Cilt: 2 Sayı: 3, 28.12.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

2. Diyabetik Hastalarda Yaşa Göre A1c Değişimi - Kılavuzların Güncel Uygulamalara Etkisi

Araştırma Makalesi

3. Ötiroid Tip 2 Diyabeti Olan Hastalarda HbA1c ve TSH Düzeylerinin Trigliserid Düzeylerine Etkisi

Diğer

Toplantı Özeti

6. III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri

Derleme

Olgu Sunumu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Web: https://obdm.beun.edu.tr/  Twitter: https://twitter.com/obezite_diyabet     Instagram: https://www.instagram.com/zbeuobezitediyabet/