Dergi Kurulları

ENSAR NEŞRİYAT TİCARET A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

Hüseyin KADER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Adem SAYDAN

Kurum: Ensar Neşriyat Ticaret Aş.

Kurucu Editör

Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN

Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı

rkaymakcan@gmail.com

Editör

Prof. Dr. Hasan MEYDAN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Sakarya University Department of Philosophy and Religious Studies 0000-0002-9093-7555 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi, Değer Felsefesi

Alan Editörleri

Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Sakarya University, Faculty of Theology, Department of Philosophy and Religious Sciences 0000-0002-9042-7379 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Din Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Zarife Şeyma ALTIN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Istanbul University Department of Philosophy and Religious Studies 0000-0003-2926-1178 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi
Doç. Dr. İbrahim AŞLAMACI İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 0000-0002-9030-5216 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Feride ERSOY Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 0000-0001-7088-4903 Türkiye Web
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
Din Psikolojisi
Prof. Dr. Hasan MEYDAN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Sakarya University Department of Philosophy and Religious Studies 0000-0002-9093-7555 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi, Değer Felsefesi
Prof. Arzu ÖZYÜREK Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 0000-0002-3083-7202 Türkiye Web
Çocuk Gelişimi Eğitimi
Doç. Dr. Erhan YEŞİLYURT Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 0000-0002-9537-7040 Türkiye Web
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Türkçe Eğitimi
Dr. Sümeyra UZUN Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-4126-7436 Türkiye Web
Din Eğitimi

Yayın Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Zarife Şeyma ALTIN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Istanbul University Department of Philosophy and Religious Studies 0000-0003-2926-1178 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi
Uzman Nursel ARSLAN T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Republic of Turkey Ministry of National Education 0000-0001-9294-1155 Türkiye
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi
Doç. Dr. İbrahim AŞLAMACI İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 0000-0002-9030-5216 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi
Prof. Dr. Kemal ATAMAN Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Web
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Ali AYTEN Marmara Üniversitesi 0000-0002-2787-2429 Türkiye
İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Feride ERSOY Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 0000-0001-7088-4903 Türkiye Web
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
Din Psikolojisi
Prof. Dr. Hasan MEYDAN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Sakarya University Department of Philosophy and Religious Studies 0000-0002-9093-7555 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi, Değer Felsefesi
Prof. Arzu ÖZYÜREK Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 0000-0002-3083-7202 Türkiye Web
Çocuk Gelişimi Eğitimi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Erhan YEŞİLYURT Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 0000-0002-9537-7040 Türkiye Web
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Sakarya University, Faculty of Theology, Department of Philosophy and Religious Sciences 0000-0002-9042-7379 Türkiye Web
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Din Eğitimi

Danışma Kurulu

Oktay Akbaş  (Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye, oktayakbas@hotmail.com)

Süleyman Akyürek (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi,Türkiye, akyureks@erciyes.edu.tr)

Nurullah Altaş (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Türkiye, nurullah.altas@marmara.edu.tr)

Mustafa Arslan (Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, Türkiye, mustafa.arslan@inönü.edu.tr)

Hasan Bacanlı ( Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi, Türkiyehbacanli@fsm.edu.tr)

Mustafa Baloğlu (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiyebaloglu@hotmail.com)

Mehmet Engin Deniz (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, edeniz@yildiz.edu.tr)

Mehmet Ali Doğan (Dr. Öğrt. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiyedoganmeh@itu.edu.tr)

Alpaslan Durmuş (EDAM, Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi, Türkiye)

Halil Ekşi (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Türkiye, halileksi@marmara.edu.tr)

Halit Ev (Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye, halitev@gmail.com)

Cem Gençoğlu (Dr., T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, cemgencoglu@hotmail.com)

Turgay Gündüz (Dr. Öğrt. Üyesi, Uludağ Üniversitesi, Türkiye, tgunduz@uludag.edu.tr)

Bekir Sıddık Gür (Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye, bsgur@ybu.edu.tr)

J. Mark Halstead (Emekli Prof. Dr., Huddersfield Üniversitesi, İngilterej.m.halstead@hud.ac.uk)

Hayati Hökelekli (Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye, hayatihokelekli@aydin.edu.tr)

Mesut İdriz (Prof. Dr., Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosnam.idriz@sharjah.ac.ae)

Asyraf Isyraqi Bin Jamil (Dr., University of Malaya Academy of Islamic Studies, Malezya, isyraqi@um.edu.my)

Mustafa Köylü (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiyemkoylu@omu.edu.tr)

Terry Lovat (Emekli Prof. Dr., Newcastle Üniversitesi, Avustralya, terry.lovat@newcastle.edu.au)

Mustafa Macit (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Türkiye, macitm@atauni.edu.tr)

Darcia Narvaez (Emekli Prof. Dr., Notre Dame Üniversitesi, ABD, dnarvaez@nd.edu)

Ömer Faruk Ocakoğlu (Dr. Öğrt. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, Türkiyeocakogluomer@gmail.com)

Ahmet Onay (Prof. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye, aonay@mehmetakif.edu.tr)

Şuayip Özdemir (Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, Türkiyesozdemir@amasya.edu.tr)

Ertan Özensel (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Türkiye, ertanozensel@gmail.com)

Soon-Yong Pak (Doç. Dr., Yonsei Üniversitesi, Güney Korepaks@yonsei.ac.kr)

Necdet Subaşı (Dr., T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiyesiberya48@gmail.com)

Bülent Uçar (Prof. Dr., Osnabrück Üniversitesi, Almanyabucar@uni-osnabrueck.de)

Asım Yapıcı (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiyeasim.yapici@asbu.edu.tr)

Zeki Salih Zengin (Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiyezekisalih55@gmail.com)

Hans-Georg Ziebert (Emekli Prof. Dr., Wuezbur Üniversitesi, Almanyahg.ziebertz@uni-wuerzburg.de)

İngilizce Dil Editörü

Doktora Şirin AŞKAR Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü/ Marmara University Institute of Middle East and Islamic Countries Studies 0000-0003-0133-3029 Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Ortadoğu Çalışmaları

Türkçe Dil Editörü

Uzman Esra BABACAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kriz İletişimi, Kurumsal İletişim
Uzman Nursel ARSLAN T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Republic of Turkey Ministry of National Education 0000-0001-9294-1155 Türkiye
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi
Uzman Muhammet Fatih ADAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3223-6283 Türkiye
Din Eğitimi