Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2587-0335 | e-ISSN 2587-0572 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

  download                                      17194

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

ISSN 2587-0335 | e-ISSN 2587-0572 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

  download                                      17194

Cilt 4 - Sayı 1 - 23 Nis 2020
 1. Yaşlı Obezlerde Egzersiz Yaklaşımı ve Etkileri
  Sayfalar 54 - 59
  Selman BÖLÜKBAŞI
 2. Hiperglisemi, Oksidatif Stres ve Tip 2 Diyabette Oksidatif Stres Belirteçlerinin Tanımlanması
  Sayfalar 60 - 68
  Özlem ÇETİNER , Neslişah RAKICIOĞLU
 3. Düzeltme: IV. ZONGULDAK ENDOKRİN GÜNLERİ, ULUSAL - ENDOKRİN HASTALIKLARA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIM KONGRESİ; OTURUMLAR VE SUNUMLARIN ÖZETLERİ [Türk Diyab Obez 2019;3: 165-209.]
  Sayfalar 69 - 70
  Taner BAYRAKTAROĞLU , Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK , Ali Uğur EMRE
 4. Tip 2 Diabetes Mellitusun Serbest Doku Nakli Başarısına Etkisi
  Sayfalar 1 - 6
  Hakan ÇİNAL , Ensar Zafer BARIN
 5. Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Kan Basıncı Üzerine Erken Dönem Etkisi
  Sayfalar 7 - 10
  Hakan SEYİT
 6. Diyabetik Polinöropatiyi Predikte Eden Bağımsız Klinik ve Demografik Faktörler
  Sayfalar 11 - 15
  Gulsah KARATAS , Aysegul ERTINMAZ OZKAN
 7. Kritik Ayak İskemisi Tedavisinde Endovasküler Perkütan Transkateter Balon Anjioplasti Yönteminin Etkinliği
  Sayfalar 16 - 21
  Bekir TURGUT
 8. Diyabet Hastalarının Diyabetik Ayak Ülseri Hakkında Bilgi Düzeylerinin ve Ayak Bakımı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 22 - 29
  Bayram COLAK , Ramazan DURAN , Furkan Necmettin CAN , Serdar YORMAZ , Abdul Wali ZALAND , Ersagun TAŞDELEN , Nur Dilara SARIHAN , Mehtap ARSLAN , Merve Nur ÖZTÜRK , Anıl Furkan AKBAŞ , Ayşe Nur ASLAN , Onur ELAGÖZ , Barış LÖK , Yasemin ÖZŞEN , Ceren ERSOY , Kamile MARAKOĞLU , Mustafa ŞAHİN
 9. Yetişkinlerde Bel/Boy Oranı ile Ayak Postürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 30 - 35
  Tuba ESER , Banu ÜNVER , Gizem ALARÇİN , Taner BAYRAKTAROĞLU
 10. Gebelerde İlk Trimester Plazma D Vitamini Düzeyleri ile Gestasyonel Diyabet Arasında İlişki Var mı?
  Sayfalar 36 - 40
  Görker SEL , Selen SEYHAN BAYDAĞ , Aykut BARUT , Adile Yeşim AKDEMİR , Ülkü ÖZMEN , Müge HARMA , Mehmet HARMA
 11. İlk Trimester Tarama Test Biyobelirteçlerinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus İle İlişkisi
  Sayfalar 41 - 45
  Gokcen ORGUL , Tan AYIK , Dilek ŞAHİN , Aykan YÜCEL
 12. Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Kalp ve İskelet Kası Nrf2 Yapımı ve Oksidatif Stres Üzerine Melatoninin Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 46 - 53
  Salim ÖZENOĞLU , İnci TURAN , Hale SAYAN ÖZAÇMAK , Veysel Haktan ÖZAÇMAK
Dizinler