Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Otel işletmelerinde gelir yönetimi süreci üzerine bir değerlendirme

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 71 - 90, 30.06.2022

Öz

Küresel dünyada, artan rekabet ortamında işletmelerin gelirlerini arttırabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Mal/ürün üreten işletmelerde olduğu kadar hizmet işletmelerinde de gelir yönetimi (GY) kavramı gelirlerin arttırılmasında stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda, hizmet üreten otel işletmeleri stoklanamayan ürünler sunmaktadır. Bu ürünler, otel işletmelerinde odalardır. Misafir odadan çıkış yaptıktan sonra, satılabilir oda bir başka misafire satılamadığı sürece otel işletmesi zarar etmektedir. Çünkü otel odalarının depolanıp tekrar satışa sunulması mümkün değildir. Ayrıca, otel odaları açısından düşünüldüğünde işletmeler sabit bir kapasiteye sahiptir ve yüksek talep dönemlerinde kısa zamanda kapasite arttırmak oldukça zordur. Bu bağlamda, gelir yönetimi sabit kapasiteye sahip otel işletmelerinde gelirleri en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, otel işletmelerinde talep kapasite ve fiyat etkin bir şekilde yönetilmelidir. Bu çalışmanın amacı, hizmet işletmeleri açısından oldukça önemli olduğu düşünülen gelir yönetimi sistemi kavramının açıklanması ve otel işletmeleri açısından gelir yönetimi sistem uygulanma sürecinin teorik anlamda incelenerek dikkate alınması gereken hususların ele alınarak kullanılabilecek modellerin tanımlanmasıdır. Bununla beraber çalışmanın, gelir yöntemi ölçümü ile ilgili olarak takip edilmesi gereken ölçütlerin sunulması ile işletmelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Andrews, S. (2008). Textbook of Front Office Management and Operations. Tata McGraw-Hill, New Delhi.
 • Brotherton, B., & Mooney, S. (1992). Yield management-progress and prospects. International Journal of Hospitality Management, 11(1), 23–32. https://doi.org/10.1016/0278-4319(92)90033-R
 • Chambers, H. (1992). Front office: Procedures, social skills and management. International Journal of Hospitality Management, 11(2), 169–170. https://doi.org/10.1016/0278-4319(92)90010-S
 • Choi, T. Y., & Cho, V. (2000). Towards a knowledge discovery framework for yield management in the Hong Kong hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 19(1), 17–31. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(99)00053-5
 • Cross, R. (1997). Revenue Management: Hard-Core Tactics for Market Domination. Broadway Books, New York.
 • Donaghy, K., & McMahon, U. (1995). Managing yield: A marketing perspective. Journal of Vacation Marketing, 2(1), 54–62. https://doi.org/10.1177/135676679500200105
 • Donaghy, K., McMahon, U., & McDowell, D. (1995). Yield management: an overview. International Journal of Hospitality Management, 14(2), 139–150. https://doi.org/10.1016/0278-4319(95)00013-3
 • Emeksiz, M. (2001). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri İçin Getiri Yönetimi Uygulama Modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Emeksiz, M., Gursoy, D., & Icoz, O. (2006). A yield management model for five-star hotels: Computerized and non-computerized implementation. International Journal of Hospitality Management, 25(4), 536–551. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.03.003
 • Escoffier, M. R. (1997). Yield Management: Where We’ve Been, Where We Are, Where We’re Going. FIU Hospitality Review, 15(1), 47–56.
 • Griffin, R. K. (1995). A categorization scheme for critical success factors of lodging yield management systems. International Journal of Hospitality Management, 14(3–4), 325–338. https://doi.org/10.1016/0278-4319(95)00039-9
 • Hormby, S., Morrison, J., Dave, P., Meyers, M., & Tenca, T. (2010). Marriott International Increases Revenue by Implementing a Group Pricing Optimizer. Interfaces, 40(1), 47–57. https://doi.org/10.1287/inte.1090.0482
 • Ivanov, S. (2014). Hotel Revenue Management From Theory to Practice. Zangador, Varna.
 • Jones, P., & Hamilton, D. (1992). Yield management: Putting people in the big picture. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33(1), 89–95. https://doi.org/10.1016/0010-8804(92)90058-D
 • Kasavana, M. L., & Brooks, R. M. (1998). Front office procedures. (Fifth Ed.), Michigian, Educational Institute American Hotel & Motel Association.
 • Kaya, E. (2008). İstanbul’da Bulunan Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Getiri Yönetimi ve Elektronik Dağıtım Kanalları ile Etkileşimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kayaman, R. (1998). Konaklama İşletmelerinde Getiri Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kimes, S. E. (1989a). The Basics of Yield Management. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 30(3), 14–19. https://doi.org/10.1177/001088048903000309
 • Kimes, S. E. (1989b). Yield management: A tool for capacity-considered service firms. Journal of Operations Management, 8(4), 348–363. https://doi.org/10.1016/0272-6963(89)90035-1
 • Kozak, N. (2010). Turizm Pazarlaması (Üçüncü baskı). Ankara: Detay Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, N., Kozak, M., A., ve Kozak, M. (2009). Genel Turizm (Sekizinci baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lai, K. K., & Ng, W. L. (2005). A stochastic approach to hotel revenue optimization. Computers and Operations Research, 32(5), 1059–1072. https://doi.org/10.1016/j.cor.2003.09.012
 • Liu, C., & Lu, J. (2005). A Hybrid Optimization Model for Hotel Yield Management. In Proceedings of ICSSSM’05. 2005 International Conference on Services Systems and Services Management, 1, 259–262.
 • Okumuş, F. (2010). The Implementation Process of a Revenue Management Strategy in Britco Hotels. Strategic Management for Hospitality and Tourism, 253–275. https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-6522-3.00013-4
 • Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel İşletmeciliği (İkinci baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Orkin, E. B. (1988). Boosting Your Bottom Line with Yield Management. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 28(4), 52–56. https://doi.org/10.1177/001088048802800416
 • Sawhney, S., & Lewis, R. C. (1993). Hotel yield management in practice: a case analysis. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 1(2), 7-25.
 • Sökmen, A. (2002). Önbüro Departmanı. Kozak, N. (Ed.), Otel İşletmeciliği içinde (19-64) (Birinci baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Talluri, K. T., & Ryzin, G. J. Van. (2005). The Theory and Practice of Revenue Management. Springer Science.
 • Türkseven, Y. Ç., & Koşan, L. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinin Getiri Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama. Journal of humanities and tourism research (Online), 11(11–4), 738–775. https://doi.org/10.14230/johut1166
 • Yeoman, I., Ingold, A., & Kimes, S. E. (1999). Yield management: Editorial introduction. Journal of the Operational Research Society, 50(11), 1083–1084. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600855
 • Yeoman, Ian, & Watson, S. (1997). Yield management: A human activity system. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(2), 80–83. https://doi.org/10.1108/09596119710164821

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Levent KOŞAN>
Mersin Üniversitesi
0000-0001-7630-6354
Türkiye


Yusuf Çağrı TÜRKSEVEN> (Sorumlu Yazar)
Mersin Üniversitesi
0000-0002-8491-3899
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koşan, L. & Türkseven, Y. Ç. (2022). Otel işletmelerinde gelir yönetimi süreci üzerine bir değerlendirme . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 71-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/70925/1128886