Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-9845 | e-ISSN 2636-7807 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet BAHÇEKAPILI | http://tudear.com


Dergimizin Haziran 2021 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Yazarların makalelerini "TUDEAR Makale Şablonu" üzerine yazmalarını rica ederiz.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR) altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.

TUDEAR'da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, metodolojisi ve problemleri ile ilgili araştırmalar yayımlanır. 

Bununla birlikte, TUDEAR eğitim ve din eğitimi alanlarında üretilen bilimsel çalışmaları yayımlamayı ilke edilmekle birlikte, din bilimlerinin farklı alanlarında üretilmiş farklı yazın türlerini de yayımlamayı kendine görev addetmektedir.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

TUDEAR’ın referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-9845 | e-ISSN 2636-7807 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet BAHÇEKAPILI | http://tudear.com
Kapak Resmi


Dergimizin Haziran 2021 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Yazarların makalelerini "TUDEAR Makale Şablonu" üzerine yazmalarını rica ederiz.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR) altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.

TUDEAR'da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, metodolojisi ve problemleri ile ilgili araştırmalar yayımlanır. 

Bununla birlikte, TUDEAR eğitim ve din eğitimi alanlarında üretilen bilimsel çalışmaları yayımlamayı ilke edilmekle birlikte, din bilimlerinin farklı alanlarında üretilmiş farklı yazın türlerini de yayımlamayı kendine görev addetmektedir.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

TUDEAR’ın referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Sayı 10 - 27 Ara 2020
 1. Modern Zamanlarda Klasik Bilgi: Bir İcazetnamenin Anlamı Üzerine Mülahazalar
  Sayfalar 11 - 27
  Mehmet Furkan ÖREN, Ali İNAN
 2. İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak
  Sayfalar 29 - 47
  Selahattin AKTİ
 3. Seçmeli “Temel Dini Bilgiler” Derslerindeki Dini Anlayış ve Dünya Görüşü
  Sayfalar 49 - 78
  Sabahattin BALA, Davut IŞIKDOĞAN
 4. Geçmişten Günümüze Kuzey Kafkasya’da Din Eğitimi
  Sayfalar 79 - 103
  Alim Emin YUSUFOĞLU
 5. Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Dil ve Üslûp
  Sayfalar 105 - 127
  Mazhar DEDE, Mehmet Şirin ÇIKAR
 6. İsveç'te Din Eğitimi
  Sayfalar 129 - 151
  Aybiçe TOSUN, Kübra YILDIZ
 7. Kur’ân’da “Yed” Kelimesi
  Sayfalar 153 - 172
  Hüseyin TOPAL
 8. Pandemik Hastalıklar Tarihine Kaynaklık Açısından Mezar Taşlarının Önemi ve Veba Yönünden Tavşancıl Mezarlığı Örneği
  Sayfalar 173 - 225
  Mustafa SÜRÜN, İlknur ERBAŞ
 9. Ḳuşeyrî ve Mâturîdî’nin Ḥurûf-u Muḳāṭta’a Konusuna Yaklaşımı
  Sayfalar 227 - 251
  İskender ŞAHİN
 10. Hicrî I. Asırda Hadis Uydurma Faaliyeti ve Hadis Uyduranların Tespiti
  Sayfalar 253 - 277
  Recep Emin GÜL
 11. العُدولُ في العربية بينَ العَدْلِ والخُروجِ عن الأصْلِ
  Sayfalar 279 - 298
  Tahsin YILDIRIM, Sajed Alkhlif ALSALH
 12. الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي
  Sayfalar 299 - 317
  Shawish MURAD
 13. Kersten, C, (2019). Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes and Issues, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, 218s.
  Sayfalar 321 - 323
  Muhammet ÖZDEMİR
 14. Çiftçi, F. (2012). Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları, 347 s.
  Sayfalar 323 - 326
  Medinenur ŞAHİN
Dizinler