ISSN: 2587-0335
e-ISSN: 2587-0572
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Okuyucularımız,

ZBEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (https://obdm.beun.edu.tr/) tarafından “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi”nin Aralık 2021 sayısı yayınlandı.

Bu sayıda güncel literatüre katkılarıyla değerli 17 makaleyi okuyacaksınız.

İyi seneler

Teşekkürler
Dergi Adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod 

2021 Aralık Sayısı:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/67604 

2021 Aralık Tam Sayı-pdf: https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/67604 


“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

  download   17194

2021 - Cilt: 5 Sayı: 3

Committee on Publication Ethics

20896

International Committee of Medical Journal Editors

20897

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Web: https://obdm.beun.edu.tr/  Twitter: https://twitter.com/obezite_diyabet     Instagram: https://www.instagram.com/zbeuobezitediyabet/