Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The effect of the Covıd-19 pandemic period on IPCC works

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1 - Türk Hidrolik Dergisinde Makale yayınlatarak bilime katkı sağlayan başta yazarlara ve tüm kurullara teşekkür ederiz. 2023 yılı Haziran sayısı yayındadır. Makalelerinizi bekliyoruz. Editörlük, 1 - 9, 28.06.2023

Öz

With the emergence of the Covid-19 pandemic in December 2019 and the fact that face-to-face meetings began to be held electronically all over the world, the IPCC had to hold its own meetings in a virtual environment. However, the participation in these meetings held online from many different parts of the world and in a very large scale brought along some difficulties. Within the scope of this study, it was investigated how the activities of the IPCC were affected by the pandemic process, what problems occurred due to the virtual environment of the activities, and how successful the IPCC was in solving these problems. It is among the aims of the study to guide large organizations that need to be held in virtual environments in special situations such as pandemics in the future, to provide insight into these studies and to shed light on what problems may arise. As a result of the study, it was concluded that the IPCC faced serious difficulties due to the size of the climate change organizations held in virtual environments and the participation from different locations, but these problems were overcome as a result of intensive and detailed studies, and as a result, it held productive meetings. However, it can be said that there are time differences, possible technological infrastructure deficiencies and similar difficulties, that the agenda items are not discussed sufficiently and thus the efficiency of the meetings decreases. Various suggestions have been made to ensure that both the IPCC and similar international large meetings can be carried out with maximum efficiency.

Kaynakça

 • [1] Toprak, Z. F., Hamidi, N., Toprak, Ş., and Şen, Z. (2013). Climatic identity assessment of the climate change, International Journal of Global Warming, vol. 5, no 1, pp 30-45.
 • [2] Morens, D. M., Daszak, P., Markel, H., and Taubenberger, J. K. (2020). Pandemic COVID-19 joins history’s pandemic legion, MBio, vol. 11, no 3, pp e00812-20.
 • [3] Schmidtner, M., Doering, C., and Timinger, H. (2021). Agile working during COVID-19 pandemic, IEEE Engineering Management Review, vol 49, no2, pp 18-32. [4] Zibrek, K., Pan, X., and Orel, M. (2021). Meeting Remotely—The Challenges of Optimal Avatar Interaction in VR., Frontiers in Virtual Reality, vol 2, pp 773258.
 • [5] Dua, N., Fyrenius, M., Johnson, D. L., and Moos, W. H. (2021). Are in‐person scientific conferences dead or alive? FASEB BioAdvances, vol 3, no 6, pp 420-427.
 • [6] Honavar, S. G. (2021). Physical or virtual? Or is there a middle path?-Reimagining medical conferences in the COVID-19 era, Indian Journal of Ophthalmology, vol 69 no 3, pp 475-485.
 • [7] Börü, S., and Toprak, Z. F. (2022). Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Yağmur Suyu Hasadı. Turkish Journal of Hydraulic, 6(1), 42-50.
 • [8] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/event/third-lead-author-meeting-of-the-working-group-ii-contribution-to-the-sixth-assessment-report/ (Accessed 02 February 2022).
 • [9] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/event/anna-pirani-head-ipcc-wg-i-technical-support-unit-presented-to-eu-constrain/ (Accessed 03 February 2022).
 • [10] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/event/ar6-syr-first-core-writing-team-meeting/ (Accessed 07 February 2022).
 • [11] The World Economic Forum. [online]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/hybrid-physical-and-virtual-meetings-way-forward-ipcc/ (Accessed 09 February 2022).
 • [12] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/12/FINAL-REPT-B-58.pdf (Accessed 08 May 2022).
 • [13] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/06/FINAL-REPT-B-59.pdf (Accessed 11 May 2022).
 • [14] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/FINAL-REPT-P-53.pdf (Accessed 14 May 2022).

Covid-19 Pandemi Döneminin IPCC Çalışmalarına Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1 - Türk Hidrolik Dergisinde Makale yayınlatarak bilime katkı sağlayan başta yazarlara ve tüm kurullara teşekkür ederiz. 2023 yılı Haziran sayısı yayındadır. Makalelerinizi bekliyoruz. Editörlük, 1 - 9, 28.06.2023

