Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çamdereli, M., Onay Doğan, B. & Kocabay Şener, N. (eds). Medya ve Din. İstanbul: Köprü, 412 s.

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12, 365 - 367, 28.12.2021

Öz

Çamdereli, M., Onay Doğan, B. & Kocabay Şener, N. (eds). Medya ve Din. İstanbul: Köprü, 412 s.

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12, 365 - 367, 28.12.2021

Öz

Kavramsal açıdan Rab ile kul arasındaki iletişimin insan hayatına tezahürü olan din kelimesi ile modern dönemin iletişim kanalı olan medya kelimesi büyük oranda benzeşmektedir. Medya kurumu da aynı din kurumu gibi insanların davranışlarını belirleme iddiasındadır. Dinin mensuplarına inandıklarını gerçekleştirebilecekleri bir zihin ortamı hazırlaması gibi medya da kullanıldığı amaçlar için bir ortam hazırlama çabasıdır. Aynı zamanda dinin gayesi tebliğ olduğu gibi medyanın gayesi de gündem tebliğidir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Esma EDE (Sorumlu Yazar)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8257-4697
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 14 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Ede, E. (2021). Çamdereli, M., Onay Doğan, B. & Kocabay Şener, N. (eds). Medya ve Din. İstanbul: Köprü, 412 s. . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (12) , 365-367 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/67613/1051479