Telif Hakkı

Değerler Eğitimi Dergisi, makalelerin yazarlarından telif haklarını dergiye devretmelerini istemez. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutar. Yazarlardan tek istediğimiz CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Değerler Eğitimi Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen Telif Hakkı Sözleşmesi'ni okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler.
• Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
• Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
• Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
• Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
• Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
• Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
• Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
• Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.

Son Güncelleme Zamanı: 20.01.2023 17:52:05