Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 4, 37 - 58, 04.11.2022

Öz

Kırgız folklorunda “anne”ye dair birçok anlatı ve inanç vardır. Bunlar inanç ve kökenlerle ilişkili mitolojilerinde, atasözlerinde, deyimlerinde ve destan metinlerinde kendini göstermektedir. Kırgızların anaerkil dönemden kalan inançlarına dair birçok unsurun günümüze kadar ulaştığı ve yaşatıldığı gözlemlenmektedir. Umay Ene ve Bugu Ene kültleri bunlardan yalnızca birkaç tanesidir. Şarkılar yalnızca modern eğlence sektörünün bir parçası değil, bir halkın kimliğinin özetidir. Halkbilim araştırmalarında şarkılar önemlidir. Bir halkı anlamak, içlerine girerek yakından tanımak şarkılarını bilmeden mümkün değildir. Kırgız şarkılarında anne konusuna yer veren eserler çok fazladır. Anne hakkındaki Kırgız şarkılarının tematik açıdan bir hayli zengin olduğu görülmektedir. Anne sevgisi, anne ve çocuğu arasındaki sırdaşlık ve dostluk şarkılarda en çok rastlanan konulardır. Bunun yanında annenin fedakarlığı, çocuğuna sunduğu güzellikler, nimetler; çocuğunu dokuz ay karnında taşıması ve ona hayatı hediye edişi; onu tüm zorluklara rağmen büyütmesi, ona hayat yolunda rehberlik etmesi ve dayanak olması; ona kol kanat germesi ve merhamet göstermesi; çocuğun annesine duyduğu minnet; uzakta yaşayan veya ölmüş anneye olan özlem; annenin yaşlanması ve anneyi kaybetme endişesi; annenin değerinin anlaşılmasıyla doğan mahcubiyet, özür ve pişmanlık; anne için iyi dilekler ve dua temaları da şarkılarda karşımıza çıkmaktadır. Şarkılar incelendiğinde Kırgız kültüründe annenin ayrıcalıklı bir yerinin olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • AKSOY, Hüseyin (2019). Kırgız Destanlarında Kadın Tipler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • ÇAVDAR, Sevda (2016). “Klâsik Türk Şiirinde Anne İmacının Ele Alınış Şekilleri”, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 103-118.
 • DIYKANBAYEVA, Mayramgül (2009). Kırgız Atalar Kültü Ve Kırgız Atalar Kültünün Yaşayan Kültüre Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • İNAN, Abdülkadir (1992). Manas Destanı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • KAHRAMAN, Rabia (2017). Kırgız Türkçesinde Kadın Konulu Atasözleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • NARINBAYEVA, Nurzhan Osmanovna (2016). “Totemy-Praroditel'nitsy V Kyrgyzskom Fol'klore,. Nauka İ Obrazovaniye Segodnya, (7 (8)), 19-23./ Нарынбаева, Н. О. (2016). Тотемы-Прародительницы В Кыргызском Фольклоре. Наука И Образование Сегодня, (7 (8)), 19-23.
 • NURMATOV, Mirlanbek (2008).Kirgiz Türkçesindeki Deyimler (Aktarma-İnceleme), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • PAKER, K. Oya (2008). “Popüler Müzik, Günlük İdeoloji Ve Benlik İnşası: Sezen Aksu Şarkıları Üzerinden Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (34), 87-106.
 • TOSUN, Hülya Yayla (2009). Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Anne,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • VURAL, Feyzan Göher (2011). “Türk Kültürünün Aynası: Türküler”, Fine Arts, 6(3), 397-411.
 • YILDIZ Kübra Altın (2018). Türk Kültüründe Atalar Kültü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • ABDIRAZAKOV, İlyaz (2018). Bar Bol, Apake, https://www.youtube.com/watch?v=sJiZaqaNHNg (Erişim Tarihi: 05.08.2022).
 • AMANOVA, Roza (2016). Ata-Ene Kadırın Kim Bilet, https://www.youtube.com/watch?v=4nZcjj7utCg
 • ATABEKOV, Mirbek (2017). Enekem, https://www.youtube.com/watch?v=amAbwaSVkUw
 • AYTİEV, Kanatbek (2020). Apama Omur Bersin, https://www.youtube.com/watch?v=YfCciZtPvs8
 • BAEKOV, Mirlan (2020b). Enem, Enem, https://www.youtube.com/watch?v=Hs0eOxXyzZs
 • BAEKOV, Mirlan (2020a). Canım Apam, https://www.youtube.com/watch?v=VgZy_quQ4lM
