Dergi Kurulları

Baş Editör

 • Mehmet BAHÇEKAPILI

Prof. Dr., Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı

 E-Mail: mehmetbahcekapili@gmail.com

Editörler

 • Siebren MIEDEMA (VU University Amsterdam)
 • Christopher G. ELLISON (The University of Texas at San Antonio)
 • Cemal TOSUN (Ankara Üniversitesi)
 • Recai DOĞAN (Ankara Üniversitesi)
 • Muhittin OKUMUŞLAR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Zeki Salih ZENGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Nurullah ALTAŞ (Atatütk Üniversitesi)
 • Michael NIELSEN (Georgia Southern University)
 • Mehmet BAHÇEKAPILI (Yalova Üniversitesi)
 • Friedrich SCHWEITZER  (Eberhard Karls Universität Tübingen)
 • Süleyman AKYÜREK  (Erciyes Üniversitesi)
 • Safinaz ASRİ (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
 • Zuhal AĞILKAYA SAHIN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
 • Kenan SEVİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Mohammed DERRADJ (University of Algeria II)
 • Ednan ASLAN (Universität Wien)
 • Recep Emin GÜL (Balıkesir Üniversitesi)
 • Murat Şimşek (Karabük Üniversitesi)

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI YALOVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat
Dr. Öğr. Üyesi Recep Emin GÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0976-650X Türkiye
İlahiyat, Hadis

Kitap Değerlendirme Editörleri

 • Ahmet GEDİK (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
 • Hülya HACIİSMAİLOĞLU (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Yayın Kurulu

 • Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (TURKEY)
 • Ayman AGBARIA, University of Haifa (ISRAEL)
 • Muhsin AKBAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Süleyman AKYÜREK, Erciyes Üniversitesi (TURKEY)
 • Ednan ASLAN, Universität Wien (AUSTRIA)
 • Safinaz ASRİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Muhammed Şevki AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (TURKEY)
 • Nedim BAHÇEKAPILI, Islamitishe Universiteit Europa (HOLLAND)
 • Mehmet BAHÇEKAPILI, Yalova Üniversitesi (TURKEY)
 • İrfan BAŞKURT, İstanbul Üniversitesi (TURKEY)
 • Bayraktar BAYRAKLI, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
 • Beyza BİLGİN, Ankara Üniversitesi (TURKEY)
 • Ahmet Ali ÇANAKÇI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Mohammed DERRADJ, University of Algeria II (ALGERIA)
 • Recai DOĞAN - Ankara Üniversitesi (TURKEY)
 • Christopher G. ELLISON, The University of Texas at San Antonio (USA)
 • Hamit ER, İstanbul Üniversitesi (TURKEY)
 • Ahmet GEDİK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Recep Emin GÜL, Balıkesir Üniversitesi (TURKEY)
 • Michael NIELSEN, Georgia Southern University (USA)
 • Hakkı KARAŞAHİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  (TURKEY)
 • Recep KAYMAKCAN, Sakarya Üniversitesi (TURKEY)
 • Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (TURKEY)
 • Muhittin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi (TURKEY)
 • Siebren MIEDEMA, VU University Amsterdam (HOLLAND)
 • Friedrich SCHWEITZER, Eberhard Karls University (GERMANY)
 • Lütfi SUNAR, Medeniyet Üniversitesi (TURKEY)
 • Halil İbrahim ŞENAVCU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
 • Bülent UÇAR, Universität Osnabrück (GERMANY)
 • Mustafa USTA, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
 • Samet YAĞCI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)