Amaç ve Kapsam

TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli özgün yayınlar yayınlayarak sosyal bilimler alanına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, sosyal bilimler alanında (Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Coğrafya, Hukuk, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm ve Konaklama) özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kitap kritikleri ve editöre mektuplar yayınlanır. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün verileri açıklamalıdır. Gönderim ve dergi yazım kuralları ile dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör’e aittir. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi’nin Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder. 

Yayın İçeriği
TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi sosyal bilimler alanında (Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Coğrafya, Hukuk, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm ve Konaklama) özgün bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör hakem değerlendirmesi sürecine tabidir.

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler: Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Coğrafya, Hukuk, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm ve Konaklama

Anahtar Kelimeler
Tarih; Hıristiyanlık, Yahudilik, İslam, Budizm, Hinduizm, Osmanlı Tarihi, Selçuklu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, Afrika Tarihi, Sanat Tarihi, İktisadi Ve İdari Bilimleri; Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, İşletme, Ekonomi, Sosyoloji; Aile Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Eğitim Ve Toplum Bilimi Sosyolojisi, Ekonomik Sosyoloji, İletişim Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Halk Sağlığı Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Felsefe; Ahlak Felsefesi, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Bilim Felsefesi, Eğitim Felsefesi, Etik Felsefesi, Eğitim; Eğitim Programları Ve Öğretim, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim, Rehberlik, Uluslararası Eğitim, Okul Yönetimi, Ölçme Ve Değerlendirme, Ekonomi; Mikroekonomi, Makroekonomi, İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce Tarihi, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, Kamu İktisadı, Siyasi İktisat, Çevre İktisadı, Sanayi İktisadı Çalışma İktisadı, Tarım İktisadı, Yeni Ekonomi, Turizm İktisadı, Karma İktisat, İşletme İktisadı, Demokrasi, Dünya İktisadı, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, Kamu İktisadı, Siyaset, Uluslararası İlişkiler

Yayın Dili
Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde makale kabul etmektedir

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Özgün, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Yayın Dönemi
Yılda iki sayı (Yaz/Haziran ve Kış/Aralık) yayınlanmaktadır.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; Sosyal bilimler alanına ilgili duyan akademisyenler, araştırmacılar, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve ilgililerdir.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Telif Hakkı
TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez.

Not: Yayınlanan yazılar, yazarlarının kişisel görüşlerini yansıtır. Yayınlanan yazılarda kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin mali ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez.

Okuyucu Mektupları/Letters: Dergimizde yayımlanan yazılar hakkında görüş, yorum ve önerilerinizi Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderebilirsiniz: turkavsosyalbilimlerdergisi@gmail.com

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 12.06.2024 12:07:45

TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.