Değerler Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ensar Neşriyat |


Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Türkiye’de değerler eğitimi alanında ilk akademik süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. 

Değerler Eğitimi Dergisi, gönderilen makalelerde APA (7. baskı)’da belirtilen yazım kurallarının uygulanmasını gerekli görür.

Dergi, yılda iki defa (25 Haziran ve 25 Aralık) yayımlanmaktadır. 


Değerler Eğitimi Dergisi

ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ensar Neşriyat |
Kapak Resmi


Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Türkiye’de değerler eğitimi alanında ilk akademik süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. 

Değerler Eğitimi Dergisi, gönderilen makalelerde APA (7. baskı)’da belirtilen yazım kurallarının uygulanmasını gerekli görür.

Dergi, yılda iki defa (25 Haziran ve 25 Aralık) yayımlanmaktadır. 


Dizinler