e-ISSN: 2717-6967
Başlangıç: 1953
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İslam Tetkikleri Dergisi, 1953-1982 yılları arasında İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1982-1995 yılları arasında ise İslam Tetkikleri Dergisi ismiyle dokuz cilt ve on dört farklı sayı yayınlanmıştır. 2020 Mart ayı itibariyle yeniden yayın hayatına başlamıştır.

İslam Tetkikleri Dergisi, İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayınıdır. Açık erişimli, çift-kör hakemli, yılda iki kere Mart ve Eylül aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe, İngilizce ya da Arapça olmalıdır. İslami ilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak İslami ilimler alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılmış araştırma makalesi, araştırma notu, kitap değerlendirmesi, sempozyum tanıtımı, yazma eser tanıtımı türünde yapılan çalışmaları yayımlamaktadır.


Eylül 2021 sayısı için son başvuru tarihi 15 Temmuz 2021'dir.

2021 - Cilt: 11 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

10. Hüsn-i Hat Sanatında Şive