e-ISSN: 2458-9519
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Selim Hilmi ÖZKAN
Kapak Resmi
       

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi [OSMED], Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen, alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli ve uluslararası bir dergidir. 

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi [OSMED], Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen yayınların tüm yayın hakları Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi [OSMED]’ne aittir. 

OSMED, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisinin 2021 Nisan ve Ekim sayıları Doç. Dr. Ensar KÖSE'nin editörlüğünde yayımlanacaktır. 

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in Journal of Ottoman Civilization Studies can be submitted online through Editorial Manager, please click here.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI (Türk Eğitim İndeksi) tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.
Articles published in this journal are permanently free for everyone to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full texts of these articles.

Articles published in this journal are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

This journal does not charge APCs or submission charges.