Cilt: 11 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Misyonumuz, eğitim alanında uygulamaya kaynak olarak üretilen bilimsel bilgileri yaymaktır.
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi) hakemli bilimsel bir dergidir.
Eğitim alanında, araştırma makalelerini, teori sunumlarını, yansımalarını ve akademik/mesleki kitap incelemelerini yayınlar.
Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, yapıldığı düzenin ötesinde pratikteki etkileri de açıklaması beklenir.


Yayın Amacı

Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), Eğitimde ilermeyi amaçlayan yüksek kaliteli araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir.

Güncellik
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), eğitim araştırmacılarına ve profesyonellere rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni fikirler, uygulamalar ve gelişmeleri yaymaya yardımcı olur.

Temel Avantajlar
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), uzman bir uluslararası kurulun rehberliğinde yayınlanır, sahadaki uygulama ve ilerlemeler konusunda, hakemlik süreçlerinden geçmiş çalışmaları yayınlar.

Hedef Kitlesi
Eğitim ve ilgili disiplinlerindeki, akademisyenler, araştırmacılar, uygulayıcılar, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerdir.

Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi) kapsamına giren konular aşağıda sıralanmıştır.


Beden Eğitimi ve Spor
Bilgisayar Eğitimi
Eğitim Bilişimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Program Geliştirme
Eğitim Yönetimi
Fen Eğitimi
Mühendislik Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Öğretmen Yetiştirme
Öğretim Teknolojileri
Özel Eğitim
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyal Alanlar Eğitimi
STEM Eğitimi
Teknoloji Eğitimi
Türkçe Eğitimi


Yazarlarımız Makale Gönderi Dosyalarını aşağıda sunulduğu şekliyle hazırlamalıdırlar.

Gönderi Dosyaları
1. Copyright Release Form (TUR) Buradan İndirebilirsiniz
  • Tüm yazarların isimleri ve iletişim bilgilerini içermeli ve sorumlu yazar tarafından imzalanarak yüklenmelidir.

2. Benzerlik Raporu (Similarity Report) Buradan İndirebilirsiniz
  • BENZERLİK RAPORU: Lütfen çalışmanızın "Benzerlik Raporu (Similarity Report)'nu yükleyiniz. Benzerlik Raporu bir aşırma testi raporudur. Yazarlarımızın tam metin benzerlik raporunu PDF dosyası olarak yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik raporu aşağıdaki kurallara uyularak hazırlanmalıdır. ALINTILARI ÇIKART: KAPAT BİBLİYOGRAFYAYI ÇIKART AÇIK EŞLEŞMELERİ ÇIKART: KAPAT TURJE icin kabul edilebilir benzerlik raporu oranı<=%10 dur. <=%10 oranında özgünlük raporuna sahip olan çalışmaların, ön incelemeye alınıp alınmayacağına, Editörler Kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karar verilir.

3. Tam Metin Buradan İndirebilirsiniz
  • Lütfen yazınızı hazırlarken TURJE Tam Metin Şablonunu Kullanınız ve Tam Metin olarak yükleyiniz.

4. Etik Kurul Kabul Belgesi ve Araştırma İzinleri Buradan İndirebilirsiniz
  • Ethics Committee Approval Certificate İnsanlar Üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar için, ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar etik kurul onayı gerektiren uygulamalar kapsamındadır. İnsan araştırmaları için Etik Kurul Kabul Belgesi zorunludur. Eğer Etik Kurul Kabul Belgesi yoksa yazarlardan Ek Dosya'da bu durumu açıklamaları beklenmektedir. Araştırma izin Belgesi (Gerekiyorsa) Araştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik alınan izinler. Lütfen! Tüm belgeleri tek bir PDF doküman olarak yükleyiniz.

5. Kapak Yazısı (Cover Letter) Buradan İndirebilirsiniz
  • Please explain in your own words the significance and novelty of the study, the problem that is being addressed, and why the manuscript belongs in this journal. Do not simply insert your abstract into your cover letter! Briefly describe the research you are reporting in your paper, why it is important, and why you think the readership of the journal would be interested in it.

