ISSN: 2587-0335
e-ISSN: 2587-0572
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Değerli Okuyucular,

ZBEU Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Türk Diyabet ve Obezite Dergisi" Nisan 2024 sayısı (https://obdm.beun.edu.tr/) yayınlandı.


Saygılarımızla

29.04.2024
Türk Diyabet ve Obezite Dergisi
Editörler ve Yayın Kurulları
https://dergipark.org.tr/en/pub/tudod

2024 Nisan Sayısı

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/84353


Türk Diyabet ve Obezite Dergisi (Turk J Diab Obes), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bilimsel yayın organıdır.
Basılı ve elektronik ortamda yayınlanan bir referans dergisidir. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ücretsiz bilgi ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Bu dergi yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


2024 - Cilt: 8 Sayı: 1

Committee on Publication Ethics

20896

International Committee of Medical Journal Editors

20897

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Web: https://obdm.beun.edu.tr/  Twitter: https://twitter.com/obezite_diyabet     Instagram: https://www.instagram.com/zbeuobezitediyabet/