e-ISSN: 2651-4869
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Elbeyi PELİT
Kapak Resmi
       

Turist Rehberliği Dergisi; turist rehberliği alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde akademik-bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak, turist rehberliği alanının bilgi birikimine ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Turist Rehberliği Dergisi, turist rehberliği ile ilgili çalışmalara odaklanma özelliği ile turizm alanındaki dergiler arasında bir uzmanlaşma yönelimini de başlatmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Turist Rehberliği Dergisi, turist rehberliği alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinlerarası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin, turist rehberliği alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara da yer vermektedir. 

Not: Dergiye makale yüklerken, makaleye ilişkin "İntihal Tarama Programı Raporu"nun ve "Etik Kurul Onay Belgesi"nin de sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedirAraştırma verileri 2020 yılı ve sonrasını kapsayan çalışmalar için makale yazarları, etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onay formunu/belgesini sunmaları ve bu durumu metin içinde belirtmeleri gerekmektedir. Etik kurul kararı gerektirmeyen çalışmalar için ise yazarlar "Etik ve Bilimsel İlkeler Sorumluluk Beyanı" sisteme yüklemelidirler.