6. Başlık Sayfası Buradan İndirebilirsiniz
  • Çalışmanın: Başlığı, Kısa Başlığı; Yazar Bilgileri (Ad, Soyad; Kurum; Adres; e-posta; ORCID), ve makalede yer alması istenen diğer bilgiler başlık sayfasında yer almalıdır.SUBMISSION GUIDELINES FOR TURKISH JOURNAL OF EDUCATION

 

For manuscript submission

Registration

In taking a step toward expediting the publication process, Turkish Journal of Education uses a web-based submission and peer-review. If you have not already created an account, go to www.turje.org and create an account (register) for yourself in the system at the left side of the website.

To monitor the progress of your manuscript throughout the review process, just login our system periodically and check your status of paper.

 Preparing Manuscript

When preparing your manuscript, please use and follow our template.

TURJE employs an anonymous review policy (i.e., masked review). Therefore, the author's (authors’) name(s) and affiliation should not appear on any part of the article.

Prepare your manuscript and illustrations in appropriate format, according to the instructions given below. Please also be sure that your paper conforms to the scientific and style instructions of the Journal, given below here.

 

ABSTRACT

Each manuscript should include an informative, comprehensive abstract of 150 to 170 words with 10 pts. The abstract should explain the critical information related to the paper's aim, method, findings, results and conclusions.

Keywords: Three - five key words should also be given after the abstract.

 

ÖZ (It is not mandatory for non-Turkish authors)

Her yazının 150-170 sözcük arasında bir ÖZ’ünün bulunması gerekir, ÖZ ve ABSTRACT’ın tamamen uyumlu olması beklenir. Yazının ÖZ’ü amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçları hakkındaki kritik bilgileri vermelidir.

Anahtar Sözcükler: Her yazının keyword’lerinin Türkçeleri verilmelidir.

ÖZ Türkiye adresli çalışmalarda zorunludur.

 

General Rules:

The manuscript should be typed in using MS Word (6.0 or latest versions), A4 (21x29,7 cm.) paper size, Times New Roman (Font) and 11 pts (excludes, Title and abstract), single spaced with 2,5 cm margins on all sides and align full.

HEADINGS

UPPERCASE letters should be used in all section headings.

Second Level Sub-headings

Sub-headings should not be numbered and should be capitalized first letter of each word

Third level sub-headings

Third level sub-headings not be numbered and should be sentence case

Figures

Number all figures with Arabic numerals sequentially. The figure names should be given below the Figure and the name “figure” should be italicized. An example is presented below:

Figure 1. The model fit of Abortion dimension

Italic.   Regular

Tables

Number all tables with Arabic numerals sequentiallyThe table names should be placed above the table. In first line, there should be the word “Table”. In second line, the brief explanation of title should be found and italicized.

Table 1. ---------------------àFirst Line (Regular)

The name of table---------à Second line (Italic)

Item no

Item Description

Percentage

SD

D

U

A

SA

1

Item 1

15.9

35.9

15.4

24.4

8.5

2

Item 2

40.2

46.0

7.6

4.6

1.6

3

Item 3

31.7

43.0

14.3

8.3

2.8

Note: SD= strongly disagree; D=disagree; U=undecided; A=agree; SA=strongly agree

 

CITATIONS

Please use APA 6th edition (American Psychological Association, 2010) for in-text and end-text citations. The detailed information from APA publication manual can be retrieved from http://www.apastyle.org/manual/index.aspx or: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/

in-text citations

When you paraphrase some other researcher’s studies use the styles below:

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first-time learners. APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998).

If you have more than one author to cite, use the format below:

Research by Cebesoy and Yeniterzi (2016) supports...

Research findings indicated that … (Cebesoy & Yeniterzi, 2016)

If your citation has 3 to 5 authors, use all the five surnames in the publication for the first time;

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)

In subsequent citations, only use the first author's last name followed by "et al." in the signal phrase or in parentheses.

(Kernis et al., 1993)

For six or more authors, use first author’s name followed by “et al.”

Harris et al. (2001) argued…

REFERENCES

Journal articles:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number (issue number), pages. DOI: http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy 

Cebesoy, U. B. & Yeniterzi, B. (2016). Seventh grade students’ mathematical difficulties in force and motion unit. Turkish Journal of Education, 5(1), 18-32. DOI: 10.19128/turje.51242

Books:

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher.

