İletişim Bilgileri

Teknik İletişim

TUDEAR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
tudearjournal@gmail.com

Editör

Mustafa Usta
mustafaustam@gmail.com

Teknik İletişim

mehmet bahçekapılı
mehmetbahcekapili@gmail.com
05056268083

Editör

Yrd. Doç. Dr. Safinaz Asri
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
safinaz.asri@ikc.edu.tr

Temel İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Recep Emin Gül
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
emingul08@gmail.com