 • BATIROV, Suyun (2022). Enekem, https://www.youtube.com/watch?v=gUK0skrekKA
 • BERDİBEKOV, Sancar (2022). Keçirgin Apa, https://www.youtube.com/watch?v=zOLQBTL5Twg
 • CUMABEKOV, Ramis (2022). Apakem, https://www.youtube.com/watch?v=5Gbi4G84VPo
 • DAMİRBEKOV, Temir (2017). Enekebay, https://www.youtube.com/watch?v=BkxMbT1jE5o
 • DOBR (2017). Altın Apam, https://www.youtube.com/watch?v=ZINL19Iuzxo
 • KALIKOV, Gülcigit (2018). Ene Cönündö Ballada, https://www.youtube.com/watch?v=huDI9QDAo_o
 • KARİMOVA, Samara (2015). Men Düynönü Apam Menen Taanıgam https://www.youtube.com/watch?v=J9WfibIczCA
 • KAYRATOVA, Anjelika (2020). Apakem, https://www.youtube.com/watch?v=OmHbvwad0sk
 • MIRZA, Zamir (2017). Allo, Apa, https://www.youtube.com/watch?v=b7hTyQLFrC8
 • MOMUNOV, Bayış (2022). Beyişim apam, https://www.youtube.com/watch?v=Z7nBr29smzk
 • NASİP, Nurlan(2015). Apakemdin Maanayı, https://www.youtube.com/watch?v=AzwgIc2__Ho
 • NAZMİ (2016). Apakebay, https://www.youtube.com/watch?v=T_JYxgod7No
 • OMOR, Sabina (2020). Altın Apam, https://www.youtube.com/watch?v=XT2hCqhK1yM
 • PRİMBERDİEV, Kayrat (2016). Apam Üçün, https://www.youtube.com/watch?v=SSQTq7JphJI
 • RAYIMBEKOVA, Dilbar (2020). Apake Irlarıñdı Ukkum Kelet, https://www.youtube.com/watch?v=2uvE-XU-pCk
 • SADIRALİEV, Sultan (2012). Apakem, https://www.youtube.com/watch?v=U_D89ufW3ZU
 • SAGINIÇ (2021). Sagındım, Apa, Sizdi, https://www.youtube.com/watch?v=40531-HaJIY
 • SATILGANOVA, Gülnur (2008). Apakem, https://www.youtube.com/watch?v=y8q-qtEHEVA
 • ŞAMŞİEV, Azamat (2020). Apaga Taarınganga Bolboyt Eken, https://www.youtube.com/watch?v=PMUnJq7RRKw
 • ŞER, Aydin (2020). Apakebay, https://www.youtube.com/watch?v=Bh5AufmdGf4
 • TİLEKEEVA, Dinara (2019). Apam Menen Atama, https://www.youtube.com/watch?v=PyCpldUj2OU
 • TİLEKEEVA, Dinara (2020). Apama, https://www.youtube.com/watch?v=jt33em8cxuM
 • TİLENBAEV, Elzar (2013). Asıl Cansıŋ Apakem, https://qmuz.kz/yrlar2019/9782-jelzar-tilenbaev-asyl-zhansyn-apakem.html
 • TİLENOV, Toygonbay(2020). Apakem, https://www.youtube.com/watch?v=q4E1MBrTAA4
 • TUMONBAEV, Ernis (2022). Apakem, https://www.youtube.com/watch?v=mET5n63N3hc

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Raşit ÇÖLOĞLU
ERCIYES UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tudad1172734, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {4}, pages = {37 - 58}, title = {KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI}, key = {cite}, author = {Çöloğlu, Raşit} }
APA Çöloğlu, R. (2022). KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 37-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/73351/1172734
MLA Çöloğlu, R. "KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 37-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudad/issue/73351/1172734>
Chicago Çöloğlu, R. "KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 37-58
RIS TY - JOUR T1 - KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI AU - RaşitÇöloğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 58 VL - 5 IS - 4 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI %A Raşit Çöloğlu %T KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI %D 2022 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Çöloğlu, Raşit . "KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 5 / 4 (Kasım 2022): 37-58 .
AMA Çöloğlu R. KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI. TÜDAD. 2022; 5(4): 37-58.
Vancouver Çöloğlu R. KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2022; 5(4): 37-58.
IEEE R. Çöloğlu , "KIRGIZ FOLKLORUNDA VE ŞARKILARINDA ANNE İMAJI", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 4, ss. 37-58, Kas. 2022