Öz

Aralık 2019'da Covid-19 pandemisinin ortaya çıkması ve tüm dünyada yüz yüze görüşmelerin elektronik ortamda yapılmaya başlanmasıyla birlikte IPCC kendi toplantılarını sanal ortamda yapmak zorunda kaldı. Ancak dünyanın birçok farklı yerinden online olarak ve oldukça geniş ölçekte gerçekleştirilen bu toplantılara katılım bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Bu çalışma kapsamında IPCC faaliyetlerinin pandemi sürecinden nasıl etkilendiği, faaliyetlerin sanal ortamdan kaynaklanması nedeniyle hangi sorunların meydana geldiği ve IPCC'nin bu sorunları çözmede ne kadar başarılı olduğu araştırılmıştır. İleride pandemi gibi özel durumlarda sanal ortamlarda yapılması gereken büyük organizasyonlara yol göstermek, bu çalışmalara rehberlik etmek ve ne gibi sorunlar çıkabileceği konusunda ışık tutmak çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışma sonucunda IPCC'nin sanal ortamlarda gerçekleştirilen iklim değişikliği organizasyonlarının büyüklüğü ve farklı lokasyonlardan katılım nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığı ancak yoğun ve detaylı çalışmalar sonucunda bu sorunların aşıldığı, bunun sonucunda verimli toplantılar gerçekleştirdiği kanısına varılmıştır. Ancak zaman farkları, olası teknolojik altyapı eksiklikleri ve benzeri güçlüklerin olduğu, gündem maddelerinin yeterince görüşülmediği ve dolayısıyla toplantıların etkinliğinin düştüğü söylenebilir. Hem IPCC hem de benzeri uluslararası büyük toplantıların maksimum verimle gerçekleştirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • [1] Toprak, Z. F., Hamidi, N., Toprak, Ş., and Şen, Z. (2013). Climatic identity assessment of the climate change, International Journal of Global Warming, vol. 5, no 1, pp 30-45.
 • [2] Morens, D. M., Daszak, P., Markel, H., and Taubenberger, J. K. (2020). Pandemic COVID-19 joins history’s pandemic legion, MBio, vol. 11, no 3, pp e00812-20.
 • [3] Schmidtner, M., Doering, C., and Timinger, H. (2021). Agile working during COVID-19 pandemic, IEEE Engineering Management Review, vol 49, no2, pp 18-32. [4] Zibrek, K., Pan, X., and Orel, M. (2021). Meeting Remotely—The Challenges of Optimal Avatar Interaction in VR., Frontiers in Virtual Reality, vol 2, pp 773258.
 • [5] Dua, N., Fyrenius, M., Johnson, D. L., and Moos, W. H. (2021). Are in‐person scientific conferences dead or alive? FASEB BioAdvances, vol 3, no 6, pp 420-427.
 • [6] Honavar, S. G. (2021). Physical or virtual? Or is there a middle path?-Reimagining medical conferences in the COVID-19 era, Indian Journal of Ophthalmology, vol 69 no 3, pp 475-485.
 • [7] Börü, S., and Toprak, Z. F. (2022). Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Yağmur Suyu Hasadı. Turkish Journal of Hydraulic, 6(1), 42-50.
 • [8] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/event/third-lead-author-meeting-of-the-working-group-ii-contribution-to-the-sixth-assessment-report/ (Accessed 02 February 2022).
 • [9] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/event/anna-pirani-head-ipcc-wg-i-technical-support-unit-presented-to-eu-constrain/ (Accessed 03 February 2022).
 • [10] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/event/ar6-syr-first-core-writing-team-meeting/ (Accessed 07 February 2022).
 • [11] The World Economic Forum. [online]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/hybrid-physical-and-virtual-meetings-way-forward-ipcc/ (Accessed 09 February 2022).
 • [12] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/12/FINAL-REPT-B-58.pdf (Accessed 08 May 2022).
 • [13] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/06/FINAL-REPT-B-59.pdf (Accessed 11 May 2022).
 • [14] IPCC. [online]. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/FINAL-REPT-P-53.pdf (Accessed 14 May 2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Su Kaynakları ve Su Yapıları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sertaç ATABEY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0034-2046
Türkiye


Z. Fuat TOPRAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0876-1165
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 28 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 13 Ocak 2023
Kabul Tarihi 4 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1 - Türk Hidrolik Dergisinde Makale yayınlatarak bilime katkı sağlayan başta yazarlara ve tüm kurullara teşekkür ederiz. 2023 yılı Haziran sayısı yayındadır. Makalelerinizi bekliyoruz. Editörlük

Kaynak Göster

APA Atabey, S. & Toprak, Z. F. (2023). The effect of the Covıd-19 pandemic period on IPCC works . Türk Hidrolik Dergisi , 7 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turhidder/issue/77987/1233745
 • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
 • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824