Dini Araştırmalar
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-966X | e-ISSN 2602-2435 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Motif Yayıncılık |


DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES

                                                           "1998'den Bu Yana İstikrarlı Bir Dergi"

Dini Araştırmalar, din bilimleri ve ilahiyat alanlarındaki akademik çalışmaları desteklemeyi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Eğitimi gibi alanlarda yapılan akademik çalışmaların yayınlandığı ve tartışıldığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmiştir.


Dini Araştırmalar’da, sosyal bilimler alanında, din bilimlerinin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.


Dini Araştırmalar'a gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.


Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dini Araştırmalar dergisinde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dini Araştırmalar, Kış/Aralık, Yaz/Haziran olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. 1998 yılından beri yayınlanmakta olan dergimizde her bir makale için İngilizce başlık ve özet (250-300 kelime) ve APA sistemine uygun tam kaynakça yer alır.


ISSN: 1301-966X


Dini Araştırmalar

ISSN 1301-966X | e-ISSN 2602-2435 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Motif Yayıncılık |
Kapak Resmi


DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES

                                                           "1998'den Bu Yana İstikrarlı Bir Dergi"

Dini Araştırmalar, din bilimleri ve ilahiyat alanlarındaki akademik çalışmaları desteklemeyi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Eğitimi gibi alanlarda yapılan akademik çalışmaların yayınlandığı ve tartışıldığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmiştir.


Dini Araştırmalar’da, sosyal bilimler alanında, din bilimlerinin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.


Dini Araştırmalar'a gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.


Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dini Araştırmalar dergisinde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dini Araştırmalar, Kış/Aralık, Yaz/Haziran olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. 1998 yılından beri yayınlanmakta olan dergimizde her bir makale için İngilizce başlık ve özet (250-300 kelime) ve APA sistemine uygun tam kaynakça yer alır.


ISSN: 1301-966X


Cilt 22 - Sayı 56 - 10 Ara 2019
 1. KAPAK, KÜNYE ve İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 1
  Dini Araştırmalar Dergisi
 2. A Study of Multidimensional Submissiveness Scale
  Sayfalar 285 - 306
  Kübra Türkmen , Mualla Yıldız
 3. Hıristiyan Gelenekte Müzik: Amerikan Hıristiyan Müziğinde Gospel Müzik, Bluz ve Caz Örneği
  Sayfalar 307 - 326
  Şahin Kızılabdullah
 4. Opinions Of The Divinity Faculty Students On Religious Knowledge: A Case Study Of Ankara University Divinity Faculty
  Sayfalar 327 - 352
  Sinem Uğurlu , Ayşe Çalal
 5. Çocukluk Dönemi Din Eğitimine Bilimsel Temelli Bir Yaklaşım Denemesi
  Sayfalar 353 - 369
  ASLIHAN ATİK
 6. İslam Bahçeleri’nde Ayet ve Hadislerden Esintiler
  Sayfalar 371 - 389
  Nagehan Seven , Murat Akten
 7. Viking ve Hint Mitolojilerinde Yılan İmgesi
  Sayfalar 391 - 408
  Mehmet MASATOĞLU , Selahattin ÖZKAN
 8. Cumhuriyetin Milli Kimlik İnşası ve Dil Özelinde Dini Reformasyon Çabaları
  Sayfalar 409 - 428
  Muhittin IMIL
 9. Din ve Kimlik: Çeşitli Değişkenler Bağlamında Ergenler Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 429 - 462
  FEYZA NUR KALECİ , Bünyamin Solmaz
 10. Osmanlı Dönemi Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük Fikir Akımları ve Din
  Sayfalar 463 - 488
  Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ , Betül Göksüçukur
 11. Palyatif Bakımın Manevi Boyutuna Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Ritüelleştirme: Bir Kavram Analizi
  Sayfalar 489 - 502
  Nevzat GENCER
 12. Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 1206/3 Numarada Kayıtlı El Yazması Eser Bakara 2/212. Ayetin Tefsiri
  Sayfalar 503 - 506
  Burhan Baltacı
 13. Türk Papa, Papa John XXIII (Angello Giuseppe Roncalli)
  Sayfalar 507 - 509
  Şahin Kızılabdullah
 14. Sabetayist Ermişler
  Sayfalar 511 - 514
  Meltem Yıldırım
Dizinler
Dini Araştırmalar Dergisinin Son Sayısı Yayınlandı (15.06.2019)

Dini Araştırmalar Dergisi 15.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır.