Amaç ve Kapsam

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi 2020’de yayın hayatına başlamış bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, turizm ve işletme alanları odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisinin temel amacı; turizm ve işletme disiplinlerine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. 

.Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm ve işletme alanlarıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.