Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bibliometric Analysis Of Religious Education Articles Published in Academic Journals (1925-2020)

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12, 199 - 222, 28.12.2021
https://doi.org/10.53112/tudear.980143

Öz

Kaynakça

 • Aşıkoğlu, N. Y. (1994). Din eğitimi bilimi’nin Türkiye’de bağımsız bir bilimsel disiplin olarak doğuşu ve gelişimi”. Diyanet İlmi Dergi 30(3), 85-92.
 • AÜİF. (2021). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarihçesi, (25.06.2021) http://www.divinity.ankara.edu.tr/tarihce/
 • Çanakçı, A. A. (2020). Türkiye’de yapılan din eğitimi başlıklı yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir analiz (1986-2019). The Journal of Academic Social Science Studies 79, 277-306.
 • Güneş, A. (2018a). Türkiye’de ilahiyat fakülteleri tarafından yayınlanan dergilerde yer alan din eğitimi konulu makaleler üzerine bir analiz”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22(3), 1537-61.
 • Güneş, A. (2018b). Türkiye’de ilahiyat fakültesi dergileri dışında yayınlanan dergilerde yer alan din eğitimi konulu makaleler üzerine bir analiz. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 18:175-200.
 • İslamcı Dergiler Projesi. 2021. Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası. (22.05.2021) https://katalog.idp.org.tr/dergiler/10/darulfunun-ilahiyat-fakultesi-mecmuasi
 • Kara, İ. (2017). Cumhuriyet Türkiye’sinde bir mesele olarak İslam 2. C. 2. 2. bs. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Kaymakcan, R. & Ünsal B. 2004. İlahiyat fakülteleri dergilerinde yayımlanan din eğitimi konulu makaleler üzerine bir değerlendirme. Değerler Eğitimi Dergisi 2(6), 51-76.
 • Tosun, C. (2009). Bir anabilim dalı olarak Türkiye’de din eğitiminin doğuşu, gelişmesi ve alanına katkıları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(1), 293-303.
 • Tosun, C. (2012). Din eğitimi bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • ULAKBİM. (2021). Bibliyometri nedir? (18.5.2021) https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/
 • YÖK. (2021a). İlahiyat programı bulunan tüm üniversiteler. (25.07.2021) https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20041
 • YÖK. (2021b). İslami ilimler programı bulunan tüm üniversiteler. (25.07.2021) https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=21300

Akademik Dergilerde Yayınlanan Din Eğitimi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (1925-2020)

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12, 199 - 222, 28.12.2021
https://doi.org/10.53112/tudear.980143

Öz

Akademik dergilerde yayınlanan din eğitimi konulu makalelerin analizinin yapıldığı bu çalışma, 1925-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu tarih aralığında yayınlanan 2081 makale tespit edilmiştir. Bu makaleler 60’ı ilahiyat fakültesi dergilerinde, 144’ü ise sosyal bilimler alanında yayın yapan diğer dergilerde yer almaktadır. Araştırma içerik analizi/doküman incelemesine dayalı bibliyometrik bir analiz çalışmasıdır. Verilerin sayısal analiz yoluyla yorumlandığı nitel türde bir çalışmadır. Çalışmada birçok sonuca ulaşılmıştır. Makale yayınları 2000’li yıllardan sonra önemli artışlar göstermiş özellikle de son iki yılda zirveye ulaşmıştır. Son beş yılın yıllık yayın ortalaması 125’tir. En çok din eğitimi makalesi yayının görüldüğü dergi 172 makaleyle Diyanet İlmi Dergi’dir. Makalelerde kullanılan yöntemlerin %40 amprik %60’ı literatür incelemesine dayalıdır. Son yıllarda başta nitel çalışmalarda olmak üzere amprik yöntemlerde önemli artışlar olmuştur. Makalelerin konu ağı oldukça geniş olup en çok örgün din eğitimi alanında yoğunlaşmaktadır. Makalelerin %10’dan fazlası ortak yazarlı çalışmaları oluşturmaktadır. Son yıllarda gelişme gösteren ortak yazarlı çalışmalar daha çok amprik yönteme dayalı çalışmalarda tercih edilmektedir. İki yazarlı makaleler bu türde çalışmaların çoğunluğunu teşkil etmektedir. Makalelerin önemli çoğunluğu Din Eğitimi Akademisyenleri tarafından kaleme alınmış, bir kısmı ise ilahiyat ve diğer sosyal bilimlerin farklı alanında çalışan araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır. Yabancı dilde yazım oranı artmış olsa da yeterli düzeyde değildir.

Kaynakça

 • Aşıkoğlu, N. Y. (1994). Din eğitimi bilimi’nin Türkiye’de bağımsız bir bilimsel disiplin olarak doğuşu ve gelişimi”. Diyanet İlmi Dergi 30(3), 85-92.
 • AÜİF. (2021). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarihçesi, (25.06.2021) http://www.divinity.ankara.edu.tr/tarihce/
 • Çanakçı, A. A. (2020). Türkiye’de yapılan din eğitimi başlıklı yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir analiz (1986-2019). The Journal of Academic Social Science Studies 79, 277-306.
 • Güneş, A. (2018a). Türkiye’de ilahiyat fakülteleri tarafından yayınlanan dergilerde yer alan din eğitimi konulu makaleler üzerine bir analiz”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22(3), 1537-61.
 • Güneş, A. (2018b). Türkiye’de ilahiyat fakültesi dergileri dışında yayınlanan dergilerde yer alan din eğitimi konulu makaleler üzerine bir analiz. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 18:175-200.
 • İslamcı Dergiler Projesi. 2021. Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası. (22.05.2021) https://katalog.idp.org.tr/dergiler/10/darulfunun-ilahiyat-fakultesi-mecmuasi
 • Kara, İ. (2017). Cumhuriyet Türkiye’sinde bir mesele olarak İslam 2. C. 2. 2. bs. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Kaymakcan, R. & Ünsal B. 2004. İlahiyat fakülteleri dergilerinde yayımlanan din eğitimi konulu makaleler üzerine bir değerlendirme. Değerler Eğitimi Dergisi 2(6), 51-76.
 • Tosun, C. (2009). Bir anabilim dalı olarak Türkiye’de din eğitiminin doğuşu, gelişmesi ve alanına katkıları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(1), 293-303.
 • Tosun, C. (2012). Din eğitimi bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • ULAKBİM. (2021). Bibliyometri nedir? (18.5.2021) https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/
 • YÖK. (2021a). İlahiyat programı bulunan tüm üniversiteler. (25.07.2021) https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20041
 • YÖK. (2021b). İslami ilimler programı bulunan tüm üniversiteler. (25.07.2021) https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=21300

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Adem GÜNEŞ (Sorumlu Yazar)
Amasya Üniversitesi
0000-0003-2369-6541
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 7 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 1 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Güneş, A. (2021). Akademik Dergilerde Yayınlanan Din Eğitimi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (1925-2020) . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (12) , 199-222 . DOI: 10.53112/tudear.980143