Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 19 - 30, 15.04.2022

Öz

Dünyada sanayi devriminin yaşanması ve beraberinde küreselleşmenin de etkisiyle ticaret hacimleri ciddi oranda ve tutarlarda artış göstermiştir. Bu süreçte ise ticaret hacminin artması ile birlikte alıcılar ve satıcılar arasında güvene dayalı problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. İşletmelerin birbirlerine olan güven sorunu, işletmelerin karşı karşıya kaldığı en önemli risk unsurları arasındadır. Günümüzde ise birbirlerini tanımayan ve birbirilerine güvenemeyen bu işletmeler arasında bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla güven tahsis eden bir mekanizma olarak teminat mektupları ortaya çıkmıştır. Birbirlerini tanımayan taraflar arasında bir bankanın devreye girerek söz konusu işletme ya da işletmelere garanti vermesi diğer bir ifade ile kefil olması taraflar arasındaki güvensizlik sorununun ortadan kaldırmaktadır. Gerek yurtiçi ve gerekse yurt dışı işlemlerde ikili ilişkilerin dışında bir de bankanın bu ticari ilişkide güven unsuru olarak yer alması günümüzde kabul görmüş ve böylece işletmeler banka teminat mektuplarına yoğun olarak ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu çalışmada banka teminat mektuplarına ilişkin hususlar genel ve teorik çerçevede ele alınmış ve banka teminat mektuplarının işletmeler için önemi üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

 • Arkan, S. (1992). “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 16/4), s. 59-84.
 • Barlas, N. (1986). Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul.
 • Barlas, N. (1992). Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüd Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul.
 • Başara, İ.(2009). “Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği”, Türkiye Bankalar Birliği Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 83 (2009), s. 302-317.
 • Canbolat, F& Topuz, S .(2008) “Kefalet ile Garanti Ayrımının Önemi ve Ayrımda Uygulanacak Kıstaslar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 78 (2008), s. 53-76.
 • Doğan, V. (2015). Teminat Mektupları, 5. Baskı, Ankara.
 • Dural, Mustafa & Ekrem Kurt, (2013) Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Ekşi, N.(2010). Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul.
 • Kahyaoğlu, E.C., (1996), Banka Garantileri, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, G. Banka Teminat Mektuplarında Lehtarın Hak ve Yükümlülükleri, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 5/2 (2007). s. 20-27.
 • Reisoğlu, S. (1963). Garanti Mukavelesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Reisoğlu, S. (2003). Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Ankara.
 • Reisoğlu, Seza, "Teminat Mektupları Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar" konulu konferansa ait konuşma metni, Türkiye Bankalar Birliği Dergisi, 77 (2011), sayfa yok.
 • Songur, D & Ceylan, Ç “Banka Teminat Mektubu–Hukuki Niteliği ve Çeşitleri”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4/2 (2014), s. 149-177 .
 • Tekinalp, Ü. (2009). Banka Hukukunun Esasları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Vural, G. (1968) Teminat Mektupları. Ankara.
 • YİBK. 13.12.1967 T. E. 1966/16 K. 1967/7; YİBK. 11.6.1969 T. E. 1969/4 K. 1969/6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Su Sümeyra YILMAZ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tudad1063442, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {19 - 30}, title = {BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Su Sümeyra} }
APA Yılmaz, S. S. (2022). BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 19-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/69438/1063442
MLA Yılmaz, S. S. "BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 19-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/69438/1063442>
Chicago Yılmaz, S. S. "BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 19-30
RIS TY - JOUR T1 - BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI AU - Su SümeyraYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 30 VL - 5 IS - 2 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI %A Su Sümeyra Yılmaz %T BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI %D 2022 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Su Sümeyra . "BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Nisan 2022): 19-30 .
AMA Yılmaz S. S. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI. TÜDAD. 2022; 5(2): 19-30.
Vancouver Yılmaz S. S. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2022; 5(2): 19-30.
IEEE S. S. Yılmaz , "BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA TEMİNAT İLİŞKİSİNİN KURULMASI", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 19-30, Nis. 2022