İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr . Muharrem Tuna
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
muharrem.tuna@hbv.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Ayşen Akbaş Tuna
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
aysen.akbastuna@hbv.edu.tr

Teknik İletişim

Eda Hazarhun
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
edahazarhun@gmail.com