Açık Erişim Politikası

Değerler Eğitimi Dergisi, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ) ile lisanslanmıştır. Bu lisansa göre eser dergiye atıf verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.


Değerler Eğitimi Dergisi, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. 

RSS: https://dergipark.org.tr/ded/rss-feeds

LOCKSS: https://dergipark.org.tr/ded/lockss-manifest

Budapeşte Açık Erişim Girişimi: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation