ISSN: 2587-0335
e-ISSN: 2587-0572
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Okuyucularımız,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (https://obdm.beun.edu.tr/) tarafından “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi”nin 2023 yılı Ağustos sayısı [2023;7(2)] yayınlandı.

31.08.2023
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi
Editörler ve Yayın Kurulu
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod

2023 Ağustos Sayısına erişmek için
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/79710


“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.
Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.
Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.Dear Readers,

The August 2023 issue of the "Turkish Journal of Diabetes and Obesity" published by ZBEU Obesity and Diabetes Practice and Research Center (https://obdm.beun.edu.tr/).
With Our Best Regards
31.08.2023
Turkish Journal of Diabetes and Obesity
Edıtors and Editorial Boards
https://dergipark.org.tr/en/pub/tudod

2023 August Issue
https://dergipark.org.tr/en/pub/tudod/issue/79710


Turkish Journal of Diabetes and Obesity (Turk J Diab Obes) is a scientific publication of Zonguldak Bulent Ecevit University Obesity and Diabetes Research and Application Center.
This is a refereed journal, which is published in printed and electronic forms. It aims at achieving free knowledge to the related national and international organizations and individuals.
This journal is published annually three times (in April, August and December).
The publication language of the journal is Turkish and English.

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Committee on Publication Ethics

20896

International Committee of Medical Journal Editors

20897

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Web: https://obdm.beun.edu.tr/  Twitter: https://twitter.com/obezite_diyabet     Instagram: https://www.instagram.com/zbeuobezitediyabet/