Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Osmanlılar-I: Devlet Bürokrasi Teşkilat Diplomatika

Yıl 2016, Sayı 2, 92 - 94, 01.12.2016

Öz

Yazar Nejdet Gök, önsözde Annales Tarih Okulu ile Braudel Ekolü ve bu okulların Türkiye’deki temsilcileri hakkında kısaca bilgi vermektedir. Ayrıca yeni yayınlanan kitabı ile ilgili bilgi vermekte, akademik anlamda çalışmış olduğu konu ve eserleri zikretmektedir. Önsözün son kısmında eseri yazarken desteğini gördüğü kişilere teşekkür etmektedir. Bu eserde yazarın daha önce hiç yayınlanmamış makaleleri ile uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğler yanında yayımlanmış on iki adet makalesinin yeniden gözden geçirilmiş halleri yer almaktadır.Bu makaleler Hükümdâr Unvân ve Elkâbı Bağlamında Türk-İslam Devletleri Geleneğinde Adâlet-Dâd ve Kıst Kavramları, Selçuklu Diplomatikası(İnşa ve Kitabet Sanatı)nın Osmanlı Diplomatikasına Etkileri, Mukayeseli Misaller, Candaroğlu Kasım Bey’in (867/1462) Tarihli Beratının Klasik Dönem Osmanlı Beratlarıyla Diplomatika Yönünden Mukayese ve Tahlili, Eşrefoğulları Bağımsız Bir Beylik Kurabildiler mi?, Arşiv Hizmetlerinin Daha Pratik Hale Getirilmesi ve İnternet Bağlantısına Geçiş, Ahilik Osmanlı’da Neden İhmal Edildi? Bugün Niçin Önemli?, Osmanlı Kuruluş Dönemi Beratları Kapsamında Kocaeli Yarımadası Fetihleri, Siyasi ve Ekonomik Sonuçları, Osmanlı Kuruluş Dönemi Çerçevesinde, Ahilik Teşkilatının Marmara ve Kocaeli Bölgesi Fetihlerindeki Rolleri, Osmanlı Diplomatikası Alanında Avrupa ve Balkanlarda Yapılan İlk Çalışmalar, Klasik Dönem Osmanlı Teşrifatına Göre Gemi Kaptanlarının Konumları ve Göreve Atanma Usulleri, Osmanlı Beratları Kapsamında Kudüs’teki Gayr-i Müslimlere Verilen Ahidnâmeler ve Diplomatika Açısından Özellikleri, Osmanlı Diplomatikasında Değişim Sürecinde II. Abdülhamid’in Berat ve Nişanları isimlerini taşımaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Diğer ID JA63JM64BJ
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Ayşe ŞİMŞEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şimşek, A. (2016). Osmanlılar-I: Devlet Bürokrasi Teşkilat Diplomatika . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (2) , 92-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/35022/388486