Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2587-0335 | e-ISSN 2587-0572 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

  download                                      17194

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

ISSN 2587-0335 | e-ISSN 2587-0572 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

  download                                      17194

Cilt 4 - Sayı 2 - 30 Ağu 2020
 1. Tip 1 Diabetes Mellitusun Nadir Rastlanan Bir Bulgusu: Diaper Dermatit
  Sayfalar 194 - 196
  Zühal ÖRNEK , Hakan KARDEŞ , Ömer ARMAN
 2. Bariatrik Cerrahi Sonrasında Lityum Düzeyi Etkilenir mi?
  Sayfalar 197 - 200
  Ömercan TOPALOĞLU
 3. COVID-19 Pandemisi ve Diabetes Mellitus
  Sayfalar 130 - 137
  Faruk KUTLUTÜRK
 4. “COVID-19 Pandemisi ve Obezite” Prognozu: İki Pandemiden Ne Öğrendik?
  Sayfalar 138 - 146
  Taner BAYRAKTAROĞLU BAYRAKTAROGLU, Faruk KUTLUTÜRK , Sakin TEKİN
 5. Covid-19 Hastalarında Kardiyovasküler Değerlendirme
  Sayfalar 147 - 154
  Ahmet AVCI , Nai̇le ERİŞ GÜDÜL
 6. COVID-19 ve Hipertansiyon
  Sayfalar 155 - 159
  Işılay TAŞKALDIRAN , Taner BAYRAKTAROĞLU
 7. Pandemi Süreci ve Sonrası Ruhsal ve Davranışsal Değerlendirme
  Sayfalar 160 - 169
  Vildan ÇAKIR KARDEŞ
 8. COVID-19 Pandemisine Pediatrik Yaklaşım
  Sayfalar 170 - 176
  Hakan KARDEŞ , Zühal ÖRNEK
 9. COVID-19 Olgularında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
  Sayfalar 177 - 182
  Selda SARIKAYA
 10. COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yaklaşımı
  Sayfalar 183 - 193
  Hilal AYOĞLU
 11. Sosyoekonomik Durumun Diyabet İle İlişkisi ve Diyabete Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 71 - 78
  Gulpembe OGUZHAN ERGİN, Emre DÜNDER , Selin ÖKÇÜN , Güvenç KOÇKAYA
 12. Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Otoimmün Poliendokrinopati Tip 3b Sıklığı
  Sayfalar 79 - 83
  İhsan ESEN , Uğur DEVECİ , Deniz ÖKDEMİR
 13. Üriner İnkontinans Bulunan Obez ve Obez Olmayan Kadınların Hayat Kalitelerinin ve Seksüel Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 84 - 89
  Adile Yeşim AKDEMİR , Konul NAVRUZOVA , Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL , Ülkü ÖZMEN , Müge HARMA , Mehmet HARMA
 14. Diyabetik Ayak Gelişimini Önleyici Hasta Eğitim Programının Hastaların Ayak Bakımı ile İlgili Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi
  Sayfalar 90 - 97
  Pelin ÇELİK , Hatice TEL AYDIN
 15. Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı ve Diyabetik Ayak Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 98 - 107
  Özden KALAYCI , Bilgehan AÇIKGÖZ , Taner BAYRAKTAROĞLU , Ferruh Niyazi AYOĞLU
 16. Yaşlı Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Yükünün İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği
  Sayfalar 108 - 118
  Türkan AKYOL GÜNER , Taner BAYRAKTAROĞLU , Müge SEVAL
 17. Kronik Hemodiyalizli Olguların Ayaklarında Periferik Nöropatinin Araştırılması
  Sayfalar 119 - 129
  Ülker ÖZDEMİR , Selçuk KESER , Taner BAYRAKTAROĞLU , Ali BORAZAN
Dizinler