Amaç ve Kapsam

Değerler Eğitimi Dergisi yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Değerler Eğitimi Dergisi, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlamaktadır. Dergi, din ve değerler eğitimi kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar için akademik bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında din ve eğitim araştırmaları (değerler eğitimi, manevi eğitim, manevi danışmanlık, din eğitimi, ahlak eğitimi, karakter eğitimi) kapsamında özgün çalışmalar yayımlar.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık