Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Designing Sheikh Sabani Veli Cultural Route

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 17 - 26, 30.06.2022
https://doi.org/10.34090/tured.1087102

Öz

Purpose and Importance: In this study, we aimed to create a new cultural route in order to provide tourism diversity in the region.

Methodology: In this study, the Sheikh Shaban-i Veli cultural route was created by using spatial technologies such as GPS and orthophoto maps. We created a 3D digital land model of Kastamonu province and its environs by using the district-owned satellite images, vector maps, orthophoto maps, digital elevation models of Turkey.

Findings: The Sheikh Shaban-i Route is a complement to the Sufi Trail, both as content and a destination. The problems encountered during the formation of the Sheikh Shaban-i Veli route are the lack of restoration, written or visual materials, sign, camping places. this study, the route’s coordinates were determined, and the route planning was done.

Originality/Value: Shaban-i Veli route can then be used as a development tool for marginal or rural areas. 

Kaynakça

 • Abdülkadiroğlu, A. (1991). Halvetilik’in Şabâniyye kolu Şeyh Şabân-ı Velî ve Külliyesi. Ankara.
 • Bastemur, C. (2011, April 27-30). A new destination for alternative tourism; Lycian Way. Internatıonal Conference on Tourism, Rhodes Island, Greece.
 • Cultural routes in Turkey (2021). Retrieved from: http://cultureroutesinturkey.com/tr/, Date of Access: 15.03.2021.
 • European Council. (2021). Retrieved from: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes
 • Haritacılık Terimleri Sözlüğü. (2003). Harita Genel Komutanlığı Matbaası, Dikimevi, Ankara, 125-1.
 • González, R., & Medina, J. (2003). Cultural tourism and urban management in northwestern Spain: the pilgrimage to Santiago de Compostela. Tourism Geographies, 5(4), 446-460. https://doi.org/10.1080/1461668032000129164
 • Jovicic, D. Z. (2016). Key issues in the conceptualization of tourism destinations. Tourism Geographies, 18(4), 445-457. https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1183144
 • Kádár, B., & Gede, M. (2013). Where do tourists go? Visualizing and analysing the spatial distribution of geotagged photography. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 48(2), 78-88. https://doi.org/10.1080/14616688.2013.868029
 • Kastamonu City Hall. (2021). Kastamonu general information. Retrived from http://www.kastamonu.gov.tr/ 04.03.2020
 • Kervankıran, İ., & Çuhadar, M., (2014, April). Turizm rotalarının oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemlerinin önemi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, pp. 576-589, Kuşadası, Aydın, ISBN: 978-605-5216-98-6.
 • Kong, L. (2001). Mapping ‘new’geographies of religion: politics and poetics in modernity. Progress in human geography, 25(2), 211-233. https://doi.org/10.1191/030913201678580485
 • Kong Jian, L. W. Y. (2005). New direction in the conservation of world heritage: Cultural routes, Urban Problems, 4.
 • Lois-González, R. C., & Santos, X. M. (2015). Tourists and pilgrims on their way to Santiago. Motives, Caminos and final destinations. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(2), 149-164. https://doi.org/10.1080/14766825.2014.918985
 • Lourens, M. (2007). Route tourism: A roadmap for successful destinations and local economic development, Development Southern Africa, 24(3), 475-489. https://doi.org/10.1080/03768350701445574
 • Majdoub, W. (2010). Analyzing cultural routes from a multidimensional perspective. Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 1(2), 29-37.
 • Notarstefano, G., & Gristina, S. (2021). Eco-Sustainable Routes and Religious Tourism: An Opportunity for Local Development. The Case Study of Sicilian Routes. In Tourism in the Mediterranean Sea. Emerald Publishing Limited.
 • Tatcı, M. (2012). Hazret-i Pîr Şeyh Şabân-ı Velî ve Şabâniyye. H yayınları. İstanbul.
 • Yılmaz, S. (2012). Türbe ziyaretlerinin sosyolojik anlamı Şeyh Şâbân-I Veli ve Mevlâna türbeleri örneği (Tez No. 321711) [Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Rotasının Oluşturulması

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 17 - 26, 30.06.2022
https://doi.org/10.34090/tured.1087102

Öz

Amaç ve Önem: Bu çalışmada bölgede turizm çeşitliliğinin sağlanması için yeni bir kültür rotası oluşturulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada GPS ve ortofoto haritalar gibi mekansal teknolojiler kullanılarak Şeyh Şaban-ı Veli kültür rotası oluşturulmuştur. İlçeye ait uydu görüntüleri, vektör haritaları, ortofoto haritaları, Türkiye sayısal yükseklik modellerini kullanarak Kastamonu ili ve çevresinin 3 boyutlu sayısal arazi modeli oluşturulmuştur.

Bulgular: Şeyh Şaban-ı Rotası hem içerik hem de varış noktası olarak Sufi Rotası'nın bir tamamlayıcısıdır. Şeyh Şaban-ı Veli güzergahının oluşumu sırasında karşılaşılan sorunlar restorasyon, yazılı veya görsel malzeme, tabela, kamp yerlerinin olmamasıdır. Bu çalışmada güzergâhın koordinatları belirlenmiş ve güzergâh planlaması yapılmıştır.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Şaban-ı Veli rotası kırsal alanların turizm amacıyla bir geliştirme aracı olarak kullanılabilir. 

Kaynakça

 • Abdülkadiroğlu, A. (1991). Halvetilik’in Şabâniyye kolu Şeyh Şabân-ı Velî ve Külliyesi. Ankara.
 • Bastemur, C. (2011, April 27-30). A new destination for alternative tourism; Lycian Way. Internatıonal Conference on Tourism, Rhodes Island, Greece.
 • Cultural routes in Turkey (2021). Retrieved from: http://cultureroutesinturkey.com/tr/, Date of Access: 15.03.2021.
 • European Council. (2021). Retrieved from: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes
 • Haritacılık Terimleri Sözlüğü. (2003). Harita Genel Komutanlığı Matbaası, Dikimevi, Ankara, 125-1.
 • González, R., & Medina, J. (2003). Cultural tourism and urban management in northwestern Spain: the pilgrimage to Santiago de Compostela. Tourism Geographies, 5(4), 446-460. https://doi.org/10.1080/1461668032000129164
 • Jovicic, D. Z. (2016). Key issues in the conceptualization of tourism destinations. Tourism Geographies, 18(4), 445-457. https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1183144
 • Kádár, B., & Gede, M. (2013). Where do tourists go? Visualizing and analysing the spatial distribution of geotagged photography. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 48(2), 78-88. https://doi.org/10.1080/14616688.2013.868029
 • Kastamonu City Hall. (2021). Kastamonu general information. Retrived from http://www.kastamonu.gov.tr/ 04.03.2020
 • Kervankıran, İ., & Çuhadar, M., (2014, April). Turizm rotalarının oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemlerinin önemi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, pp. 576-589, Kuşadası, Aydın, ISBN: 978-605-5216-98-6.
 • Kong, L. (2001). Mapping ‘new’geographies of religion: politics and poetics in modernity. Progress in human geography, 25(2), 211-233. https://doi.org/10.1191/030913201678580485
 • Kong Jian, L. W. Y. (2005). New direction in the conservation of world heritage: Cultural routes, Urban Problems, 4.
 • Lois-González, R. C., & Santos, X. M. (2015). Tourists and pilgrims on their way to Santiago. Motives, Caminos and final destinations. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(2), 149-164. https://doi.org/10.1080/14766825.2014.918985
 • Lourens, M. (2007). Route tourism: A roadmap for successful destinations and local economic development, Development Southern Africa, 24(3), 475-489. https://doi.org/10.1080/03768350701445574
 • Majdoub, W. (2010). Analyzing cultural routes from a multidimensional perspective. Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 1(2), 29-37.
 • Notarstefano, G., & Gristina, S. (2021). Eco-Sustainable Routes and Religious Tourism: An Opportunity for Local Development. The Case Study of Sicilian Routes. In Tourism in the Mediterranean Sea. Emerald Publishing Limited.
 • Tatcı, M. (2012). Hazret-i Pîr Şeyh Şabân-ı Velî ve Şabâniyye. H yayınları. İstanbul.
 • Yılmaz, S. (2012). Türbe ziyaretlerinin sosyolojik anlamı Şeyh Şâbân-I Veli ve Mevlâna türbeleri örneği (Tez No. 321711) [Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan TANRISEVER>
Kastamonu University
0000-0003-4747-5903
Türkiye


Huseyin PAMUKCU> (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-9673-5604
Türkiye


Nuri ERDEM>
OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY
0000-0002-1850-4616
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tanrısever, C. , Pamukcu, H. & Erdem, N. (2022). Designing Sheikh Sabani Veli Cultural Route . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 5 (1) , 17-26 . DOI: 10.34090/tured.1087102