Dergi Kurulları

Baş Editör

 • Mehmet BAHÇEKAPILI

Prof. Dr., Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı

 E-Mail: mehmetbahcekapili@gmail.com

Editörler

 • Siebren MIEDEMA (VU University Amsterdam)
 • Christopher G. ELLISON (The University of Texas at San Antonio)
 • Cemal TOSUN (Ankara Üniversitesi)
 • Recai DOĞAN (Ankara Üniversitesi)
 • Muhittin OKUMUŞLAR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Zeki Salih ZENGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Nurullah ALTAŞ (Atatütk Üniversitesi)
 • Michael NIELSEN (Georgia Southern University)
 • Mehmet BAHÇEKAPILI (Yalova Üniversitesi)
 • Friedrich SCHWEITZER  (Eberhard Karls Universität Tübingen)
 • Süleyman AKYÜREK  (Erciyes Üniversitesi)
 • Safinaz ASRİ (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
 • Zuhal AĞILKAYA SAHIN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
 • Kenan SEVİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Mohammed DERRADJ (University of Algeria II)
 • Ednan ASLAN (Universität Wien)
 • Recep Emin GÜL (Balıkesir Üniversitesi)
 • Murat Şimşek (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI ENSTİTÜSÜ Türkiye
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku, islam Ekonomisi, İslami Sigortacılık
İslam Hukuku

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI YALOVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Recep Emin GÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0976-650X Türkiye
Hadis

Kitap Değerlendirme Editörleri

 • Ahmet GEDİK (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
 • Hülya HACIİSMAİLOĞLU (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Yayın Kurulu

 • Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (TURKEY)
 • Ayman AGBARIA, University of Haifa (ISRAEL)
 • Muhsin AKBAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Süleyman AKYÜREK, Erciyes Üniversitesi (TURKEY)
 • Ednan ASLAN, Universität Wien (AUSTRIA)
 • Safinaz ASRİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Muhammed Şevki AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (TURKEY)
 • Nedim BAHÇEKAPILI, Islamitishe Universiteit Europa (HOLLAND)
 • Mehmet BAHÇEKAPILI, Yalova Üniversitesi (TURKEY)
 • İrfan BAŞKURT, İstanbul Üniversitesi (TURKEY)
 • Bayraktar BAYRAKLI, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
 • Beyza BİLGİN, Ankara Üniversitesi (TURKEY)
 • Ahmet Ali ÇANAKÇI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Mohammed DERRADJ, University of Algeria II (ALGERIA)
 • Recai DOĞAN - Ankara Üniversitesi (TURKEY)
 • Christopher G. ELLISON, The University of Texas at San Antonio (USA)
 • Hamit ER, İstanbul Üniversitesi (TURKEY)
 • Ahmet GEDİK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Recep Emin GÜL, Balıkesir Üniversitesi (TURKEY)
 • Michael NIELSEN, Georgia Southern University (USA)
 • Hakkı KARAŞAHİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  (TURKEY)
 • Recep KAYMAKCAN, Sakarya Üniversitesi (TURKEY)
 • Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (TURKEY)
 • Muhittin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi (TURKEY)
 • Siebren MIEDEMA, VU University Amsterdam (HOLLAND)
 • Friedrich SCHWEITZER, Eberhard Karls University (GERMANY)
 • Lütfi SUNAR, Medeniyet Üniversitesi (TURKEY)
 • Halil İbrahim ŞENAVCU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Bülent UÇAR, Universität Osnabrück (GERMANY)
 • Mustafa USTA, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
 • Samet YAĞCI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.