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.

Chapter in a Book:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. A. Editor & B. B. Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

For Thesis/Dissertation:

Surname, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral dissertation). Name of Institution, Location.

Tortop, T. (2011). 7th-Grade students’ typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction. (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Thesis/Dissertation from a database:

Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214)

Electronic Sources:

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume number (issue number if available). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Proceedings- Published:

Contributor, A. (Year). Title of contribution. Proceedings of the Conference Name, (pp. xxx-xxx). Location: Publisher

Werner, M., Schwanewedel, J., & Mayer, J. (2014). Does the context make a difference? Students’ ability in decision-making and the influence of contexts. In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. (pp. 81-90). Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association.

Proceedings- Unpublished:

Contributor, A. (Year, Month). Title of contribution. Contribution, Conference Name, Location.

Fowler, S. R., Zedler, D. L., (2010, March). College students’ use of science content during socio-scientific issues negotiation: Evaluation as a prevailing concept. Paper presented at the National Association of Research in Science Teaching (NARST), Philadelphia, PA.

Posters:

Contributor, A. (Year, Month). Title of poster. Poster, Conference Name, Location.

Cebesoy, Ü. B., & Tekkaya, C. (2012, September). Are in-service science teachers genetically literate? Some preliminary findings. Poster presented at Applied Education Congress (APPED), Ankara, Turkey.

APPENDIX 1.

If the Manuscript has APPENDIXES Should Be Given After Reference List

 

TÜRKÇE GENİŞLETİLMİŞ ÖZET (It is not mandatory for non-Turkish authors.)

Çalışmanın son sayfasında, en az 750 sözcükten oluşan Türkçe bir özet bulunmalıdır.

Türkçe Genişletilmiş özette metin, 11 punto büyüklüğünde, “Times New Roman” karakteri kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Türkçe Genişletilmiş Özet alt başlıklar içermemeli ve genel olarak;

Çalışmanın kapsamını,

Problem durumunu,

Hipotezleri (varsa) ve amacını verebilmeli,

Yöntemini açıklamalı,

Öne çıkan bulgular ve sonuçları hakkında tatmin edici bilgiler sunabilmelidir.

TÜRKÇE GENİŞLETİLMİŞ ÖZET Türkiye adresli çalışmalarda zorunludur.

Upon certifying that neither the manuscript nor its main contents have already been published or submitted for publication in another journal, papers are accepted for possible publication process.

, which can be found at the journal web-site, must be signed by the corresponding author on behalf of all authors and must accompany all papers submitted. Please see the form for additional copyright details. After a manuscript has been submitted, it is not possible to add or remove or to change the order of authors. If authors do so, their submission will be cancelled.

Manuscripts may be rejected without peer review by the editorial team if they do not comply with the instructions for authors or if they are beyond the scope of the journal. After a manuscript has been accepted for publication, i.e. after referee-recommended revisions are complete, the author will not be permitted to make changes from the manuscript that was accepted by the editor. Before publication, the galley proofs are always sent to the authors for corrections. Mistakes, which occur due to some negligence on our part during final printing will be corrected in an errata section in a later issue, if they exist. However, that process does not include those errors left uncorrected by the author in the proof.

TURJE follows the guidelines, given by Committee on Publication Ethics (COPE) for any publication disputes.

The following ethical duties and responsibilities are written in the light of the guide and policies made by Committee on Publication Ethics (COPE).

The publication of an article in a peer-reviewed journal is essential in the development of a coherent and respected network of knowledge. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. Therefore, it is important for all parties involved in the publication process: the author, the journal editor, the peer reviewer, and the publisher to agree upon the standards of expected ethical considerations.


Responsibilities of Authors:

The authors who submit their manuscripts to Turkish Journal of Education are expected to comply with the following ethical responsibilities:

· Authors obliged to participate in peer review process.

· Each author must contribute to the research equally.

· Authors should state that all data in article are real and authentic.

· Authors are obliged to provide retractions or corrections of mistakes.

· Authors should list the references and any financial support.

