Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 34 - 43 2020-12-30

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE “HZ. MUHAMMED” (S.A.V.) ALGISI

Mustafa KARABULUT [1]


Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve fikir dünyasının önemli bir ismidir. O, İslam’ı davası olarak görmüş, Allah’ı aramayı şiirin konusu kabul etmiş, Allah Rasûlü Hz. Muhammed’e (S.A.V) büyük bir sevgi ile bağlanmıştır. Necip Fazıl, Esselâm adlı eserinde Hz. Peygamber'in hayatını konu edinir. O, bu eserinde peygamberimizin dünyevi ömrü olan 63 yıllık bir süreyi anımsatan 63 manzume kaleme almıştır. Kısakürek, Çöle İnen Nur başlıklı kitabında yine Peygamber'in hayatını konu edinir. Necip Fazıl, şiirlerini topladığı Çile adlı eserinin bazı şiirlerinde peygamberimize atıfta bulunur. Şair, şiirlerinde Hz. Muhammed’i sevmekle beraber, onu sürekli över ve ona bağlılığını dile getirir. Necip Fazıl, peygamberimize “Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim” ifadeleriyle hitap eder. Kısakürek, şiirlerinde saygısından dolayı Hz. Muhammed ismini kullanmaz. Şair, Hz. Muhammed yerine Peygamber, Allah Rasûlü, Gaye İnsan gibi ifadelerle hitap eder. O, Çöle İnen Nur'da "Muhammed" yerine "M........" ifadesini kullanır. Kısakürek, peygamberimizin Müslümanların örnek alması gereken bir rehber olduğunu belirtir. Bu makalede amaç, Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinden yola çıkarak Hz. Muhammed’e bakışını ortaya koymaktır.
Necip Fazıl Kısakürek,, Türk şiiri,, Hz. Muhammed (S.A.V.) algısı,
  • KISAKÜREK, Necip Fazıl (1995), Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul.
  • KARABULUT, Mustafa (2019), Üslûpbilim (Stilistik) ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir İnceleme, Akçağ Yayınları, Ankara.
  • HANCIOĞLU, Hümeyra (2013), “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Temalar”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6259-0868
Yazar: Mustafa KARABULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ADIYAMAN
Ülke: Turkey


Teşekkür TEŞEKKÜR EDERİM.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 14 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Karabulut, M . (2020). NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE “HZ. MUHAMMED” (S.A.V.) ALGISI . Turkish Academic Studies - TURAS , 1 (1) , 34-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turas/issue/59073/778168