleşme Sürecinde Ailenin Değişimi: Bursa’da Bir Alan Araştırması, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2014.
 • Macit, Y.(2020). Türkiye’de Aile ve Kültürel Yapıda Meydana Gelmesi Düşünülen Değişimlerin Yaşlanma, Yoksulluk ve Evlilik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 149-157.
 • Özdemir, Anıl, Ü.(2011). Kültür Bağlamında Kent ve Mekânsal Örgütlenme, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S.2, 62-76.
 • Solak, Güleç, S.(2017). Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.6, S.1, 13-37.
 • Sümersoy, Berk., Günümüzde Yazlık Olarak Yeniden İşlevlendirilen Geleneksel Bodrum Konutları, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü Mimarlık Anabilim Dalı, 2016.
 • Taylan, Hüseyin, H. (2009). Türkiye’de Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler, Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.22, 117-138.
 • Zoğal,V., Emekli,G.(2020). Türkiye’de COVID-19 Salgını Sürecinde İkinci Konutların Değişen Anlamları, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), S.42, 168-181.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra İNAN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Yücel CAN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tudad991990, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {4}, pages = {1 - 22}, title = {YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {İnan, Kübra and Can, Yücel} }
APA İnan, K. & Can, Y. (2021). YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 4 (4) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/65661/991990
MLA İnan, K. , Can, Y. "YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/65661/991990>
Chicago İnan, K. , Can, Y. "YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ AU - Kübraİnan, YücelCan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 4 IS - 4 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ %A Kübra İnan , Yücel Can %T YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ %D 2021 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD İnan, Kübra , Can, Yücel . "YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 4 / 4 (Kasım 2021): 1-22 .
AMA İnan K. , Can Y. YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ. TÜDAD. 2021; 4(4): 1-22.
Vancouver İnan K. , Can Y. YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(4): 1-22.
IEEE K. İnan ve Y. Can , "YAZLIKÇILARDA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: NİĞDE GÜMÜŞLER BELDESİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 1-22, Kas. 2021