· Authors should document that there is no plagiarism, no fraudulent data in their studies.

· Authors are forbidden to publish same research in more than one journal.

· If the manuscripts submitted to be published are subject of conflicting interests or relations, these must be explained.

· Author(s) should document that they have the participants' consent and the necessary permissions related with the sharing and research/analysis of the data that are used.

· Author(s) should provide (is their study required) Ethics Committee Approval Certificate. More information please click here

· Author(s) must upload the originality report of their study while submitting a study. More information please click hereResponsibilities of Reviewers

The review process at Turkish Journal of Education is carried out on the principle of double blind review which has direct influence on the publication quality and ensures confidentiality by objective and independent review. Reviewers do not contact the authors directly, and the reviews and comments are conveyed through the journal management system. Therefore, the reviewers working for Turkish Journal of Education are supposed to accept the following ethical responsibilities:

Reviewers must

· review the manuscript objectively.

· have no conflict of interest with regard to the research, the authors and/or the research funders.

· point out relevant published work which is not yet cited.

· treat the articles confidentially.

· review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal comments including hostility, slander and insult.

· review the manuscript on time and in accordance with the ethical rules stated above.

· inform the editor if they encounter conflict of interests and decline to review the manuscript during the review process.


Responsibilities of Editors:

Editors are responsible for each study published in Turkish Journal of Education. Therefore, the editors must comply with roles and responsibilities based on the guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" and published as open Access by Committee on Publication Ethics (COPE). Editors must:

· ensure that each manuscript is reviewed in an unbiased, fair and timely manner.

· make sure that articles in the journal are published in accordance with the publication policies of the journal and international standards to ensure the quality.

· have complete responsibility and authority to reject/accept an article;

· have no conflict of interest with regard to articles they reject/accept;

· ensure the continuous development of the journal,

· promote publication of correction or retraction when errors are found.

· preserve anonymity of reviewers.

· monitor publishing ethics by editorial board;

· maintain the integrity of the academic record;

· exclude business needs from compromising intellectual and ethical standards;

· always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

· select the new members of the editorial board from those who can contribute to the journal and are qualified enough.

· send manuscripts for review based on the subject of expertise of the editorial board members.

· regularly communicate with the editorial board.

· publish ethics issues

· arrange meetings with the editorial board for the development of publication policies and the journal.Responsibilities of Publisher

Turkish Journal of Education is committed to ensure that commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. Also, TURJE will cooperate with other journals and/or publishers where this is useful to editors. Publisher must hold the following responsibilities:

· Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted to TURJE will go through and the decision-makers are the editors.

· The publisher accepts to have an independent editorial decision made.

· The publisher must protect the intellectual property rights of all the articles published in TURJE and keep a record of each unpublished article.

· The publisher bears all the responsibility to take the precautions against scientific abuse, fraud and plagiarism.Plagiarism Detection

The use of third parties’ ideas or words in their original form or slightly changed without a proper citation is considered as “plagiarism” and will not be tolerated. Even if a citation is given, if quotation marks are not placed around words taken directly from another author’s work, the author is still guilty of plagiarism. Reuse of the author’s own previously published words, with or without a citation, is regarded as self-plagiarism. All manuscripts received must be submitted with the Originality Report, which compares the content of the manuscript with the other published materials. In the case of a solid similarity to other published materials, the submitted materials are directly rejected and will not be considered for publication. Author(s) must upload the originality report of their study while submitting a study. More information please click here

The peer review process is of utmost importance for the success of scientific publishing. Committed to the protection and enhancement of the peer review process, TURJE has an obligation to assist the scientific community in all aspects of publishing ethics, especially in cases of (suspected) duplicate submission or plagiarism.

When a reader discovers a significant error or inaccuracy in a paper published in Turkish Journal of Education or has any other complaint about editorial content (plagiarism, duplicate papers, etc.), he/she should make a complaint by e-mail to: turjeorg@gmail.com. Considering complaints as an opportunity to improve, we try to respond quickly and constructively.Article Withdrawal

Articles can be withdrawn and author can be added only at pre-review process.

Turkish Journal of Education uses DergiPark for scientific publication processes. There is NO article processing or submission charge in TURJE.

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.