Değerler Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ensar Neşriyat |


Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Türkiye’de değerler eğitimi alanında ilk akademik süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. 

Değerler Eğitimi Dergisi, gönderilen makalelerde APA (7. baskı)’da belirtilen yazım kurallarının uygulanmasını gerekli görür.

Dergi, yılda iki defa (25 Haziran ve 25 Aralık) yayımlanmaktadır. 


Değerler Eğitimi Dergisi

ISSN 1303-880X | e-ISSN 2667-7504 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ensar Neşriyat |
Kapak Resmi


Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Türkiye’de değerler eğitimi alanında ilk akademik süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. 

Değerler Eğitimi Dergisi, gönderilen makalelerde APA (7. baskı)’da belirtilen yazım kurallarının uygulanmasını gerekli görür.

Dergi, yılda iki defa (25 Haziran ve 25 Aralık) yayımlanmaktadır. 


Cilt 18 - Sayı 39 - 25 Haz 2020
 1. Şarkılarla Değerler Eğitiminin Okul Öncesi Çocukların Farkındalık Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 9 - 31
  Gülnihal GÜL , Seda MİNTAŞ , Doruk ENGÜR
 2. Afganistan Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik
  Sayfalar 33 - 63
  Mehmet GÖKSU
 3. Öğrenci ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 65 - 105
  Ömer Alper KARASUBAŞI , Uğur AKIN , Nail YILDIRIM
 4. Eğitim Temalı Türk Filmlerinde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi
  Sayfalar 107 - 136
  Orhan ÜNAL
 5. Psikolojik Yardım Almanın Dini / Manevi Açıdan Damgalanması ve Bu Süreci Yaşayanların Manevi Danışmanlık Hizmetlerinden Beklentileri
  Sayfalar 137 - 172
  Kevser ÇAĞLAN , Gülüşan GÖCEN
 6. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Sosyal Değerler
  Sayfalar 173 - 208
  Ömer ŞAHİN , Kübra TUĞRUL
 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Estetik Değerleri Kazandırma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 209 - 234
  Salih AKYILDIZ
 8. İLİTAM Öğrencilerinin Bu Programı Seçme Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Fırat Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 235 - 262
  Tuncay KARATEKE
 9. Etkili Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Eğitimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşünceleri
  Sayfalar 263 - 296
  Emine KARASU AVCI , Melike FAİZ , Saim TURAN
 10. Ahilik Sistemi Değerleri Yönetim ve Eğitimi
  Sayfalar 297 - 337
  Ahmet ÜNSÜR
 11. Kanıt Temelli Tarih Öğretiminde Ahlaki İkilem: Eylem Araştırması
  Sayfalar 339 - 375
  Halil EKSİ , H. Yavuz YAŞAR
 12. Annelerinin Ev İçi ve Ev Dışı Rollerine Yönelik Okul Öncesi Çocukların Görüşlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 377 - 413
  Gizem ÖZER , Pembe Buse KESER
 13. Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış
  Sayfalar 415 - 445
  Hatice FAKİOĞLU BAĞCI
 14. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Kavramlarını Tanımlamalarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 447 - 487
  Nihat TOPAÇ , Musa BARDAK , Murat KİRİŞCİ , Ercan MERTOĞLU
Dizinler