Amaç

Misyonumuz, eğitim alanında uygulamaya kaynak olarak üretilen bilimsel bilgileri yaymaktır.
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi) hakemli bilimsel bir dergidir.
Eğitim alanında, araştırma makalelerini, teori sunumlarını, yansımalarını ve akademik/mesleki kitap incelemelerini yayınlar.
Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, yapıldığı düzenin ötesinde pratikteki etkileri de açıklaması beklenir.


Yayın Amacı

Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), Eğitimde ilermeyi amaçlayan yüksek kaliteli araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir.

Güncellik
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), eğitim araştırmacılarına ve profesyonellere rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni fikirler, uygulamalar ve gelişmeleri yaymaya yardımcı olur.

Temel Avantajlar
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), uzman bir uluslararası kurulun rehberliğinde yayınlanır, sahadaki uygulama ve ilerlemeler konusunda, hakemlik süreçlerinden geçmiş çalışmaları yayınlar.

Hedef Kitlesi
Eğitim ve ilgili disiplinlerindeki, akademisyenler, araştırmacılar, uygulayıcılar, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerdir.

Kapsam

Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi) kapsamına giren konular aşağıda sıralanmıştır.


Beden Eğitimi ve Spor
Bilgisayar Eğitimi
Eğitim Bilişimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Program Geliştirme
Eğitim Yönetimi
Fen Eğitimi
Mühendislik Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Öğretmen Yetiştirme
Öğretim Teknolojileri
Özel Eğitim
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyal Alanlar Eğitimi
STEM Eğitimi
Teknoloji Eğitimi
Türkçe Eğitimi