avatar
Ayşe Zişan Furat Prof. Dr. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Yayın 9 Hakemlik 49 CrossRef Atıf 4 TR Dizin Atıf 31
9 Yayın
49 Hakemlik
4 CrossRef Atıf
31 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Din Eğitimi Bölgesel Çalışmalar Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları Eğitim Politikaları Eğitim Tarihi Balkanlar Bilim Tarihi Çokkültürlülük Avrasya

Biyografi

Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. 2004 yılında XV. ve XVI. yy.’larda Fatih ve Süleymaniye Medreseleri’nde Verilen Din Eğitiminin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi, isimli yüksek lisans ve 2009 yılında “Yetişkinlerin Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları (İstanbul Örneği)- Sır Dizileri ve Dini Programlar–“ isimli doktora tezini tamamladı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2022 yılına kadar Din Eğitimi Doçenti olarak çalışmıştır. Şubat 2022 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalında Profesör olarak akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Başta Almanya ve Bosna-Hersek olmak üzere pek çok ülkede akademik çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Gayr-i Müslim İdare Altında Müslümanların Din Eğitimi (Avusturya-Macaristan Dönemi Bosna-Hersek 1878-1918) ve İslam Toplumunda Kimlik Oluşumu ve Din Eğitimi isimli çalışmalarını yayınladı. Başta Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasında İslam, medya ve eğitim konuları olmak üzere din eğitimi alanı ile ilişkili yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. 

Kurum

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Popüler Yayınları

Toplantı Özeti: I. Din Eğitimi Kongresi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1307

0

2

1307

Din Öğretiminde Bilgi, Medya ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri
Yayın Bilgisi: 2022 , Journal of Analytic Divinity
DOI: 10.46595/jad.1054087
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 852

0

1

852

Yayınlar

0

274

Din Öğretiminde Bilgi, Medya ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri
Yayın Bilgisi: 2022 , Journal of Analytic Divinity
DOI: 10.46595/jad.1054087
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 852

1

852

Teaching Religion at Turkish Public Schools: A Theme Oscillating between Faith, Culture, and Politics
Yayın Bilgisi: 2020 , Ilahiyat Studies
DOI: 10.12730/13091719.2020.112.209
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 105

0

105

0

3113

Toplantı Özeti: I. Din Eğitimi Kongresi
DOI: -
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1307

2

1307

Yayınlar

Teaching Religion at Turkish Public Schools: A Theme Oscillating between Faith, Culture, and Politics
Yayın Bilgisi: 2020 , Ilahiyat Studies
DOI: 10.12730/13091719.2020.112.209
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 105

2

0

105

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.