Başlangıç: 2024
Yayımcı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Turkish Journal of African Studies, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir.

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergimize kabul edilen çalışmalar ilgili sayı beklenmeden ERKEN GÖRÜNÜM olarak yayınlanmaktadır.

Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır.

Turkish Journal of African Studies; uluslararası ilişkiler, siyaset, sosyoloji, tarih, coğrafya, ilahiyat, felsefe, güvenlik ve ekonomi alanlarında (ve bunların haricindeki diğer alanlarda) multidisipliner bir bakış açısıyla yazılmış araştırmaları tercih etmektedir. 

Genel Bilgiler

Turkish Journal of African Studies (TUJAS) sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan uluslararası ve hakemli bir dergidir.
TUJAS yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanan bir dergidir.
Her yazara ait yılda bir adet makale yayınlanır.
Yazıların dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.
Makalelerde benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'dan az olmalıdır.
E-mail ile makale başvurusu alınmamaktadır.
Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ya da özetsiz yazılar için hakem süreci başlatılmaz.
Klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde tüm alanlarda yapılan araştırmalar için etik kurul onayının alınmış olması gerekmektedir.
Yayınlanması istenen yazılar, “Makale Gönder” sayfası üzerinden yollanmalıdır.